Pagrindinis

Nežudyk turinys

LT     EN     RU


     14. Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas. Čečėnijos tragedija

         

 

L A I S V Ę    Č E Č Ė N I J A I

F R E E D O M   T O   C H E C H E N I A

  

 

     

     

     

     

 

Valstybių vadovams:Karaliams, Prezidentams, Parlamentų Pirmininkams,
Ministrams Pirmininkams

Jungtinių Tautų Organizacijos, NATO, Europos Sąjungos vadovams bei Europos Parlamento nariams

Žiniasklaidos institucijų vadovams
Geros valios žmonėms

Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimo

P A R E I Š K I M A S

DĖL ČEČĖNŲ TAUTOS TRAGEDIJOS

N E P R I K L A U S O M Y B Ę      Č E Č Ė N I J A IVilnius, 2008 04 30

     Šimtai milijonų žmonių, tūkstančiai organizacijų smerkia Rusiją, 1994 12 11 pradėjusią karą prieš Nepriklausomą Čečėnijos valstybę ir priekaištauja pasaulio valstybių ir atsakingų organizacijų vadovams, kad leidžia Rusijai vykdyti genocidą Čečėnijos Respublikoje Ičkerijoje.
Organizacijos skelbė, kad Rusija išžudė apie 250 tūkstančių Čečėnijos piliečių ir karo veiksmais padarė materialinės žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių. Išžudyta apie 42 tūkstančius Čečėnijos vaikų, karo veiksmuose žuvo apie 40 tūkstančių Rusijos kareivių.
     Rusija nesilaiko 1997 05 12 prezidentų B. Jelcino ir A. Maschadovo pasirašytos Taikos sutarties tarp Rusijos Federacijos ir Čečėnijos Respublikos Ičkerijos. Rusija pažeidinėja daugybę Rusijos Federacijos, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos ir Tarptautinių teisės aktų. Maskva visam pasauliui šaukia, kad Rusija kovoja prieš terorizmą. Ar vaikai, moterys, seneliai, kultūros ir istorinio paveldo statiniai , gyvenamasis fondas, žemė ir galvijai yra terorizmo įrankiai ir objektai? Rusijos agresoriams ir budeliams sukurta tarptautinė priedanga. Didžiosios valstybės ir svarbiausios pasaulio institucijos netramdo agresoriaus ir leidžia Kremliui Čečėnijoje vykdyti totališką genocidą.
     Gerbiamieji Valstybių vadovai - Karaliai, Prezidentai, Parlamentų Pirmininkai, Ministrai Pirmininkai, Jungtinių Tautų Organizacijos, NATO, Europos Sąjungos vadovai bei Europos Parlamento nariai, prašome Jūsų:
1. Pripažinti ir apginti Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Nepriklausomybę;
2. Reikalauti, kad Rusija vykdytų 1997 05 12 Taikos sutartį su Čečėnijos Respublika Ičkerija;
3. Reikalauti, kad Rusija išvestų kariuomenę ir atlygintų žalą Čečėnijos Respublikai Ičkerijai;
4. Teikti materialinę paramą Čečėnijos piliečiams;
5. Už genocidą Čečėnijoje Rusijos valdžią teisti Tarptautiniame Tribunole.

     Šis pareiškimas bus patalpintas Vilniaus Sąjūdžio tarybos kronikoje Nežudyk , Do not kill, ( žiūrėk www.sajudis.com )

     Nuoširdžiai prašome žiniasklaidos institucijas rasti vietos šiam laiškui arba jo santraukai puslapiuose, ekranuose, bangose ir eteryje. Taip pat prašome skelbti kronikos Nežudyk, Do not kill, internetinį adresą www.sajudis.com

Prašome visų viešinti šį pareiškimą.

Dokumentai adresatams bus siunčiami tik internetu.

Susirinkimo dalyvių vardu:
Monsinjoras A. Svarinskas, Lietuvos partizanų kapelionas;
A. Žagunienė, 1991 05 19 nužudyto Lietuvos pasieniečio Gintaro Žagunio mama;
A. Kudzys, akademikas;
A. Saijeva, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos atstovė Lietuvoje;
O. Voverienė, profesorė, Lietuvos moterų lygos pirmininkė;
Juozas Parnarauskas, daktaras, Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos pirmininko pavaduotojas ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas;
B. Grigelionis, akademikas.

Susirinkimo pirmininkai:
L. Kerosierius
H. Martinkėnas
P. Rutkauskas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, +370 673 95837
P. Rutkauskas, +370 699 37691
L.Kerosierius +370 5 231 81 11, El. paštas vilnius@sajudis.com
Internetinė svetainė www.sajudis.com

 

 

     

 

 

  

  

  

  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com