Pagrindinis

Nežudyk turinys

LT     EN     RU


     6. Pasaulinis Žmogaus teisių fakelas

         

 

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. tarybos

     K V I E T I M A S

     Dalyvauti pasaulinėje Žmogaus teisių Fakelo estafetėje
     Fakelo - olimpinių žaidynių simbolio – estafetė prasidėjo 2007 m. rugpjūčio 9 d., uždegus jį Graikijoje, Atėnuose, Sntagmos aikštėje prie parlamento.
     Fakelo misija – atkreipti pasaulio dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus. Juk Olimpinių žaidynių metu būdavo net sustabdomi karai.
     Fakelas jau pabuvojo Vokietijoje, Čekoslovakijoje, Austrijoje. 2007 m. rugsėjo 24 d. bus atvežtas į Lietuvą.
     Kviečiame sutikti Fakelą Vilniuje 2007 m. rugsėjo 24 d. 17:30 val. prie paminklo Adomui Mickevičiui. Fakelą pirmoji priims sesuo Nijolė Sadūnaitė. Toliau į Katedros aikštę Fakelą neš jaunimo, partizanų, tremtinių, politinių kalinių, Sąjūdžio ir kitų organizacijų atstovai.
     18:00 val. Arkikatedroje Bazilikoje bus aukojamos Šventos Mišios už nukentėjusius nuo represijų.
     Po Mišių Fakelas išlydimas iš Vilniaus.
     Kviečiame dalyvauti.


Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto
tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva, 8673 95837
El.paštas a.budriunas@takas.lt
L.Kerosierius 231 81 11, El. paštas leonaske@takas

Koordinatorius P.Rutkauskas 8 – 699 37691, el.paštas paulrtk@gmail.com
Koordinatorius V.Kubilius 8-625 94592, el.paštas v.kubilius@k.st

 

 Vytauto Visocko reportažas
Parašyta HarkaHarka September 26 2007 09:43:19

     Vilniaus Sąjūdis rugsėjo 24 d. vilniečius pakvietė dalyvauti pasaulinėje Žmogaus teisių Fakelo estafetėje. Kaip rašoma Sąjūdžio kvietime, fakelo – olimpinių žaidynių simbolio – estafetė prasidėjo 2007 m. rugpjūčio 9 d., uždegus jį Graikijoje, Atėnuose. Fakelo misija – atkreipti pasaulio dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus. Fakelas jau pabuvojo Vokietijoje, Čekijoje, Austrijoje. Rugsėjo 24 d. atvežtas į Lietuvą.

Pirmoji fakelą nešė sesuo Nijolė Sadūnaitė, paskui perdavė jaunimo, partizanų, tremtinių, politinių kalinių, Sąjūdžio, kitų organizacijų atstovams

Po mėnesio (rugpjūčio 23 dienos mitingo ), rugsėjo 24 dieną Prie Adomo Mickevičiaus paminklo vėl rinkosi žmonės. Su vėliavomis, su plakatais, protesto šūkiais. Čia jie ilgiau neužsibuvo – Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos pirmininko L.Kerosieriaus vadovaujami patraukė Arkikatedros link. Priekyje buvo nešamas fakelas.

18 val. Arkikatedroje Bazilikoje buvo aukojamos Šv. Mišios už nukentėjusius nuo represijų.

                        

     Saulei leidžiantis prie Gedimino paminklo įvyko mitingas, kuriame kalbėjo Seimo narys S. Pečeliūnas, renginio koordinatorius P.Rutkauskas, Čečėnijos prezidento D.Dudajevo našlė A.Dudajeva, monsinjoras A.Svarinskas, sesuo N.Sadūnaitė ir kt.
Renginio pabaigoje buvo priimtas Pasaulinės Žmogaus teisių Fakelo estafetės Vilniuje dalyvių nutarimas, kuriame, be kita ko, rašoma:

Olimpiados yra sporto ir taikos šventės... Komunizmo citadelės SSRS sostinėje Maskvoje 1980 metais vyko Olimpinės žasidynės. 2008 metais Olimpines žaidynes patikėta organizuoti Kinijos sostinei Pekinui, o 2014 metais žiemos Olimpinės žaidynės turėtų vykti Rusijos mieste Sočyje. SSRS, Kinija ir Rusija Olimpines žaidynes naudojo ir naudoja politiniams, ekonominiams tikslams ir reklamai.

Leninas išžudė apie 13 milijonų žmonių, Stalinas – 30 milijonų, Hitleris – 12 milijonų. Kinijos komunistų partija išžudė 70-80 milijonų žmonių... Rusija nuo 1994 m. išžudė apie 250 tūkstančių čečėnų. Kinija išžudė apie 1,2 milijono žmonių Tibete bei žudė ir luošino studentus 1989 m. birželio 4 d. Tianmenio aikštėje.
Tarptautinis Olimpinis komitetas nėra gavęs nei iš SSRS, nei iš Kinijos, nei iš Rusijos vadovų, jų vyriausybių jokių įsipareigojimų apie žudynių ir represijų sustabdymą ir jų nutraukimą visiems laikams.

Mes, Pasaulio Žmogaus teisių Fakelo estafetės Vilniuje dalyviai:
atkreipiame geros valios žmonių dėmesį, kad komunizmo apologetai Kinija ir Rusija vykdo žudynes, represijas ir genocidą, kviečiame kovoti, kad šios valstybės atsisakytų žmonių naikinimo.

