Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     8. NUTARIMAS DĖL KAZOKIŠKIŲ SĄVARTYNO

     8.1. ŽINIASKLAIDAI

Apie LR Seimo nutarimo projektą

Dėl sąvartyno statybos Kazokiškėse uždraudimo

     Nuo 2006 metų pradžios mokslininkai, Kazokiškių bendruomenės, visuomeninių organizacijų ir Sąjūdžio atstovai įvairioms Lietuvos ir pasaulio organizacijoms aktyviai teikė medžiagą apie amoralius ir neteisėtus Lietuvos vyriausybės ir jos institucijų veiksmus projektuojant ir statant sąvartyną Kazokiškėse.
     Šių metų liepos 17 dieną jie įteikė Seimo pirmininkui ir Seimo nariams dokumentų rinkinius ( po 95 puslapių) apie problemos esmę dėl sąvartyno statybos Kazokiškėse, LR Seimo nutarimo projektą „Dėl sąvartyno statybos Kazokiškėse uždraudimo“ ir šio projekto aiškinamąjį raštą bei daugelį dokumentų , liečiančių sąvartyno projektavimą ir statybas. Dokumentų autoriai tikėjosi, kad Seimo pirmininkas, frakcijos, komitetai bei Seimo nariai atkreips dėmesį į susidariusią padėtį ir imsis ininciatyvos sprendžiant keliamus klausimus.
     Tėvynės sąjungos frakcijos narys Kazys Starkevičius liepos 19 dieną užregistravo Seime LR Seimo nutarimo projektą „ Dėl sąvartyno statybos Kazokiškėse uždraudimo“ (Projekto Nr. XP – 1580) ir šio nutarimo projekto aiškinamąjį raštą. Šis dokumentas įteiktas Seimo frakcijoms ir komitetams. Svarstymo procedūros prasidės rugsėjo mėnesį, susirinkus Seimo nariams į rudens sesiją. Svarstymuose dalyvaus mokslininkai ir visuomenininkai.
Pridedama: Sąvartynui Kazokiškėse – ne !
LR Seimo nutarimo projektą „ Dėl sąvartyno statybos Kazokiškėse uždraudimo“
LR Seimo nutarimo projekto „ Dėl sąvartyno statybos Kazokiškėse uždraudimo“ aiškinamąjį raštą

Pagarbiai,
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. susivienijimo
„Labora“ tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Adresas ryšiui: Leonas Kerosierius, Erfurto g. 46-64, Vilnius,
Tel. 231 81 11, el. paštas leonaske@takas.lt


2006 07 25


    8.2. SĄVARTYNUI KAZOKIŠKĖSE – NE !

( Problemos pateikimas )

