Pagrindinis

Nežudyk turinys

LT     EN     RU


     17. Epilogas

     Manome, kad šis mūsų darbas nors kiek padės kenčiantiems, o mums patiems padės suprasti apie būtiną paramą kenčiantiems. Dėkojame Aukščiausiajam, kad davė mintį ir padėjo atlikti šį darbą.

     Dėkojame video, foto ir straipsnių autoriams, kurių medžiagą panaudojome kilniems tikslams - gyvybės ir taikos gynimui bei pagarbai Aukščiausiojo kūrinijai.

Dėkojame geros valios žmonėms ir bendražygiams:
Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkui Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
Profesoriui Vytautui Landsbergiui, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarui
Monsinjorui Alfonsui Svarinskui
Akademikui Broniui Grigelioniui
Akademikui Antanui Kudziui
Akademikui Antanui Tylai
Profesorei Onai Voverienei
Daktarui Povilui Jakučioniui
Daktarui Juozui Parnarauskui
Dimisijos pulkininkui Jonui Čeponiui Lietuvos partizanų vadui
Kunigui Robertui Grigui
Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarui Algirdui Endriukaičiui
Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarei Romualdai Hofertienei
Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarui Algirdui Patackui
Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkui Rytui Kupčinskui
Prezidento Džocharo Dudajevo našlei Alai Dudajevai
Čečėnijos rašytojui Deniui Muchamadui
Čečėnijos Respublikos Ičkerijos atstovei Lietuvoje Aminat Saijevai
Salambekui Chačukajevui visuomenininkui iš Čečėnijos
Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariui Jonui Burokui
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus komiteto pirmininkui Petrui Gvazdauskui
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Vilniaus miesto tarybos nariui Povilui Dirsei
Lietuvos „Miško brolių“ draugijos pirmininkui Albinui Kentrai
Vilniaus Sąjūdžio tarybos nariams:
Gediminui Adomaičiui, Alfonsui Ambrazui, Algimantui Bružui, Reginai Jakučiūnienei, Juozui Kuorui, Algimantui Malinioniui, Hubertui Martinkėnui, Žybartui Simonaičiui, Kaziui Vidžiūnui, Stanislovui Žilinskui
Vilniaus Tibeto grupės nariui Vytautui Umbrasui
Tibeto kultūros fondo pirmininkui Gintarui Dručkui
Čečėnijos Nepriklausomybės gynimo Vilniaus komiteto pirmininkei Angėlei Gelumbauskaitei, komiteto nariams: Zeniui Lisauskui, Virginijui Kubiliui,
Salomėjai Makauskienei, Danutei Raubei , Bronei Serbentaitei, Elenai Švedienei
Čečėnijos Nepriklausomybės gynimo Kauno komiteto pirmininkei Aldonai Juškaitei
Kauno miesto sąjūdininkui Zigmui Kazlauskui
Čečėnijos Nepriklausomybės gynimo Ukmergės rajono komiteto pirmininkui Romui Šauliui


Vilniaus Sąjūdžio tarybos internetinės svetainės www.sajudis.com kūrėjai
Leonas Kerosierius Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas
Algimantas Budriūnas Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas
Paulius Rutkauskas Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas
Jaras Valiukėnas operatorius

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com