Pagrindinis

Nežudyk turinys

LT     EN     RU

         
                4. Mitingas prie Rusijos ambasados

   PADĖKIME ČEČĖNIJAI

Mes susirinkome iš partizanų bunkerių ir žeminių, miškų gojų ir kalnų tarpeklių, Šiaurės ledjūrio, Sibiro glūdumų ir Kazachstano stepių, karcerių ir kalėjimų kazematų, Grozno griuvėsių ir filtracijos stovyklų , iš Baltijos kelio ir Sausio barikadų.
Mūsų tautos ant Laisvės Aukuro sudėjo milžiniškas aukas:
Lietuva per 50 komunistinio genocido metų prarado trečdalį tautos - apie 1 milijoną žmonių ir buvo padaryta materialinės žalos maždaug už 834 milijardų JAV dolerių.
Rusija Čečėnijos Respublikoje Ičkerijoje nuo 1994 12 11 išžudė apie 250 000 čečėnų tarp kurių apie 42 000 vaikų. Čečėnijoje žuvo apie 40000 Rusijos karių. Valstybei padaryta žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių. Buvo nužudyti 4 Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidentai - Džocharas Dudajevas, Zelimchanas Jandarbijevas, Aslanas Maschadovas ir Abdul Chalim Sadulajevas.
Šiandien mes atėjome priminti, paprašyti ir pareikalauti :
KARUI ČEČĖNIJOJE NE !
LAISVĘ ČEČĖNIJAI !
ATIDUOTI PREZIDENTO A.MASCHADOVO KŪNĄ ŠEIMAI
TAIKĄ IR RAMYBĘ ČEČĖNIJOJE

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m.
tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Pasiteiravimui: L.Kerosierius 231 81 11, El. Paštas, leonaske@takas.lt

Vilnius
2007 06 08

MITINGO, VYKUSIO 2007 06 08 PRIE RUSIJOS AMBASADOS, DALYVIŲ

K R E I P I M A S I S

Į Rusijos Federacijos Prezidentą V. Putiną

Dėl Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidento A.Maschadovo
kūno perdavimo šeimai

Pone Prezidente,


2005 metų kovo 8 dieną žuvo Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidentas Aslanas Maschadovas.
Rusijos valdžia atsisako atiduoti A. Maschadovo kūną jo artimiesiems, aiškindami, jog Rusijos Federacijos įstatymai draudžia atiduoti teroristų kūnus.
Aslanas Maschadovas buvo teisėtas čečėnų tautos prezidentas, teisėtai išrinktas išlaikant tarptautinės teisės normas, kontroliuojant OSBS ir dalyvaujant visų didžiųjų valstybių bei tarptautinių organizacijų stebėtojams.
Prezidentas A. Maschadovas teroristu nebuvo. Jis buvo vienu iš iniciatorių ir autorių taikaus pirmosios Rusijos Čečėnijos konfrontacijos sureguliavimo, užsibaigusio taikos sutarties tarp Čečėnijos Respublikos Ičkerijos ir Rusijos Federacijos pasirašymu 1997 metų gegužės 12 dieną.
Po šia sutartimi greta Rusijos Prezidento B. Jelcino parašo stovi Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidento A. Maschadovo parašas.
1999 metais Prezidentas A. Maschadovas darė viską, kas nuo jo priklausė, kad būtų išvengta naujo karo.
Prezidentas A. Maschadovas iki savo gyvenimo pabaigos stengėsi, kad Rusijos -Čečėnijos konfliktas būtų sureguliuotas taikiai. Plačiai žinomi jo kreipimaisi į Rusiją, prašant pradėti taikų dialogą. Rodė iniciatyvą ne vieną kartą vienašališkai sustabdydamas Čečėnijos karo veiksmus. Rusijos generolai turėtų prisiminti daugelį atvejų, kai A. Maschadovo nurodymu buvo nutraukiami karo veiksmai, kad Rusijos kariuomenė galėtų susirinkti savo žuvusiuosius. A. Maschadovo taurumo bei padorumo dėka Čečėnijos kariškiai šimtus Rusijos karo belaisvių yra atidavę jų motinoms, atvykusioms į Čečėniją.
Prezidentas A. Maschadovas buvo prieš bet kokį terorizmą. Tragiškomis dienomis Beslane jis sutiko rizikuoti savo gyvybe, kad tik būtų išgelbėti niekuo nekalti vaikai.
Prezidentas A. Maschadovas pripažino ir laikėsi tarptautinės karo vedimo konvencijos.
Aslanas Maschadovas buvo čečėnų tautos išrinktu pagarbos vertu prezidentu. Todėl jo priskyrimas prie teroristų yra visos čečėnų tautos įžeidimas ir jos pasirinkimo paniekinimas.
Mes siūlome atiduoti Prezidento Aslano Maschadovo kūną jo šeimai palaidoti jį pagal čečėnų ir musulmonų tikėjimo tradicijas,kaip to reikalauja visuotinai priimti pagarbos žmogui principai.
Mitingo dalyvių vardu:

Vilniaus miesto Sąjūdžio
tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos
pirmininko pavaduotojas A.Budriūnas


Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva, +370 673 95837, L.Kerosierius +370 5231 81 11,
El. paštas leonaske@takas.lt

 

 

  

  

  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com