DĖL LR SEIMO NUTARIMO PROJEKTO PARENGIMO

Vilnius 2006 07 17

     Mes, žemiau pasirašę, veikdami pagal Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. tarybos ir
Kazokiškių bendruomenės tarybos 2006 07 13 nutarimą „Dėl sąvartyno statybos Kazokiškėse uždarymo“, esame įsitikinę, kad valdžios institucijos, pasirinkusios netinkamą vietą ir pasenusią technologiją, tendencingai, nesilaikydamos demokratinių principų, pažeisdamos moralės nuostatas ir teisės aktus organizavo sąvartyno Kazokiškėse dokumentacijos rengimą ir 2006 02 02 pradėjo statybos darbus . Per ketverius metus nebuvo įsiklausyta į aplinkinių gyventojų, mokslininkų, Katalikų Bažnyčios, nevyriausybinių ir valdžios organizacijų, politikų ir Sąjūdžio atstovų nuomonę bei pasiūlymus.
     Rekomenduoja vyriausybei nedelsiant sustabdyti projekto įgyvendinimo darbus. Vyriausybė šios rezoliucijos nevykdo. Rezoliucijos projekto svarstymo metu Seimo narys L.Sabutis siūlė šiuo klausimu priimti LR Seimo nutarimą. Sąvartyno projektavimo, parengiamiesiems ir statybos darbams jau išleista apie 8 milijonus litų – tai neaiškus lėšų panaudojimas. Vyriausybės nenoras įsiklausyti į LR Seimo rezoliuciją daugelį žmonių privertė imtis kitų žygių, kad būtų sustabdyta sąvartyno statyba.
     2006 05 24 kreipėmės į LR Seimo Pirmininką V.Muntianą, prašydami priimti pasitarti Kazokiškių sąvartyno statybos klausimais. V.Muntianas buvo pažadėjęs priimti birželio 12-tą d., tačiau 2006 06 29 jis atsisakė priimti .Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba ir Kazokiškių bendruomenės iniciatyvinė grupė 2006 06 01 kreipėsi į Valstybės kontrolierę, konstatuodama valdžios institucijų pražangas ir aplaidumą bei siūlydama išeitį iš susidariusios padėties, o 2006 06 27 kreipėmės į LR Seimo Audito komitetą.
     Atkreipiame dėmesį, kad birželio 14 – 16 dienomis Jungtinių Tautų Orhuso Konvencijos Priežiūros Komisija Ženevoje išnagrinėjo Kazokiškių bendruomenės skundą dėl sąvartyno ir buvo patvirtintas Kazokiškių bendruomenės skundo priimtinumas dėl vyriausybės neteisėtų veiksmų statant sąvartyną Kazokiškėse. Be to Komitetas nurodė Europos Komisijai artimiausiu laiku pateikti atsiliepimą į Kazokiškių bendruomenės skundą.
     Birželio 12 dieną Kazokiškių bendruomenės ir Sąjūdžio atstovai kreipėsi į JE Lietuvos Respublikos Prezidentą V.Adamkų dėl Vilniaus apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno ir paprašė priimti bendruomenių, mokslo,Sąjūdžio ir jaunimo atstovus.
     Šių metų liepos 8 - 16 dienomis Lietuvoje vykusio UNESCO Pasaulinio paveldo komiteto 30 – osios sesijos apie 130 delegatų iš viso pasaulio liepos 15 d. lankėsi Kernavėje, kuriems Kazokiškių bendruomenės ir Sąjūdžio atstovai papasakojo apie sąvartyną ir įteikė dokumentus. Apie Kazokiškių tragediją sužinos daugelis pasaulio valstybių ir organizacijų.
Tikimės, kad LR Seimo Pirmininkas,frakcijos,komitetai ir LR Seimo nariai atkreips dėmesį į susidariusią padėtį ir imsis iniciatyvos sprendžiant keliamus klausimus.
     Manydami, kad visuomenė ir politikai galėtų imtis aktyvesnių teisinių veiksmų, teikiame LR Seimo nutarimo projektą „Dėl sąvartyno statybos Kazokiškėse uždraudimo“ ir šio nutarimo aiškinamojo rašto projektą. Šie dokumentai parengti pagal Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto konferencijos ( 2006 01 05 ) bei Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos ir Kazokiškių bendruomenės iniciatyvinės grupės bendro posėdžio (2006 06 01) dalyvių, daugelio žmonių pasiūlymus ir rekomendacijas.
Apie visuomenės pasipriešinimą ir valdžios institucijų darbuotojų poziciją plačiai informavo žiniasklaida.
Daug dokumentų buvo įteikta Seimo ir vyriausybės nariams bei valstybės tarnautojams.
Pridedame:
Eil.Nr. Pavadinimas psl.
1. Laišką Prezidentui - 5
2. Prašymą LR Seimo Pirmininkui V.Muntianui dėl priėmimo; -11
3. Atsakymą dėl priėmimo -12
4. LR Seimo 2006 03 30 rezoliuciją „Dėl sąvartyno Kazokiškėse statybos “ -13
5. LR Seimo nutarimo projektą „Dėl sąvartyno statybos Kazokiškėse
uždraudimo“ - 15
6. LR Seimo nutarimo projekto „Dėl sąvartyno statybos Kazokiškėse
uždraudimo“ aiškinamojo rašto projektą; - 19
7. Kreipimąsi Valstybės kontrolierei „Dėl sąvartyno Kazokiškėse statybos“ - 27
8. Kreipimasis į LR Seimo Audito komitetą - 31
9. Valstybės kontrolės atsakymas - 32
10. 2005 12 07 Vyriausybės pasitarimo protokolą - 33
11. 2005 12 16 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos nutarimą; - 35
12. 2006 01 05 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto konferencijos
nutarimą „Sąvartynui Kazokiškėse – ne !“ - 37
13. Kreipimąsi į LR Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos narius; - 45
14. Informacija žiniasklaidai „Nokdaunas Aplinkos ministerijai“ -46
15. Kazokiškių gyventojų prašymą Tėvynės sąjungai; - 47
16. 2006 05 25 Vyriausybės valandos LR Seime stenogramą - 49
17. LR Seimui –LR ministro pirmininko A.Brazausko laišką „Dėl LR Seimo
2006 03 30 d. rezoliucijos „Dėl sąvartyno Kazokiškėse statybos“ - 51
18. 2006 02 02 protestą dėl G.Gibo klaidinančios informacijos -55
19. Fotografijas:
K.Starkevičiaus – šaltinių išsiveržimas statybvietėje -57
R.Dulevičienės –atliekų deginimo įmonė Vienoje -58
20. Laikraščių straipsnių apie Kazokiškes ir sąvartyno statybas kopijas:
Lietuvos aidas – „Čia Lietuvos širdis“ -44
Elektrėnų žinios – „Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia“ -59
Ūkininko patarėjas – „Sąvartynui Kazokiškėse – ne !‘‘ -61
DELFI – „Kazokiškių sąvartyno priešininkai piketavo prie vyriausybės“ -62
Lietuvos aidas – „2006 m. vasario 2-oji Kazokiškėse“ -63
Laikas – „Ar norėtumėte pabūti Vilniaus apskrities viršininku“, ištrauka„Sąvartynas Kazokiškėse bus“ - 65
Informacija žiniasklaidai – „Kreipimasis į statybininkus ir policininkus“ -66
Elektrėnų kronika – „Kaip Algirdas Mykolas sau
„paminklą“ stato“ - 67
Elektrėnų kronika – „Koncesija. Kazokiškiečiai kreipėsi į
Tautų Teismą“ - 68
Elektrėnų kronika – „Vyriausybė nereaguoja į Seimo rezoliuciją
Dėl sąvartyno Kazokiškėse statybos“ - 69
Elektrėnų kronika–„Karas be paliaubų dėl sąvartyno Kazokiškėse“ -70
Galvė – „Nestabdomas Kazokiškių sąvartyno buldozeris rieda Strasbūro link‘‘ - 71
Laisvas laikraštis - ‚,Pagarba istorijai prieš jėgą‘‘ - 73
Informacija žiniasklaidai „Kaip peiliu į širdį“ - 74
21. Papildoma informacija:
Susirašinėjimas dėl finansinio memorandumo - 75
Vilniaus apygardos Administracinio teismo sprendimas - 77
Teminė atliekų prevencijos ir perdirbimo strategija - 83
Kultūros paminklai - 95


