Pagrindinis

Nežudyk turinys

LT     EN     RU


     15. Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas NEPRIKLAUSOMYBĘ TIBETUI

    

 

L A I S V Ę    T I B E T U I

F R E E D O M   T O   T I B E T

  

 

     

     

     

 

 

 

Valstybių vadovams:Karaliams, Prezidentams, Parlamentų Pirmininkams,
Ministrams Pirmininkams

Jungtinių Tautų Organizacijos, NATO, Europos Sąjungos vadovams bei Europos Parlamento nariams

Tarptautiniam ir nacionaliniams olimpiniams komitetams
Pasaulio sportininkams
Žiniasklaidos institucijų vadovams
Geros valios žmonėms

Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimo

P A R E I Š K I M A S


Tibetui Nepriklausomybę
Olimpinė ugnis Taikos simbolis


Vilnius, 2008 04 30

     Jau daugiau kaip pusę amžiaus Tibetas yra Kinijos okupuotas. Per šį laiką tiesiogiai ir netiesiogiai Kinijos okupacijos aukomis tapo daugiau kaip trečdalis tibetiečių: čia už menkiausią nepaklusnumą okupacinei valdžiai žmonės yra žudomi ar sodinami į kalėjimus, nėra jokios žodžio, spaudos, religijos laisvės, moterys sterilizuojamos, o vaikai neturi galimybių mokytis savo gimtąja kalba. Tokiais savo veiksmais Kinijos vyriausybė paneigia savo deklaruojamą pagarbą demokratinėms vertybėms, laisvės ir demokratijos idealams. Šalis, kurioje brutaliausiais būdais trypiamos žmonių ir tautų teisės, žudomi taikūs demonstrantai, neverta organizuoti taikos ir brolybės principais grindžiamas Olimpines žaidynes.
     Žmonija su dideliu nerimu ir susirūpinimu stebi įvykius Tibete ir Kinijoje. 2007 08 09 Atėnuose buvo iškilmingai uždegtas Pasaulinis Žmogaus Teisių Fakelas, kuris iki Olimpiados apsilankys 150 miestų visuose penkiuose kontinentuose ( Žiūr. www.humanrightstorch.org, www.cipfg.org ). 2007 09 24 dieną gausiai susirinkę vilniečiai dalyvavo Fakelo eitynėse, Šventose mišiose Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje ir mitinge Katedros aikštėje. Fakelo dalyviai priėmė nutarimus, smerkiančius žudynes Kinijoje ir Tibete ir kvietė sportininkus nedalyvauti Olimpinėse žaidynėse, jeigu Kinija nesuteiks Nepriklausomybės Tibetui.
     Kreipiamės į visus geros valios žmones, kuriems rūpi laisvė, taika ir teisingumas paremkime taikų Tibeto tautos siekį laisvai realizuoti savo prigimtinę teisę į apsisprendimą. Pasmerkime neteisėtus ir nusikalstamus Kinijos komunistų partijos ir vyriausybės veiksmus Tibete.
     Raginame Pasaulio valstybių Parlamentus bei Vyriausybes patvirtinti savo įsipareigojimą laisvei, demokratijai bei žmonių ir tautų teisėms ir nesiųsti savo atstovų dalyvauti olimpinėse žaidynėse Pekine bei oficialiai kreiptis į Kinijos Liaudies Respublikos vadovus dėl įvykių Tibete. Kaip galimo dalyvavimo Pekino olimpinėse žaidynėse sąlygą siūlome iškelti reikalavimą Kinijos Liaudies respublikos vadovybei iki žaidynių atidarymo pradžios surengti tiesioginį Jo Šventenybės XIV Dalai Lamos ir Kinijos prezidento Hu Džin Tao aukščiausio lygio susitikimą dėl Tibeto Nepriklausomybės ir ateities be jokių kitų išankstinių sąlygų.
     Pasaulio SPORTININKAI Taikos ir Demokratijos ambasadoriai ! Jeigu Kinija ir toliau pažeidinės demokratijos principus ir neprisiims įsipareigojimų suteikti Nepriklausomybę Tibetui - BOIKOTUOKITE OLIMPIADĄ KINIJOJE.
Kreipiamės į Jungtines Tautas ir prašome tarpininkauti idant Tibeto tautai būtų užtikrinta galimybė pačiai ir niekieno nevaržomai realizuoti savo prigimtinę teisę į laisvą apsisprendimą.
    Šis pareiškimas bus patalpintas Vilniaus Sąjūdžio tarybos kronikoje Nežudyk , Do not kill,
( žiūrėk www.sajudis.com )

     Nuoširdžiai prašome žiniasklaidos institucijas rasti vietos šiam laiškui arba jo santraukai puslapiuose, ekranuose, bangose ir eteryje. Taip pat prašome skelbti kronikos Nežudyk, Do not kill, internetinį adresą www.sajudis.com

Prašome visų viešinti šį pareiškimą.

Dokumentai adresatams bus siunčiami tik internetu.
Susirinkimo dalyvių vardu:
Monsinjoras A. Svarinskas, Lietuvos partizanų kapelionas;
A. Žagunienė, 1991 05 19 nužudyto Lietuvos pasieniečio Gintaro Žagunio mama;
A. Kudzys, akademikas;
A. Saijeva, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos atstovė Lietuvoje
O. Voverienė, profesorė, Lietuvos moterų lygos pirmininkė;
Juozas Parnarauskas, daktaras, Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos pirmininko pavaduotojas ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas;
B. Grigelionis, akademikas.

Susirinkimo pirmininkai:
L.Kerosierius
H. Martinkėnas
P. Rutkauskas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, +370 673 95837
P. Rutkauskas, +370 699 37691
L.Kerosierius +370 5 231 81 11, El. paštas; vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

 

     

     

     

     

     

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com