Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     9. Dėl Lietuvos jaunimo išvykų į Rusiją

Rusijos Federacijos Prezidentui V.Putinui
Rusijos Federacijos ambasadai Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų Ministrui P.Vaitiekūnui
LIETUVOS ŽMONĖMS

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. tarybos

PAREIŠKIMAS

Dėl Lietuvos jaunimo išvykų į Rusiją

Vilnius 2006 08 03


Daugybė Lietuvos jaunų žmonių dalyvavo atstatant ir ginant Lietuvos Nepriklausomybę. Jie partizaninio judėjimo ir Sausio 13 –osios įvykių dalyviai. Daugelis jų aukojosi ir žuvo kovose dėl Lietuvos laisvės.
Šiais metais Lietuvos jaunimas organizuoja išvykas į Rusijos Federaciją aplankyti savo tėvų ir senelių tremties vietas, susipažinti su vietiniais lietuvių kilmės gyventojais, sutvarkyti amžino poilsio vietas ir rinkti istorinę medžiagą.
Lietuva skiria ypatingą dėmesį amžino poilsio vietų sutvarkymui nepriklausomai nuo mirties aplinkybių.
Žinome, kad Lietuvos valdžia niekada neprieštaravo Rusijos piliečiams aplankyti jų artimųjų žūties ir palaidojimo vietas Lietuvos teritorijoje. Rusijos ambasadai netrukdoma tiesiogiai dalyvauti tvarkant ir remontuojant paminklus Rusijos karių kapinėse.
Tačiau Rusijos ambasada atsisakė Lietuvos jaunimui išduoti vizas į lietuvių tremties ir palaidojimo vietas Rusijoje.
Manome, kad Rusijos valdžios institucijų nutarimas neleisti Lietuvos jaunimui vykti į lietuvių tremties vietas Rusijoje neatitinka kaimyninių valstybių bendradarbiavimo dvasiai. Tikimės, kad šis sprendimas bus pakeistas.

Pagarbiai,
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m.
tarybos pirmininko pavaduotojas L.Kerosierius

Tarybos sekretorius A.Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Gedimino pr. 1, tel. 8 673 95 837
El. paštas leonaske@takas.lt
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com