Bronius Grigelionis - akademikas
Antanas Kudzys - akademikas
Aleksiejus Luchtanas - profesorius Algimantas Uginčius - daktaras
Alfonsas Kelmelis - Kazokiškių Bažnyčios administratorius
Stasys Virganavičius - Kazokiškių bendruomenės pirmininkas
Ina Stačiokienė - Kazokiškių bendruomenės iniciatyvinės grupės pirmininkė
Juozas Stepankevičius - Vievio kelių muziejaus direktorius
Teodoras Jablonskas – ūkininkas
Silva Jablonskienė- felčerė
Lina Juodvalkytė – moksleivė
Kęstutis Jurkevičius - moksleivis
Julija Kirkilienė - žurnalistė
Algimantas Gražulis – paveldosaugininkas
Ramunė Dulevičienė – advokatė
Alvydas Gineitis – advokatas
Algimantas Budriūnas - Lietuvos Sąjūdžio tarybos narys
Povilas Dirsė - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
bendrijos Vilniaus tarybos narys
Regina Jakučiūnienė - Sausio 13-osios Brolijos revizijos komisijos pirmininkė
Stanislovas Žilinskas - Sausio 13-osios Brolijos tarybos narys
Hubertas Martinkėnas - Lietuvos Sąjūdžio etikos komisijos narys
Gediminas Adomaitis - Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m.tarybos narys
Žybartas Simonaitis – paveldo tarptautinės tarybos ICOMOS narys ekspertas
Romualdas Lankas – Trakų raj. Sąjūdžio tarybos pirmininkas
Leonas Kerosierius - Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. susivienijimo
„Labora“ tarybos pirmininkas


Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Gedimino pr. 1, Vilnius tel. 8- 673 95 837
I.Stačiokienė tel. 8-650 42 458
El. paštas leonaske@takas.lt ,

     8.3. PROJEKTAS 2006.07.19

AIŠKINAMASIS RAŠTAS


DĖL LR SEIMO NUTARIMO „DĖL SĄVARTYNO STATYBOS KAZOKIŠKĖSE UŽDRAUDIMO “


Vilnius 2006 .....................
     Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas Kazokiškėse steigiamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2002 04 12 nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1499).
Aleksandriškių, Alesninkų, Diržonų, Genių, Grabijolų, Kampinės, Klikūnų, Medžiolų, Mitkiškių, Nuotakų, Paaliosės, Palkio, Šaltupio sodų, Vievio, Vidugirio, Zabarijos ir Zelvės gyventojai, atstovaujami Kazokiškių bendruomenės iniciatyvinės grupės, mokslininkai ir didelė visuomenės dalis, kai kurios valstybinės institucijos jau keturis metus priešinasi sąvartyno statybai šalia Kazokiškių.
     Tačiau 2005 12 07 Vyriausybė, dalyvaujant eilės žinybų vadovams, pamindama demokratinius principus, nurodė sąvartyną Kazokiškėse statyti .
     Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja Lietuvos piliečiams teisę gyventi sveikoje ir saugioje aplinkoje, įpareigoja valstybę ir kiekvieną asmenį saugoti aplinką, visuomenę, vertingas vietoves nuo kenksmingų poveikių.
     Lietuva, kaip tarptautinio bendrabūvio subjektas, įsipareigojo vykdyti 1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos nuostatas, kurios taipogi prioritetą teikia žmogaus sveikatos apsaugai.
      Lietuva, kaip Jungtinių Tautų organizacijos narė, yra įsipareigojusi užtikrinti pagal 1998 m. birželio 25 d. Aarhus (Orhuse) Konvenciją teisę visuomenei gauti informaciją, dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais , kad būtų apsaugota kiekvieno dabarties ir būsimų kartų žmogaus teisė gyventi palankioje jo sveikatai ir gerovei aplinkoje.

     Tapdama Europos Sąjungos nare, Lietuva savo 2004 m. liepos 13 d. Konstituciniu Aktu “Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje" išreiškė įsitikinimą, kad Europos Sąjunga gerbia žmogaus teises ir pagrindines laisves, o Lietuvos narystė Europos Sąjungoje prisidės prie žmogaus teisių ir laisvių efektyvesnio užtikrinimo.

