Pagrindinis

Nežudyk turinys

LT     EN     RU


     10. Čečėnų tautos tremties paminėjimas

 

JTO Generaliniam Sekretoriui ponui Pan Gi Munui
NATO Generaliniam Sekretoriui ponui Jap de Hoop Šeferiui
Europos Parlamento Prezidentui ponui Hans Gert Poterringui
Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Prezidentui ponui Luis Marija De Puigui
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos Pirmininkui ponui Ilka Kanerva
Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Jo Ekscelencijai Rusijos Federacijos Prezidentui Vladimirui Putinui


Vilniaus Sąjūdžio tarybos

K R E I P I M A S I S

DĖL ČEČĖNŲ TAUTOS GENOCIDO


Vilnius, 2008 02 20

Rusija XVI amžiuje pradėjo skverbtis į Kaukazą. Visur buvo priešinamasi rusų invazijai. Čečėnai kiekvieną žemės pėdą gynė patirdami nuostolius ir netektis.
1559 m. Rusija pastato pirmą karinės atramos punktą Tarki.
1658 m. Rusijos Dono kazokų dalis įkurdinama prie Tereko.
Rusijos imperatoriaus Aleksandro II įsteigtu medaliu Už Čečėnijos ir Dagestano užkariavimą buvo apdovanojami kariškiai, dvasininkai, medikai, valdininkai, dalyvavę užkariavimo mūšiuose ir ekspedicijose 1857 1859 m. Iš sidabro buvo pagaminta 147 tūkst. medalių. Medalio pavadinimas pasako, kad Rusija Čečėniją u ž k a r i a v o. Rusija pasauliui aiškina, kad Čečėnija yra Rusijos teritorija.

     1944 02 23 Stalino režimas ištremia visą čečėnų tautą. Per 13 tremties metų sunaikino 70% čečėnų.
     1994 12 11 Rusija pradėjo karą prieš Čečėniją, kuris tęsiasi ligi šiol. Išžudyta apie 250 tūkstančių žmonių, sunaikinta pramonė ir apie 80% gyvenamojo fondo, valstybei padaryta žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių. Per tą laikotarpį žuvo apie 40 tūkstančių Rusijos karių.
     Rusija nevykdo Rusijos prezidento B. Jelcino ir Čečėnijos Respublikos Ičkerijos prezidento A. Maschadovo 1997 05 12 pasirašytą TAIKOS SUTARTĮ . Rusija taip pat nevykdo Tarptautinės teisės reikalavimų, dekolonizacijos, Jungtinių Tautų organizacijos reikalavimų ir rekomendacijų dėl karo veiksmų sustabdymo ir paramos teikimo pavergtoms tautoms.
     Jungtinių Tautų organizacija, NATO bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ir taip pat daugelis valstybių vadovų tiki Rusijos prezidento melaginga informacija, kad Rusija kovoja Čečėnijoje su teroristais ir net nebando teisiškai ir morališkai vertinti Rusijos vykdomo genocido Čečėnijoje. Kodėl Rusijai leidžiama vykdyti genocidą Čečėnijoje ? !

      Prašome Jūsų:
1. Apsvarstyti aukščiausiame lygyje 13 metų Rusijos vykdomą agresyvią karo politiką ir genocidą Čečėnijoje;
2. Spręsti klausimus dėl Nepriklausomybės suteikimo Čečėnijos Respublikai Ičkerijai;
3. Pareikalauti, kad Rusija išvestų karines pajėgas iš Čečėnijos Respublikos Ičkerijos ir atlygintų padarytą žalą;
4. Teikti humanitarinę ir materialinę paramą Čečėnijos Respublikai Ičkerijai.
5. Reikalauti, kad Rusija laikytųsi 1997 05 12 prezidentų B. Jelcino ir A. Maschadovo pasirašytą Taikos sutartį.


Pagarbiai,

Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas

Ryšiui: A.Budriūnas, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva, tel. + 370 673 95 837
L.Kerosierius tel. + 370 5 231 81 11, el. paštas: leonaske@takas.lt

 

 

  

  

  

  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com