Pagrindinis

Nežudyk turinys

LT     EN     RU


     13. Prezidento Džocharo Dudajevo nužudymas

 

 

 

JTO generaliniams sekretoriui Pan Gi Mun
NATO generaliniam sekretoriui Jan de Choop Scheffer
Europos Parlamento prezidentui Hans-Gert Piottering
Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos prezidentui Luis Marija de Puig
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos pirmininkui Aleksanderiui Stabbui
Rusijos Federacijos prezidentui Vladimirui Putinui
Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui
Čečėnų tautai

Mitingo dalyvių prie Rusijos Federacijos ambasados KREIPIMASIS

Laisvę Čečėnijai
12 metų nuo Prezidento Džocharo Dudajevo nužudymo


Vilnius, 2008 04 21

Jeigu mes, eidami Vilniaus, Vašingtono, Paryžiaus, Londono, Maskvos, Delio ar ... Pekino gatve, pamatytume mušamą, degantį ar skęstantį žmogų gelbėtume jį; jeigu pastebėtume gaujos antpuolį prieš vietinius gyventojus nedelsdami kviestume policiją ir gintume juos; jeigu pastebėtume ginkluotų kareivių antpuolį ir masinį kovinės technikos panaudojimą skambintume visais pavojaus varpais, informuotume visą pasaulį ir eitume ginti Tėvynės.

13 metų be pertraukų ir išeiginių
Neapykanta, įžeidinėjimai ir psichologinės atakos,
Kulkos, minos, nuodai, sviediniai, bombos ir kinžalai
Rusų prezidentų ir generolų vadovaujami
Okupantai žudo viską Nochči Nochčijčo Žemėje.

Rusija prieš nepriklausomą valstybę Čečėnijos Respubliką Ičkerija vykdo genocidą. Nuo 1994 12 11 Rusijai pradėjus dar vieną kolonijinį karą, buvo išžudyta apie 250 tūkstančių taikių piliečių. Čečėnijai padaryta apie 300 milijardų JAV dolerių materialinė žala. 1996 m. balandžio 21 d. išdavikiškai nužudytas Prezidentas Džocharas Dudajevas.
Kremliui Čečėnija tapo karo ir ideologinių technologijų išbandymo poligonu. Tačiau palaužti čečėnų nepavyksta.
Kad galėtų pateisinti savo bejėgiškumą ir agresiją, Kremliaus propaganda skleidžia mitą apie didelį priešą, karas su kuriuo daug kainuoja. Čečėnus vadina teroristais, o Rusijos masinės informacijos priemonės visam pasauliui šaukia, kad Rusija kovoja prieš terorizmą. Ar vaikai, moterys, seneliai, kultūros ir istorinio paveldo statiniai , gyvenamasis fondas, žemė ir gyvuliai yra terorizmo įrankiai ir objektai? Agresoriui ir budeliams sukurta tarptautinė priedanga. Didžiosios valstybės ir svarbiausios pasaulio institucijos netramdo agresoriaus ir leidžia Kremliui totališkai Čečėnijoje vykdyti genocidą.


Mes reikalaujame:

1. Čečėnijos Respublikai Ičkerija suteikti nepriklausomybę;
2. Iš Čečėnijos Respublikos Ičkerija išvesti Rusijos kariuomenę ir atlyginti padarytą žalą;
3. Rusijai laikytis 1997 05 12 prezidentų B. Jelcino ir A. Maschadovo pasirašytos Taikos sutarties;
4. Už genocidą Čečėnijoje Rusijos valdžią teisti Tarptautiniame tribunole.

Kviečiame geros valios žmones ir valstybes visokeriopai remti Čečėnijos žmones.
Solidarizuojamės su Čečėnijos liaudimi ir reiškiame jai užuojautą.
Prašome Aukščiausiojo pagalbos.

Mitingo dalyvių vardu:

Monsinjoras A. Svarinskas, Lietuvos partizanų kapelionas,
A. Dudajeva, Čečėnijos Respublikos Ičkerija Prezidento našlė,
Sesuo N. Sadūnaitė, laisvės kovotoja,
R. Kupčinskas, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas,
L. Kerosierius, Vilniaus skyriaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas.

Kontaktiniai duomenys: A. Budriūnas, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva,
tel.: +370 673 95 837,
L. Kerosierius, tel. + 370 5 231 81 11, el. paštas: leonaske@takas.lt

 

 

    

    

        


 

  

  

  

  

  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

http://www.sajudis.com