Pagrindinis

Nežudyk turinys

LT     EN     RU

 

     2. Įžanga  

VILNIAUS SĄJŪDŽIO TARYBA
STUDIJA LABORA

P R I S T A T O
KRONIKĄ  
NEŽUDYK

Režisierius –  Leonas Kerosierius
Dokumentus rengė –   Leonas Kerosierius, Algimantas Budriūnas
, Paulius Rutkauskas
Operatorius –  Jaras Valiukėnas
                                    
 2008,  birželio 3
www.sajudis.com

 

 

Ištrauka iš giesmės
“MARIJA, MARIJA”

MARIJA, MARIJA, skaisčiausia lelija,
Tu švieti aukštai ant dangaus.
Palengvink vergiją,
Pagelbėk žmoniją,
Išgelbėk nuo priešo baisaus.

Arkivyskupas Mečislovas Reinys, Vladimiro kalėjime Rusijoje 1951 m. žuvus vienam kalinių, guodė kitus to paties likimo savo draugus: "Neliūdėkime. Nukankintieji kovoja drauge su mumis . . . Jie stiprina mūsų gretas… Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą. Jie gyvena amžinai".
M. Reinio kančios pasibaigė 1953 m. lapkričio 8 dieną, bet jis liko gyvas kiekvieno tauraus lietuvio širdyje. Mūsų tautos istorijoje jis gyvens amžinai.

Jūs žvilgsniu susitikote su Kūdikio Jėzaus Kristaus ir Jo Motinos Marijos žvilgsniais iš stebuklingo paveikslo, esančio Šiluvos Bažnyčioje Lietuvoje. Švenčiausioji Mergelė Marija Šiluvoje apsireiškė 1608 metais.
Šią Bažnyčią kasmet aplanko šimtai tūkstančių maldininkų iš viso pasaulio.
 

 

 

 

VISIEMS, VISIEMS, VISIEMS

     Dėkojame žmonėms ir pasaulio valstybių vadovams už užuojautą ir paramą nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių Pietryčių Azijoje, Sičiuanio provincijoje Kinijoje, Mianmare, žuvusiems per teroristinius išpuolius Vašingtone, Nord Oste, Beslane .

Atsiprašome genocido Čečėnijoje ir Tibete aukų, pažemintųjų ir nuskriaustųjų,
kad skausmo ašara rieda skruostu,
kad vaiko šypsena sustingo iš baimės,
kad širdį veria neapsakomas skausmas,
kad liejasi kraujas,
kad žudomi tūkstančiai,
kad pasaulio galingieji be širdgėlos ir užuojautos vykdo ir toleruoja ištisų tautų ir valstybių genocidą,
kad budeliai vaikšto laisvėje.

     Didžiai gerbiamos Sesės ir Broliai, įdėmiai perskaitykite ir pasižiūrėkite KRONIKĄ „NEŽUDYK“ www.sajudis.com . Žinokite, kad tokių kaip mes - milijonai . Pasakykime apie tai kitiems ir padarykime viską kas nuo mūsų priklauso ir ką mes galime nuveikti TAUTŲ LAISVĖS labui.

     Prašome Jūsų kreiptis į Karalius, Prezidentus, Parlamentų Pirmininkus, Ministrus Pirmininkus, į Jungtinių Tautų Organizacijos, NATO, Europos Sąjungos ir Europos Parlamento vadovus, kad suteiktų Nepriklausomybę Čečėnijai ir Tibetui.

Daugiau ryžto, susiklausymo ir organizuotumo.
Tepadeda mums AUKŠČIAUSIASIS.

Pagarbiai, Vilniaus sąjūdininkai

2008 04 30
 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com