Pagrindinis

Nežudyk turinys

LT     EN     RU


          5. Apie Čečėnijos Nepriklausomybės atstatymą

PONUI RENE VAN DER LINDENUI
EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS PREZIDENTUI

PONUI HANS – GERT POETTERLINGUI
EUROPOS PARLAMENTO PREZIDENTUI

PONUI MIGUEL ANGEL MORATINOS
EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS PIRMININKUI

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos

K R E I P I M A S I S

DĖL ČEČĖNŲ TAUTOS BETEISIŠKUMO


Vilnius, 2007 09 06

Čečėnų tauta 1991 09 06 atkūrė Nepriklausomybę. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba, minėdama atkurtos Čečėnijos Nepriklausomybės 16 - tąsias metines pažymi, kad čečėnų tauta atstatė valstybingumą taikiu būdu vadovaudamasi tarptautinės teisės normomis, demokratiniais ir teisiniais principais.
Rusijos valdžia , pamynusi čečėnų tautos apsisprendimą ir demokratiškai išrinktas Čečėnijos valdžios struktūras, pažeidusi Taikos Sutartį, pasirašytą 1997 05 12 tarp Rusijos ir Čečėnijos, siekia sunaikinti Čečėnijos Respublikos Ičkerija Nepriklausomybę.
Tarptautinio pakto apie pilietines ir politines teises ( 1966 12 16 ) pirmasis straipsnis skelbia: „ Visos tautos turi teisę į apsisprendimą. Pagal šitas teises jos laisvai nustato savo politinį statusą ir laisvai sprendžia ekonominį, socialinį ir kultūrinį vystimąsi“. Iš čečėnų tautos atimta ši fundamentali teisė.
Rusija leidžia Čečėnijoje vadovauti karinėms ir nusikalstamoms struktūroms, kurios turi neribotas galias, paremtas savivale ir nusikaltimais.
Okupacinės Rusijos pajėgos 2003 metais organizavo prezidento ir parlamento rinkimų referendumą, kurie yra neteisėti, nes buvo falsifikuojama ir įmituojama tautos valia.
Tarptautinės organizacijos netiesiogiai sankcionavo čečėnų tautos naikinimą ir bando pateisinti Rusijos karo Čečėnijoje priežastis ir pasekmes.
Šiuo metu padėtis Čečėnijoje yra tragiška:
1. Šalyje yra apie 100 tūkstančių Rusijos karių
2. Negarantuojama gyvenimo teisė, vyrauja baimės atmosfera
3. Čečėnijoje veikia rusiškieji mirties eskadronai ir vietiniai baudžiamieji būriai
4. Per karo veiksmus nuo 1994 12 11 Čečėnijoje išžudyta apie 300 tūkstančių žmonių iš jų apie 42 tūkstančius vaikų, valstybei padaryta žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių, žuvo apie 40 tūkstančių Rusijos karių
5. Virš 300 tūkstančių žmonių tapo pabėgėliais
6. Visiškai sunaikinta ekonomika ir šalies infrastruktūra
7. Miestai ir gyvenvietės sugriauti
8. Valstybei gresia ekologinė katastrofa
9. Virš 30 procentų gyventojų apkrėsti onkologinėmis ligomis, siautėja tuberkuliozės epidemija, apie pusė naujagimių gimsta neišsivystę
10. Vykdoma totalinė rusifikacija. Čečėnų kalba draudžiama naudoti raštvedyboje ir teismuose. Visuose mokslo įstaigose, tame tarpe ir mokyklose, mokymai vyksta tik rusų kalba (čečėnų kalba - viena pamoka per savaitę kaimo mokyklose). Radijuje ir televizijoje vyrauja rusų kalba, laikraščiai leidžiami tik rusų kalba, išskyrus vieną nežymų leidinį
Mes kviečiame jus visapusiškai išsiaiškinti ir apsvarstyti Čečėnijos Respublikos Ičkerijos problemas bei pripažinti, kad teisė yra aukščiausia žmogiškumo vertybė ir jinai turi veikti sprendžiant čečėnų tautos klausimus. Tai Jūsų istorinė skola.


Pagarbiai,

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m.
tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas


Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Gedimino pr. 1, tel. + 370 673 95 837

L.Kerosierius tel. + 370 5 231 81 11,
El. paštas: leonaske@takas.lt

 

 

 


  

  

  


 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com