    Visi šie konstituciniai ir tarptautiniai įsipareigojimai suteikė Lietuvos žmonėms teisėtus lūkesčius, jog jų šiandieną ir rytojų Lietuvos valdžia ir Vyriausybė užtikrins sudarydama nekenksmingą aplinką žmogaus gyvenimui ir gerovei.
      Kazokiškių sąvartyno steigimo projektas nuo pat pradžios iki dabar įgyvendinamas be visuomenės dalyvavimo, be ekspertų išvadų, patvirtinančių, jog tik sąvartynas ir tik Kazokiškėse yra tinkamiausias būdas didžiausiam Lietuvoje atliekų kiekiui šalinti. Sąvartyno statybos Kazokiškėse projekto įgyvendinimui jau išleista apie 8 milijonus litų ir Vyriausybė patvirtino keliasdešimt milijonų Lietuvos lėšų investavimą net neįsitikinus, ar naujas sąvartyno įrenginys atitiks taršos integruotos prevencijos ir kontrolės būtinąsias sąlygas, reikalaujančias, jog tokios didelės taršos įrenginyje būtų naudojamos pažangiausios ir geriausios technologijos. Vietoje pažangios ir šiuo metu atitinkančios aplinkosaugos reikalavimus atliekų perdirbimo/deginimo įmonės statybos projekto Vyriausybės, Aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskrities bei jos savivaldybių valia pasirinktas rizikingiausias žmogaus sveikatai ir gerbūviui milžiniško sąvartyno projektas, kurio atitikimo pažangiausioms atliekų perdirbimo/deginimo ir šalinimo technologijoms klausimo niekas kompetentingai iki šiol nesprendė. Priešingai, 2005 m. rugsėjo mėn. 7 dieną Seime vykusioje diskusijoje paaiškėjo, kad Aplinkos ministerijos ir Vilniaus apskrities atstovai yra labiau suinteresuoti tuo, kad Vilniaus apskrities atliekų perdirbimo/deginimo įmonė nebūtų įsteigta. Šiandien nesunku ekonomiškai apskaičiuoti, kad vietoj dešimties Lietuvoje planuojamų steigti apskrities sąvartynų visą Lietuvoje susidarančių atliekų kiekį įmanoma perdirbti trijose atliekų perdirbimo/deginimo įmonėse. Visiškai aiški ir kita tiesa: atliekų perdirbimo/deginimo įmonių statybą ir eksploatavimą gali tinkamai finansuoti privatus kapitalas, ko pasėkoje dešimtys milijonų litų valstybės lėšų būtų išsaugotos kitiems valstybiniams projektams. Valstybinių institucijų atstovai visiškai nepagrįstai ir neatsakingai gąsdina, jog atliekų deginimo įmonių statyba pabrangins atliekų surinkimo mokesčius. Visa tai rodo, kad Lietuvos Vyriausybė ir kitos atsakingos institucijos nesiėmė jokių priemonių išvengti arba maksimaliai sumažinti sąvartyno neigiamą poveikį žmonėms ir aplinkai, panaudoti atliekas antriniam gamybos procesui, o atliekų šalinimo procese išsiskiriančią energiją – Lietuvos ūkio reikmėms.
     Atliekų šalinimo sąvartyne būdas nėra pažangus, o didžiausiam šalyje regioniniam sąvartynui neapdairiai parinkta istoriniu, archeologiniu, paveldosauginiu, estetiniu požiūriu itin vertinga vietovė. Kažkodėl nebuvo bandyta panaudoti sovietmečio karinių poligonų teritorijų. Tačiau vyriausybė karštligiškai skuba įrengti sąvartyną Kazokiškėse. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo projekto parengimui jau išleista apie 8 milijonus litų (dalis lėšų - Kazokiškių sąvartyno projektavimo, parengiamiesiems bei statybos darbams). Iki šiol gyventojų ir aplinkos apsaugos priemonės tebėra pažadų lygyje, nesudarytos teisinės garantijos vietiniams gyventojams, tinkamai nenustatytos sanitarinės zonos ir taršos normos tokio dydžio sąvartynams, vieta netyrinėta hidrogeologiniu požiūriu (šaltiniuota vieta). Statybininkai vykdydami darbus atkasė šaltinius, iš kurių verždamasis vanduo užpildo aplinkinius plotus. Šis faktas yra labai svarbus indikatorius, jog atviro tipo atliekų sąvartynas šioje vietovėje negali būti įrengiamas, o esamas senasis Kazokiškių sąvartynas privalo būti nedelsiant rekultyvuotas.
     LR Prezidentas V. Adamkus palankiai vertina vietos gyventojų, mokslininkų, visuomenės ir įvairių organizacijų argumentus, kad šalia Kazokiškių nebūtų statomas sąvartynas.
     2006 03 30 LR Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl sąvartyno Kazokiškėse statybos“, kad vyriausybė nedelsiant sustabdytų sąvartyno statybos projekto įgyvendinimo darbus, tačiau vyriausybė nevykdo šios rezoliucijos. 2006 05 25 Seime Vyriausybės valandos metu Seimo nariai paklausė vyriausybės atstovų apie šios rezoliucijos vykdymą ir išgirdo kategoriškus atsakymus, kad statyba bus vykdoma. Premjeras A.M.Brazauskas į paklausimą: „... ar jūs stabdysite statybas, ar ne ?” - pareiškė – „ne, nestabdysime“.
     Ministras pirmininkas A.Brazauskas 2006 05 25 dėl šios rezoliucijos Seimui laišku Nr. 22-3577 aiškino, kad sąvartynas statomas atsižvelgus į Aplinkos, Sveikatos apsaugos, Kultūros ministerijų, Vilniaus apskrities viršininko administracijos, Vilniaus miesto, Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybių parengtas išvadas, atsižvelgus į istorinius, paveldosauginius, gamtosauginius, sveikatos apsaugos reikalavimus ir vadovaujantis teisiniais aktais bei panaudojant šiuolaikines, progresyvias atliekų tvarkymo technologijas ir kad sąvartynas neturės įtakos Kernavei, įtrauktai į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Jis atkreipė dėmesį, kad ekonominiu požiūriu deginimo įmonę statyti yra netikslinga.
   Tokie A.Brazausko ir kitų sąvartyno Kazokiškėse statybos šalininkų aiškinimai neatitinka tikrovės, todėl teikiame pažeistų teisinių, sanitarinių normų bei moralės nuostatų pažeidimus:
1. Dėl sanitarinės apsaugos zonos.