Reikalaujame, kad iki 2008 01 01 Kinija suteiktų nepriklausomybę Tibetui, o Rusija – Čečėnijos Respublikai Ičkerijai, išvestų kariuomenes ir atlygintų žalą.
Kreipiamės į sportininkus ir olimpiečius, kad jie nevyktų į olimpines žaidynes, jeigu nebus sustabdytos žudynės Kinijoje, Tibete, Rusijoje ir Čečėnijos Respublikoje Ičkerijoje.

Meldžiame Aukščiausiąjį, prašome Taikos ir Palaimos.

Parašai po nuotraukomis:
Fakelas – Nijolės Sadūnaitės rankoje
Prezidento D.Dudajevo našlė A.Dudajeva pasakoja apie siaubingus Rusijos nusikaltimus Čečėnijos Respublikoje
Monsinjoras A.Svarinskas kalbėjo, kad žmogaus teisės pažeidinėjamos ir Lietuvoje

Copyright Slaptai © 2005. E-mail - gilanis.gintaras@gmail.com

 

     Ž M O N I J A I

     Vilniaus pasaulinės Žmogaus teisių Fakelo estafetės dalyvių

     N U T A R I M A S

     Žudynės, represijos, genocidas – komunizmo ideologinio ginklo pasekmės
     OLIMPINĖMS ŽAIDYNĖMS Pekine ir Sočyje - NE !

     Vilnius, Arkikatedros Bazilikos aikštė, 2007 09 24

     Olimpiada yra sporto ir taikos šventė. Olimpiados vyksta draugiškoje aplinkoje ir savitarpio supratimo dvasioje, didvyriškai aukojantis sporto, visuomenės ir valstybės labui.
     XX amžiuje pasaulyje nužudyta 203 milijonai žmonių. Pirmajame Pasauliniame kare nužudyta 10 milijonų žmonių, Antrajame Pasauliniame kare – 50 milijonų žmonių. Leninas išžudė 13 milijonų žmonių, Stalinas – 30 milijonų žmonių, Hitleris – 12 milijonų žmonių, Kinijos komunistų partija išžudė 70-80 milijonų žmonių tame tarpe Mao – 65 milijonus žmonių. B.Jelcinas ir Putinas išžudė 250 tūkstančių čečėnų. Kinija išžudė apie 1,2 milijono žmonių Tibete.

         

         

        


     Kinijos kompartija žudė, luošino ir niekino studentus 1989 06 04 Pekino Tiananmeno aikštėje.

         

         

    

     Komunizmo citadelės SSRS sostinėje Maskvoje 1980 metais vyko Olimpinės žaidynės. 2008 metais Kinijos sostinei Pekinui patikėta organizuoti Olimpines žaidynes, o 2014 metais Rusijos mieste Sočyje suorganizuoti žiemos olimpines žaidynes.
     Pasaulio Olimpinis komitetas nėra gavęs nei iš SSRS, nei iš Kinijos, nei iš Rusijos vadovų, jų vyriausybių ir jų valdančiųjų partijų jokių įsipareigojimų apie pasitraukimą iš okupuotų valstybių Čečėnijos Respublikos Ičkerijos ir Tibeto, apie žudynių ir represijų sustabdymą ir jų nutraukimą visiems laikams.
     SSRS, Kinija ir Rusija Olimpines žaidynes naudoja politiniams ir ekonominiams tikslams siekti, valdžiai uzurpuoti, genocido apraiškų slėpimui ir reklamai .
     Pasaulinis Olimpinis komitetas patikėdamas Olimpines žaidynes organizuoti SSRS, Kinijos ir Rusijos miestams neatsižvelgė į tose valstybėse vykdytas ir tebevykdomas totalines žudynes, represijas ir genocidą. Šios valstybės neatsisakė ir nesirengia atsisakyti totalinio genocido vykdymo apraiškų.
     Mes, Vilniaus pasaulinės Žmogaus teisių Fakelo estafetės dalyviai:
     Reikalaujame, kad iki 2008 01 01 Kinija suteiktų nepriklausomybę Tibetui, o Rusija - Čečėnijos Respublikai Ičkerijai, išvestų kariuomenes ir atlygintų žalą.
     Kreipiamės į sportininkus ir olimpiečius, kad nevyktų į olimpines žaidynes jeigu nebus įvykdyti aukščiau paminėti reikalavimai.
     Prašome geros valios žmones atkreipti dėmesį, kad komunizmo apologetai, Kinija ir Rusija ideologiją ir valdymą grindžia žudynių, represijų ir genocido metodais ir kviečiame kovoti, kad šios valstybės atsisakytų žmonių naikinimo.
     Meldžiame Aukščiausiąjį, prašome taikos ir palaimos.

     Fakelo estafetės dalyvių vardu:
Monsinjoras A. Svarinskas, Lietuvos partizanų kapelionas
Sesuo N. Sadūnaitė
O. Voverienė, Lietuvos moterų lygos pirmininkė
J. Burokas, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas
P. Gvazdauskas, Vilniaus Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos komiteto pirmininkas
V. Bartašiūnas kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos centro valdybos pirmininkas
A. Gutauskas, Vilniaus m. Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos tarybos pirmininkas
M. Nefas, Ekspedicijos protėvių kančių keliais „Misija Sibiras“ dalyvis
A. Dudajeva, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Kultūros ministro pavaduotoja
G. Dručkus, Tibeto Kultūros fondo pirmininkas
L. Kerosierius, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. tarybos pirmininkas
Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva, 8673 95837
El.paštas a.budriunas@takas.lt
L.Kerosierius 231 81 11, El. paštas leonaske@takas

 

     F A K E L A S   Š I A U L I U O S E

  

  

  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com