Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Vyriausiajai Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininkui dimisijos pulkininkui Jonui Čeponiui
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Štabo viršininkui dimisijos majorui Vytautui Balsiui

     N U O M O N Ė

Dėl 2016-02-16 dieną 1949-02-16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos Deklaracijos pasirašymo minėjimo organizavimo
Vilnius 2016-02-08

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba (toliau Vilniaus Sąjūdžio taryba) ne vieną kartą atkreipė atsakingiausias Lietuvos institucijas, kad 2014 ir 2015 metų vasario 16 dieną nebuvo iškilmingai paminėta 1949-02-16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos Deklaracijos pasirašymo data. Šios datos visuotinis paminėjimas nebuvo numatytas ir 2016-02-16.
Negavę iš institucijų informacijos apie iškilmingą minėjimą 2016-01-06 Vilniaus Sąjūdžio taryba priėmė nutarimą - Kvietimą dėl 2016-02-16 dieną iškilmingai paminėti 1949-02-16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos Deklaracijos pasirašymo minėjimo organizavimą (priedas Nr. 1).
2016-01-25 d. Vilniaus savivaldybės administracija paskelbė įsakymą „Dėl leidimo Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai organizuoti minėjimą“ (prie paminklo generolui Jonui Žemaičiui – Vytautui (aikštėje prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos) Nr. A30-189 (priedas Nr. 2).
2016-01-27 Krašto apsaugos ministerija (toliau KAM) pateikė 2016 metų Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginių programą (projektas 2016-01-27) (priedas Nr. 3, 4 lapai), kurioje numatytas 14 val. 40 min. gėlių padėjimas prie 1949-02-16 d. Deklaracijos signataro - Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos pirmininko, partizanų generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos. Kartu gavome žinią: „Gerbiamieji, siunčiame Jums preliminarią Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginių programą. Prašytume ją perduoti Lietuvos sąjūdžio vadovybei bei Vilniaus skyriaus vadovams. Atspausdintus plakatus atnešime kitą savaitę“ (sakinys mūsų paryškintas). Vilniaus Sąjūdžio tarybos nariai ir spaudos konferencijos klausytojai ŠIĄ PARAMĄ savotiškai vertino.
2016-02-01 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininkas dimisijos pulkininkas Jonas Čeponis paskelbė kreipimasi į Lietuvos žmones (priedas Nr. 4).
Vilniaus Sąjūdžio taryba minėjimui organizuoti buvo parengusi scenarijaus projektą (priedas Nr. 5). 2016-02-01 išsiųsti kvietimai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, profesoriui Landsbergiui, Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei, Ukrainos ambasadoriui Vladimirui Jancekovskiui, Ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui, Švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei, Vidaus reikalų ministrui Sauliui Skverneliui, savivaldybių asociacijos prezidentui Ričardui Malinauskui, Vilniaus merui Remigijui Šimašiui, Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui, Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekai, kariuomenės vadui Jonui Vytautui Žukui ir vasario 1 dieną Seime organizuotoje spaudos konferencijoje žiniasklaidos institucijoms (priedas Nr. 6).
2016-02-03 apie minėjimo organizavimą buvo daug kalbama Vilniaus Sąjūdžio taryboje ir papildomai nutarta 2016-02-16 10 val. uždegti 67 žvakutes prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.
2016-02-04 apie 10 val. 20 min. informavome prezidentūros Nacionalinio saugumo grupės vyriausiąją specialistę Aušrą Svilainienę apie Vilniaus Sąjūdžio tarybos veiksmus organizuojant minėjimą ir pateikėme eilę dokumentų.
2016-02-04 11 val. KAM vyko pasitarimas, kurį organizavo Protokolo skyriaus vedėja Salvina Taukinaitienė. Pasitarime dalyvavo Lietuvos genocido tyrimo centro atstovai ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovai Gediminas Adomaitis ir Leonas Kerosierius. Pasikeitus nuomonėmis buvo svarstomi KAM pateiktas minėjimo projektas 1949-02-16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos Deklaracijos signataro generolo Jono Žemaičio _ Vytauto pagerbimas aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos (priedas Nr. 7). Dalyviai buvo supažindinti su Vilniaus Sąjūdžio scenarijumi. Diskutuojama buvo apie abu scenarijus.