     Sąvartynui rengtame detaliajame plane, poveikio aplinkai vertinime, sąvartyno projektuose yra numatyta 500 metrų sanitarinė apsaugos zona (toliau – sanitarinė zona). Tokia maža zona nustatyta siekiant pateisinti sąvartyno buvimą visiškai šalia Kazokiškių gyvenvietės.
     Nėra abejonių, kad 500 metrų sanitarinė zona regioniniam sąvartynui yra pernelyg maža. Tai patvirtina pati Sveikatos apsaugos ministerija 2005 08 15 rašte Nr. 4-2212 bei Sveikatos apsaugos ministro 2005 01 27 įsakymu Nr. V-63 sudaryta specialistų darbo grupės.
     Tokia maža sanitarinė zona visiškai be jokio pagrindo buvo suplanuota jau pradiniame planavimo dokumente, t.y. 2000 - 2002 metais rengtame sąvartyno detaliajame plane. Tuo metu dar nebuvo atlikta apskritai jokia sąvartyno poveikio aplinkai analizė, nebuvo net sąvartyno projekto, tačiau kadangi buvo reikalinga pateisinti sąvartyno sklypo (detaliojo plano) suplanavimą visiškai šalia Kazokiškių kaimo, tai be jokios analizės detaliajame plane buvo įtvirtinta 500 metrų sanitarinė zona. Visi vėliau priimti su sąvartyno įrengimu susiję dokumentai siekė tik dirbtinai pateisinti detaliajame plane numatytą 500 metrų sanitarinę zoną, o ne objektyvios analizės pagrindu nustatyti pagrįstą sanitarinę zoną. Teisės aktai 500 m. sanitarinę zoną numato vietinio, o ne regioninio sąvartyno atveju. Akivaizdu, kad 500 m. sanitarinės zonos reikalavimas didžiausiam Lietuvoje regioniniam sąvartynui yra nepakankamas. Regioninio sąvartyno sanitarinės zonos dydžio norma net nėra nustatyta, nes toks klausimas Lietuvoje iki 2001m. nebuvo keliamas. Tačiau mažesniam sąvartynui keliamų reikalavimų negalima taikyti visiškai kitokio tipo, pajėgumų ir eksploatavimo laiko sąvartynui. Visiškai nepagrįstas ir klaidinantis yra teiginys, jog sąvartyno detaliojo plano rengimo metu galiojusi Sanitarinių apsaugos zonų tvarka ( patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2001 01 05 įsakymu Nr. 10) nurodė konkretų 500 metrų sanitarinės zonos dydį ir jis turėjo būti taikomas visiems sąvartynams. Sanitarinių apsaugos zonų tvarkos 11 punktas numatė, kad „projektuojant SAZ dydį ir nustatant teritorijos panaudojimo ūkinei ir kitokiai veiklai reikalavimus” turi būti įvertinti įvairiausi veiksniai (iš viso 11 punktų), įskaitant ir tokius kaip “taršos objekto poveikis, sukeliantis aplink gyvenančių žmonių psichologinį diskomfortą: depresiją, irzlumą, agresyvumą, miego sutrikimus ir kt.” (žr. 11.10 p.). Tai rodo, kad sanitarinė zona nustatytina ne pagal kažkokius standartinius dydžius, o individualios situacijos detalios analizės būdu.

2. Pažeidimai sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos požiūriu.

LR Sveikatos apsaugos ministro 2005 01 27 įsakymu Nr. V-63 sudaryta darbo grupė išnagrinėjo, ar tinkamai buvo įvertintas Kazokiškėse planuojamo įrengti Sąvartyno poveikis visuomenės sveikatai. Ši darbo grupė atliktos analizės pagrindu parengė pažymą, kurioje konstatuojama daugybė pažeidimų parenkant sąvartyno vietą. Pažymoje, be kitų, nustatyti šie pažeidimai, dėl kurių sąvartynas negali būti statomas Kazokiškėse:
1) nėra įvertinta foninė aplinkos oro tarša;
2) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje neteisingai nurodyta leistina kietųjų dalelių ribinė vertė – 500 mg/m3;
3) neįvertinta, kad sąvartyne numatoma šalinti sausą komunalinių nuotekų valymo dumblą, kuris pasižymi ypač toli sklindančiu nemaloniu kvapu; nurodytos priemonės kvapams sumažinti gali būti nepakankamos;
4) neišnagrinėtas Kazokiškių gyvenvietės aprūpinimas geriamuoju vandeniu bei poveikis vandens kokybei;
5) neatsižvelgta į sąvartyno eksploatavimo metu paukščių, vabzdžių ir graužikų daromą įtaką gyventojų sveikatai bei aplinkai;
6) nenagrinėjamas Kazokiškių gyventojų nekilnojamojo turto galimas nuvertėjimas.

     Be to, kaip patvirtinama Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centro 2005 10 17 rašte Nr. 01-388, sąvartyno projektas, be kita ko, neatitinka šių reikalavimų:
1) nepateikti projekto dalies „Statinių konstrukcijos, sąvartyno įrengimas” sprendiniai, kurie užtikrintų apsaugą nuo cheminės, biologinės aplinkos, dirvožemio, geriamojo vandens taršos;
2) neatsisakyta sąvartyno teritorijoje saugoti pavojingas atliekas;
3) sąvartyne neatsisakyta kaupti nuotekų dumblo ir kitų nekomunalinių atliekų.


