Pagrindinis

Nežudyk turinys

LT     EN     RU


      9. NATO konferencija Vilniuje

 

NATO VALSTYBIŲ GYNYBOS MINISTRAMS

PONUI LUIS MARIJA DE PUIGUI
EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS PREZIDENTUI

PONUI HANS GERT POTTERINGUI
EUROPOS PARLAMENTO PREZIDENTUI

PONUI ILKA KANERVA
EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS PIRMININKUI


Vilniaus Sąjūdžio tarybos

K R E I P I M A S I S

DĖL RUSIJOS VYKDOMO GENOCIDO ČEČĖNIJOJE


Vilnius, 2008 02 04

Rusija 1994 metų gruodžio mėnesio 11 dieną, pamynusi visų Jungtinių Tautų Organizacijos šalių, taip pat ir Rusijos, pripažintą Tautų apsisprendimo teisę ir jos pačios pasirašytas Tarptautinės teisės normas , pradėjo žiaurius karo veiksmus Čečėnijos Respublikoje Ičkerijoje.

 

Vykdydama agresiją, šioje Nepriklausomoje valstybėje Rusija per 13 metų išžudė apie 250 tūkstančių žmonių, iš jų apie 42 tūkstančių vaikų, sunaikino būstą, istorinį paveldą, mokslą, socialinę ir sveikatos apsaugą, ekonomiką ir pramonę - valstybei padarė žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių.
Rusija nevykdo Rusijos prezidento B. Jelcino ir Čečėnijos Respublikos Ičkerijos prezidento A. Maschadovo 1997 05 12 pasirašytą TAIKOS SUTARTĮ . Rusija taip pat nevykdo Tarptautinės teisės, dekolonizacijos, Jungtinių Tautų organizacijos reikalavimų ir rekomendacijų dėl karo veiksmų sustabdymo ir paramos teikimo pavergtoms tautoms.
Jungtinių Tautų organizacija, NATO bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos tiki Rusijos prezidento melaginga informacija, kad Rusija kovoja Čečėnijoje su teroristais ir net nebando teisiškai ir morališkai vertinti Rusijos vykdomo genocido Čečėnijoje. Kodėl V. Putinui leidžiama masiškai žudyti žmones ? !
Prašome Jūsų:
1. Įvertinti 13 metų Rusijos vykdomą agresyvią karo politiką ir genocidą Čečėnijoje;
2. Spręsti klausimus dėl Nepriklausomybės suteikimo Čečėnijos Respublikai Ičkerijai;
3. Pareikalauti, kad Rusija išvestų karines pajėgas iš Čečėnijos Respublikos Ičkerijos ir atlygintų padarytą žalą.

NATO valstybių gynybos ministrų pasitarimo Vilniuje metu Vilniaus Sąjūdžio taryba, primindama RUSIJOS GENOCIDĄ ČEČĖNIJOJE, organizuos piketą.
Pagarbiai,

Vilniaus Sąjūdžio
tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas

Ryšiui: A.Budriūnas, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva, tel. + 370 673 95 837
L.Kerosierius tel. + 370 5 231 81 11, el. paštas: leonaske@takas.lt

 

  

  

  

  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com