Malonų įspūdį paliko tai, kad KAM darbuotojai 2016-02-04 pateikė kardinaliai pakeistą 2014, 2015 ir 2016 metų vasario 16 dienos minėjimo scenarijus. Susidarė įspūdis, kad daugkartinis bendravimas su atsakingais pareigūnais buvo išgirstas ir daromos išvados. Tenka apgailestauti, kad atsakingiausios Lietuvos institucijos 2014, 2015 ir 2016 metais rengdamos valstybės švenčių minėjimo programas nereagavo į daugkartinius prašymus iškilmingai paminėti 1949-02-16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos Deklaracijos pasirašymą Vilniuje, prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.
Pasitarimo metu atkreipėme dėmesį į tai ir papildomai paaiškiname, kad:
1. Minėjimo renginys turėtų būti įvardijamas kaip „Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos renginys“, parengiant bendrą scenarijų, kuriame turėtų būti numatytas ir 67 žvakučių uždegimas 10 val. prie generolo J. Žemaičio paminklo.
2. 2016-02-16 dienos KAM scenarijaus pavadinime įrašyta: „1949-02-16-osios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos Deklaracijos signataro generolo Jono Žemaičio _ Vytauto pagerbimas aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos“. Renginys, mūsų manymu, turėtų būti įvardijamas „1949-02-16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos Deklaracijos pasirašymo paminėjimas“. Nesuprantama, kodėl sukeičiami akcentai. Ankstesniais metais šis renginys buvo įvardijamas sekančiai: 1949 vasario 16-osios Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio Deklaracijos minėjimas aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos. Savaime suprantama, kad minint Deklaraciją ir padedant gėles prie paminklo pagerbiamas ir Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininkas generolas Jonas Žemaitis – Vytautas. TODĖL MINĖJIMAS TURĖTŲ BŪTI SKIRTAS DEKLARACIJOS PASIRAŠYMUI. KAM siūlymas pagerbti signatarus labai vertingas. Būtų gražu, kad 1949-02-16 d. Deklaracijos signatarų garbei būtų paruoštas ceremonialas panašus į Sausio 13-osios aukų pagerbimą arba varpų skambesys kaip 1918-02-16 signatarų pagerbimas.
3. 2016-02-16 dienos KAM scenarijaus projekte įrašyta: „Karių rikiuotės formavimas“. Prašome šį tekstą papildyti, kaip nurodyta Vilniaus Sąjūdžio tarybos scenarijaus pradžioje.
4. 2016-02-16 dienos KAM scenarijaus projekte įrašyta: „Vedėjas: šiandien švenčiame Lietuvos valstybės atkūrimo 98-ąsias metines ir toliau kaip tekste po žodžių Vytautą ĮRAŠYTI aštuonis signatarus, pasirašiusius Laisvos Lietuvos siekio Deklaraciją. Todėl reikėtų pagerbti visus 8 signatarus.
5. 2016-02-16 dienos KAM scenarijaus projekte įrašyta: „Rikiuotėje: Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa su Lietuvos Respublikos, istorine ir kariuomenės vėliavomis“. Įstatymas numato, kad Istorinė vėliava vasario 16 d. iškeliama TIK PRIE SIGNATARŲ NAMŲ VILNIUJE. Lietuvos partizanai naudojo tik TRISPALVĘ. Todėl prašome Lietuvos istorinę vėliavą vartoti TIK KAIP ĮTEISINTA ĮSTATYME.
6. Įvairios organizacijos skirtingai įvardija Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio vadovo titulą – reikėtų naudotis DEKLARACIJA.
7. Vilniaus Sąjūdžio taryba parašė raštus 12 institucijų, kurios turėtų reaguoti ir prisidėti prie minėjimo organizavimo.
8. Scenarijų reikėtų papildyti invokacija – kunigas R. Grigas arba KAM atstovas, įžymių žmonių pasisakymais, giesmėmis ir dainomis, kaip nurodyta Vilniaus Sąjūdžio tarybos scenarijuje.
Mūsų manymu, jeigu atsakingos Lietuvos institucijos būtų anksčiau reagavusios į tai, kad nuo 2014 metų buvo NEPAGARBIAI SUSTABDYTAS MINĖJIMAS PRIE generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo - visuomenė būtų labiau patikli atsakingų Lietuvos institucijų veiklai.
2016-02-01 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininkas dimisijos pulkininkas Jonas Čeponis kreipimesi į Lietuvos žmones rašė: „PRAŠAU aukščiausias Lietuvos valstybės institucijas VISADA VASARIO 16 dieną rengti viešą 1949 metų vasario 16-osios Deklaracijos pasirašymo paminėjimą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo“. Daugybės Lietuvos žmonių ir sąjūdininkų siekiai ir tikslai atitinka gerbiamo Jono Čeponio išsakytoms mintims kreipimesi. Todėl prašome imtis priemonių, kad šis minėjimas būtų įteisintas TEISĖS AKTU.

Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

Tarybos pirmininko pavaduotojas,
istorinės grupės vadovas Gediminas Adomaitis

Tel. +370 5 231 8111

el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com