3. Aarhus (Orhuse) Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – Orhuso Konvencija) pažeidimai.

      Lietuvos Respublikos 2001 07 10 ratifikuotos Orhuso Konvencijos 6 straipsnio 2 dalis, numato, jog „visuomenė informuojama adekvačiai, laiku ir veiksmingai, atsižvelgiant į aplinkybes, arba paskelbiant, arba individualia tvarka pradiniame priimamo aplinkosauginio sprendimo procedūros etape, be kita ko, apie: a) planuojamą veiklą ir prašymą, kuriuo remiantis bus priimamas sprendimas; b) galimų sprendimų pobūdį arba apie sprendimo projektą”. To paties Konvencijos straipsnio 4 dalis numato, kad „Kiekviena Šalis užtikrina visuomenės dalyvavimą jau pradiniame etape, kai yra visos galimybės svarstyti įvairius variantus ir kai galima užtikrinti veiksmingą visuomenės dalyvavimą”.
Šios Konvencijos 6 straipsnio 1 dalis aiškiai nurodo, kad toms veiklos rūšims, kurios yra numatytos Konvencijos I priede (Kazokiškių sąvartyno įrenginys patenka į minėto priedo sąrašą), leidimai reikalingi dar veiklos planavimo etape. Be jokios abejonės, leidimai apima ir taršos bei integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Kazokiškių sąvartyno atveju Aplinkos ministerija visiškai klaidingai mano, kad toks leidimas turi būti išduodamas po to, kai įrenginys jau bus pastatytas, prieš pat eksploatavimo pradžią. Tai reiškia, kad didžiausio Lietuvoje komunalinių atliekų šalinimo Kazokiškių sąvartyne veiklos planavimas, sprendimų priėmimas, tų sprendimų įgyvendinimas (pradėti statybos darbai) vyko ir vyksta be privalomų leidimų, tai yra neteisėtai.
     Minėtos Konvencijos nuostatos buvo pažeistos. Kazokiškių bendruomenė nebuvo tinkamai informuota nei apie sąvartyno detaliojo plano rengimą, nei apie sąvartyno poveikio aplinkai vertinimą, nei apie sąvartyno projekto rengimą.

4. Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų pažeidimai.

     Nekilnojamojo turto registro pažymoje apie žemės sklypą, kuriame turi būti statomas sąvartynas, nurodyta, kad šiam žemės sklypui yra nustatytos Elektros linijų apsaugos zonos specialios naudojimo sąlygos. Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų ( patvirtintų Vyriausybės 1992 05 12 nutarimu Nr 343) 21.4 p., Elektros linijų apsaugos zonoje draudžiama įrengti sąvartynus.
     Be to, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 203.3 punktas numato, kad draudžiama įrengti sąvartyną miškuose ir arčiau kaip per 25 metrus nuo jų. Ši taisyklė šiurkščiai pažeista, nes sąvartynas įrenginėjamas miške, jo įrengimui kertami medžiai.


5. Kultūros paveldo ir paminklosaugos reikalavimų pažeidimai.

      Valstybinė paminklosaugos komisija 2004 12 17 sprendimu Nr. 107 nusprendė, kad „Vilniaus apskrities komunalinių atliekų sąvartynui parinkta vieta šalia Kazokiškių gyvenvietės yra nepagrįsta, o paveldosauginiu požiūriu netinkama”. Šiame sprendime vienareikšmiai konstatuojama, kad „sąvartyno steigimo planas nebuvo analizuotas ir pagrįstas paveldosauginiu požiūriu – projekto sprendiniai nederinti su Kultūros vertybių apsaugos departamentu, neįvertinta numatomos ūkinės veiklos galima neigiama įtaka ir Valstybiniam Kernavės kultūriniam rezervatui (archeologinei vietovei, 2004 m. įrašytai į UNESCO saugomo Pasaulinio paveldo sąrašą), kraštovaizdžiui ir kultūriniam turizmui. Sąvartyno steigimas šioje teritorijoje prieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniams. Tokio objekto atsiradimas pažeistų vientisą istorinių valstybingumo centrų bei ašių funkcinę teritorinę erdvinę struktūrą”.

     A.Brazausko aiškinimas, kad tik 2004 m. įrašius Kernavę į UNESCO saugomo Pasaulinio paveldo sąrašą nebegalima buvo nieko keisti, nes sprendimai dėl sąvartyno buvo priimti 2002 metais, yra nepagarba žymiausiai pasaulio UNESCO organizacijai, Lietuvos istorijai ir paveldui bei įstatymų pažeidimas.

      Išvardintieji bei kiti teisės pažeidimai sąlygoja žmogaus teisių bei Konstitucinių teisės principų pažeidimus:
1) pažeista teisė į žmogaus sveikatos apsaugą (Konstitucijos 19 str., 53 str. 1 d., Civilinio kodekso 2.25 str.), kadangi kenkiama Kazokiškių gyvenvietės gyventojų sveikatai;
2) pažeistas nuosavybės neliečiamumas (Konstitucijos 23 str., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 str.), kadangi dėl Sąvartyno ženkliai sumažėja Kazokiškių gyventojų nekilnojamojo turto kaina;
3) pažeista pareiga saugoti gamtą (Konstitucijos 53 str. 3 d., 54 str.), nes sąvartynas suprojektuotas nesilaikant gamtosauginių reikalavimų;
4) pažeista pareiga rūpintis vertingų vietovių apsauga (Konstitucijos 37 str., 42 str. 2 d., 54 str.), kadangi sąvartynas daro neigiamą įtaką kultūros paveldo ir paminklosaugos objektams.

     Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos ir Kazokiškių bendruomenės atstovai kartu viešina neteisėtus vyriausybės ir atsakingų valdžios institucijų veiksmus, įvardydami Konstitucijos, Europos konvencijų, Lietuvos įstatymų bei poįstatyminių aktų pažeidimus. Ypatingas dėmesys atkreipiamas, kad nesaugomas Lietuvos nacionalinis ir valstybingumo paveldas. Trijų Lietuvos sostinių arealas Vilnius – Trakai – Kernavė yra Lietuvos valstybingumo stuburas. Už 7 km. nuo Kernavės esančių Kazokiškių apylinkėse yra dar netyrinėtų piliakalnių, gyvenviečių, pilkapių, pagoniškųjų alkų, senosios brastos per Nerį bei Kazokiškių bažnyčia, statyta 1708 metais. Valstybinis Kernavės archeologijos ir istorijos kultūrinis rezervatas 2004 m. įrašytas į UNESCO saugomo Pasaulinio paveldo sąrašą. 19 Kazokiškių apylinkių kultūros paminklų įtraukta į Lietuvos kultūros paminklų sąrašą.
     2005 01 30 Kazokiškių bendruomenė apskundė vyriausybės veiksmus Jungtinių Tautų Orhuso Konvencijos priežiūros komitetui . Komitetas vienbalsiai priėmė Kazokiškių bendruomenės skundą, kurį 2006 06 14-16 dienomis nagrinėjo Komiteto posėdis Ženevoje. Komiteto posėdyje Kazokiškių bendruomenės skundo priimtinumas buvo galutinai patvirtintas. Be to, Komitetas išsprendė ir dar vieną Kazokiškių bendruomenės skundą, kuriuo Kazokiškių bendruomenė argumentuoja, jog Europos Komisija, nesigilindama į Kazokiškjių bendruomenės 2005 m. skundą Europos komisijai, netinkamai vykdo Orhuso Konvencijos įsipareigojimus (Europos Taryba taip pat yra Orhuso Konvencijos dalyvė). Komitetas nurodė Europos Komisijai artimiausiu laiku pateikti atsiliepimą į Kazokiškių bendruomenės skundą. Atkreipiame dėmesį, kad panašią bylą 2004 11 18 prieš Graikijos vyriausybę Teisingumo Teisme laimėjo Pera Galini bendruomenė. Kazokiškių bendruomenė gali laimėti bylą prieš Lietuvos vyriausybę. Kyla klausimas – kas kompensuos patirtus ekonominius nuostolius, prarastą laiką ir moralinę žalą, kas atsakys už įstatymų pažeidimus, žmonių mulkinimą ?
     Vilniaus apygardos Administracinis teismas 2006 02 06 išnagrinėjo Kazokiškių bendruomenės skundą (adm.byla Nr. 1- 460-20/ 2006) ir nusprendė panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. sausio 3 d. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. 4.7-V – T – 10 dalyje dėl Kazokiškių sąvartyno eksploatavimo.
Daugelį metų šalia Kazokiškių buvusiame karjere Elektrėnų savivaldybė laidoja atliekas. Kazokiškių bendruomenė apskundė šiuos veiksmus, o teismas 2006 02 06 priėmė sprendimą, kuriuo patenkino Kazokiškių bendruomenės skundą, jog esamas sąvartynas eksploatuojamas neteisėtai, tai yra, leidimas esamo sąvartyno eksploatavimui yra išduotas nesilaikant įstatymais nustatytos tvarkos.
    Aplinkos ministerija, kuri yra atsakinga už Vilniaus regiono atliekų tvarkymo projekto sukūrimą ir realizavimą, yra nusprendusi, jog Vilniaus regiono atliekos bus šalinamos atviro tipo komunalinių atliekų sąvartyne Kazokiškėse. 2005 metų rugsėjo mėnesį įvyko sąvartyno statybos konkursas, sudaryta sutartis su Kazokiškių sąvartyno statytojais, prasidėjo sąvartyno statybos pirmojo etapo darbai. Nepaisant visų bendruomenės ir kai kurių valstybinių institucijų prieštaravimų, LR Aplinkos ministerija kategoriškai atsisako keisti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo projekto komponentą: regioninį atvirą komunalinių atliekų sąvartyną pakeisti modernia atliekų perdirbimo/deginimo įmone. Aplinkos ministerija savo kategorišką atsisakymą argumentuoja tuo, jog Lietuva neturi teisės daryti jokių pakeitimų dėl Finansinio memorandumo, pasirašyto tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2002/LT/16/P/PE/012). Pagal minėtą Memorandumą galutinis finansinės paramos gavėjas yra UAB “VAATC”. Šią įmonę įsteigė dešimt Vilniaus apskrities savivaldybių. UAB “VAATC” įgyvendinant projektą vykdo užsakovo funkcijas. Memorandume yra numatyta investuoti 20,9 mln. Eurų, pusę šios sumos koofinansuos Europos Sąjunga per atitinkamus ISPA ir Sanglaudos struktūrinius fondus. Mūsų žiniomis, iki 2005 metų pabaigos projekto vystymui ES skyrė 1 mln. Eurų. Šiuo metu naujojo sąvartyno statybos darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos lėšų. Visos Vilniaus apskrities savivaldybių tarybos 2005 metų birželio-liepos mėnesiais priėmė sprendimus garantuoti, kad UAB “VAATC” lėšas pagal minėtą Finansinį memorandumą panaudos tinkamai.
