Pagrindinis

Nežudyk turinys

LT     EN     RU


     12. Tarptautinis apskritas stalas LR Seime

 

Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupės ir Tarptautinės parlamentarų grupės Čečėnijos problemoms spręsti organizuojamos apskritojo stalo diskusijos

,,Taikos Čečėnijoje galimybės”

P R O G R A M A


2008-04-18
LR Seimo Konstitucijos salė
Gedimino pr. 53, Vilnius

Pradžia 9.30
Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Čečėnijos Respublika Ičkerija grupės pirmininkas Rytas Kupčinskas ir
Tarptautinės parlamentarų grupės Čečėnijos problemoms Generalinis sekretorius Algirdas Endriukaitis

Įžanginis žodis. Rytas Kupčinskas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo Andriaus Kubiliaus sveikinimo žodis

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko Armino Lydekos sveikinimo žodis

Čekijos Senatorius Jaromir Stetina
Filmas ,,Tamsioji pasaulio pusė”

Estijos Parlamento narys Andres Herkel
,,Žmogaus teisės Čečėnijoje ir Europos Taryba”

Vilniaus universiteto Teisė fakulteto docentas dr. Dainius Žalimas

Čečėnijos taikos forumo pirmininkas Ivar Amundsen
Čečėnijos naikinimas – jo tikslas Rusijos galios žaidime. Mūsų europiniai įsipareigojimai įnešti indėlį į taikos ir teisingumo įsitvirtinimą.

Danų – čečėnų komiteto atstovas Karl Erik Foverskov

Tarptautinės parlamentarų grupės Čečėnijos problemoms Generalinis sekretorius Algirdas Endriukaitis
,,Tiesa, teisė ir teisingumas negali pavargti”

Kovo 11-osios akto signataras Romualdas Ozolas.
,,Principas – nacionalinė valstybė”

Čečėnijos Respublikos Ičkerijos atstovė Lietuvoje Aminat Saijeva
,,Čečėnų tautos genocido istorija”

Čečėnijos Respublikos Ičkerijos garbės konsulas Lenkijoje Adam Borowsky
,,Čečėnų diaspora Lenkijoje”

Atstovė iš Čečėnijos Madina Magomadova

Atstovas iš Čečėnijos Arbi Khachukaev
,,Čečėnija – vakar, šiandien, rytoj”

Atstovas iš Čečėnijos Dik Altemirov
,,Taika Čečėnijoje ir pasaulio visuomenės požiūris į tragediją Čečėnijoje”

Čečėnų diasporos Švedijoje atstovas Mayrbek Tsutsaev
,,Čečėnijos situacijos raida ir sprendimo keliai”

Klausimai, replikos, diskusijos, pasiūlymai

Rezoliucijos priėmimas

Dalyvių registracija nuo 9.00
Kavos pertrauka 11.00 – 11.30
Pietų pertrauka 13.00 – 14.00
Ekspozė skiriama – 7 min. Replikai, pasisakymui – 4 min. Atsakymui 2 min. Klausimui – 1 min.
Telefonas pasiteiravimui: +37061131325

    

 

 

 

     LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PARLAMENTINIŲ RYŠIŲ SU ČEČĖNIJOS RESPUBLIKA IČKERIJA GRUPĖ
     TARPTAUTINĖ PARLAMENTARŲ GRUPĖ ČEČĖNIJOS PROBLEMOMS
     TARPTAUTINIO APVALIOJO STALO DALYVIŲ
     VILNIUS, 2008-04-18
     KREIPIMASIS
p. HANS-GERT PÖTTERING EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKUI
p. LLUIS MARIA DE PUIG EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS PREZIDENTUI
p. ALEKSANDER STUBB ESBO PIRMININKUI

     TEISĖS, TEISINGUMO IR TAIKOS KLAUSIMAI NEGALI PAVARGTI

     Visų norima ir trokštama tobula pasaulio tvarka būna tik išmintimi ir teisingumu grindžiamais santykiais. Atsivertę pasaulio išminčių knygas rasime patarimus savo elgesiui, nors nesame tiek nesupratingi, kad ir patys neskirtume šviesos nuo tamsos. Manome, kad Rusijai leidžiama veikti be jokios atsakomybės. Ir ne dėl nežinojimo ar nesupratimo. To priežastis – sandėris su sąžine ir materialistinis savanaudiškumas, kuris veda į nužmogėjimo prarają.
     Tiesai ir teisei gyvuoti bei atkurti nėra senaties. Australijos vyriausybė neseniai atsiprašė už senas istorines skriaudas ir susitaikė su aborigenais. Toks kilniaširdiškumas yra gražus humanistinis, sektinas pavyzdys.
Garbinga Vokietijos politikė, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos prezidentė, Leni Fischer 1996 m. kovo mėn. pasakė: ,,Čečėnija niekuomet nepadėjo savo parašo po Rusijos Federacijos sukūrimo dokumentu.” Tai buvo visais laikais: carinės Rusijos imperijos, bolševikų valdymo metu, visuotinio čečėnų ištrėmimo metu ir paskutiniaisiais dešimtmečiais.
     Rusijos ministras Anatolijus Kulikovas tais pačiais metais yra pasakęs: ,, Rusijos kariuomenės buvimas Čečėnijoje yra pagrindinis argumentas, kad Čečėnija yra Rusijos dalis.” Pasaulis renkasi vieną iš dviejų nuomonių.
Kaip atskiro žmogaus, taip ir tautos prigimtinė teisė yra elgtis laisvai. Mes
matome skaudžią teisinę, politinę, socialinę ir moralinę čečėnų tautos padėtį. Jūs, kaip labai reikšmingų organizacijų vadovai, tai irgi suprantate, bet akivaizdu, kad ne viską atvirai teisiškai iki galo padarėte. Jūsų, Jūsų šeimų ir Jūsų tautų geros atminties vardan kreipiamės dėl krizinės padėties Čečėnijoje apibūdinimo ir sprendimo. Tarptautinių teisės normų pakanka monitoringo pagrindu įvertinti čečėnų tautos gyvenimą ir kančias, o tylėjimas reiškia pritarimą prievartos ir siaubo skleidimą Europoje.
     Kviečiame tarptautinės teisės vardan principingai ir atvirai savo institucijose nuolatos gvildenti Čečėnijos problemą, kuri šiuo metu yra tyliai marinama. Svarbiausiu klausimu Europos Tarybai manome yra Rusijos prisiimtų teisinių įsipareigojimų, priimant ją šios organizacijos nariu, vykdymo užtikrinimas. Taip pat raginame surengti plačią tarptautinę konferenciją čečėnų tautos išgyvenimo, išlikimo ir laisvo apsisprendimo klausimams apsvarstyti. Priešingu atveju teisės ir laisvės istorijoje liktų tik negyvų tarptautinės teisės normų tuščias skambėjimas, pirmenybinis prievartos pripažinimas tarptautiniuose santykiuose ir Jums deleguotų priedermių neatlikimas. Sunkus darbas, vertas kiekvieno žmogaus gyvenimo.


Apvaliojo stalo pirmininkas Rytas Kupčinskas
Apvaliojo stalo sekretorius Algirdas Endriukaitis

 

 

 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

http://www.sajudis.com