     Bendruomenės atstovų pastangomis 2005 m. spalio mėn. yra išsiaiškinta, jog Finansinis memorandumas, kurio pagrindu Lietuvai būtų skirta pusė lėšų, reikalingų Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo projekto realizavimui, gali būti keičiamas dėl vieno šio projekto komponento – sąvartyno – kitokio sprendimo (pakeičiant sąvartyno vietą ar vietoje sąvartyno pasirenkant atliekų perdirbimo/deginimo įmonės statybą). Yra išsiaiškinta, kad Lietuvos valstybinės institucijos gali pateikti prašymą atitinkamoms ES institucijoms dėl Finansiniame memorandume numatyto finansavimo dalies sąvartyno statybai pakeitimo iki 2006 metų gruodžio mėnesio 31 dienos.Tačiau Aplinkos ministerija nedaro jokių veiksmų šiuo klausimu, motyvuodama tuo, jog Finansiniu memorandumu numatytos skirti lėšos apskritai gali pradingti. Tokia Aplinkos ministerijos pozicija yra ekonomiškai bei finansiškai nepateisinama. Esame įsitikinę, kad toks sąvartynas Kazokiškėse, koks yra statomas šiuo metu už Lietuvos Respublikos ir ES lėšas, nebus eksploatuojamas, nes jis neatitiks taršos integruotos prevencijos ir kontrolės reikalavimų. Pabrėžiame, jog iki šiol Aplinkos ministerija nėra pareikalavusi, kad Kazokiškių sąvartyno statybos užsakovas – UAB “VAATC” - inicijuotų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo naujam Kazokiškių sąvartynui procedūrų. Aplinkos ministerija nurodo, kad tokį leidimą (toliau – “TIPK leidimas”) išduos po to, kai Kazokiškių sąvartynas jau bus pastatytas, ir savo tokius pareiškimus motyvuoja tuo, kad TIPK leidimas reikalingas taršą skleidžiančio įrengimo eksploatavimui. Vienok mes norime pabrėžti, jog Aplinkos ministerija šiuo klausimu klysta iš esmės, nes pagal Orhuso Konvencijos 6 straipsnį TIPK leidimas tokio pajėgumo sąvartynui, koks yra jau pradėtas statyti Kazokiškėse, turėjo būti išduotas planuojant veiklą. Be to, vien tik Aplinkos ministerija negali savo nuožiūra spręsti, ar suteikti TIPK leidimą. Statomas taršą skleidžiantis įrenginys privalo naudoti pačias pažangiausias technologijas, leidžiančias maksimaliai sumažinti skleidžiamą taršą. Atliekų šalinimas jų perdirbimo/deginimo būdu šiuo metu yra pažangiausia technologija, be to, deginimo būdu gaunama energija gali būti toliau panaudojama kaip energetinis šaltinis.
     Todėl galima padaryti visiškai pagrįstą išvadą, jog Lietuvos valstybės institucijos jau pažeidė Orhuso Konvenciją. Visiškai aišku, kad milijonai valstybės ir ES lėšų bus sunaudota projektui, kuris negalės būti eksploatuojamas, nes neatitiks taršos integruotos prevencijos bei kontrolės reikalavimų.
      Reikėtų skubiai išsiaiškinti Kazokiškių sąvartynui skiriamų lėšų panaudojimo teisėtumą, pagrįstumą ir tikslingumą. Būtina rekomenduoti Lietuvos Vyriausybei keisti atliekų likvidavimo strategiją ir nedelsiant atsisakyti regioninio atliekų sąvartyno Kazokiškėse, pakeičiant šį Vilniaus regiono atliekų tvarkymo komponentą: pastatyti modernią komunalinių atliekų perdirbimo/deginimo įmonę kitoje vietoje. Pradėti šiuo metu sąvartyno statybos darbai gali būti konvertuoti į senojo sąvartyno Kazokiškėse sutvarkymo darbus. Moderni atliekų perdirbimo/deginimo įmonė gali būti pastatyta per 12 mėnesių. Atsižvelgiant į tai, kad naujojo sąvartyno pirmasis blokas numatomas pradėti eksploatuoti tik 2007 metų pabaigoje, akivaizdu, jog, skubiai nusprendus dėl atliekų perdirbimo/ deginimo įmonės statybos, ji būtų pastatyta būtent 2007 metų pabaigoje. Atliekų deginimo įmonės statyboje galėtų dalyvauti ir privataus kapitalo subjektai. Ta valstybės ir ES lėšų dalis, kuri yra numatoma išleisti naujojo sąvartyno statybai, galėtų būti panaudota atliekų perdirbimo/deginimo įmonės statybai. Toks sprendimas yra pats tinkamiausias finansiniu, ekonominiu, aplinkosauginiu, paveldosauginiu, ekologiniu bei žmogaus teisių apsaugos aspektais.
     Todėl tikslinga:
1) rekomenduoti LR Vyriausybei sustabdyti Kazokiškių sąvartyno statybos finansavimą ir statybos darbus;
2) rekomenduoti LR Vyriausybei nedelsiant keisti atliekų likvidavimo strategiją, atsižvelgiant į Europos Komisijos Komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetui ir Regionų Komitetui „Tausesnis išteklių naudojimas: teminė atliekų prevencijos ir perdirbimo strategija (2005 12 21);
3) rekomenduoti LR Vyriausybei organizuoti naujos vietos parinkimą atliekų tvarkymui;
4) rekomenduoti LR Vyriausybei įgyvendinti LR Valstybinės paminklosaugos komisijos 2004 12 17 sprendimą Nr. 107 “Dėl komunalinių atliekų sąvartyno steigimo šalia Kazokiškių” ( Žin. 2004 m. Nr. 184 – 6833);
5) rekomenduoti LR Vyriausybei nedelsiant priimti sprendimą dėl Vilniaus apskrities komunalinių atliekų perdirbimo/deginimo įmonės statybos;
6) rekomenduoti LR Vyriausybei kreiptis į Europos Sąjungos Komisiją su paraiška dėl Finansinio Memorandumo 2002/LT/16/P/PE/012 dalies, numatančios lėšų, reikalingų naujo sąvartyno statybos finansavimui, pakeitimo į lėšas, reikalingas atliekų perdirbimo/deginimo įmonės statybos finansavimui;
7) rekomenduoti LR Vyriausybei įgyvendinti LR Seimo 2006 03 30 rezoliucijos “Dėl sąvartyno Kazokiškėse statybos “ nuostatas;
8) papildoma informacija – dokumentų rinkinyje ( 95 pusl.) „Sąvartynui Kazokiškėse – ne ! (Problemos pateikimas) . Dėl LR Seimo nutarimo projekto parengimo“, įteiktame Seimo nariams 2006 07 17.
Aiškinamąjį raštą teikia:

     8.4. Projektas 2006.07.19

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

NUTARIMAS

DĖL SĄVARTYNO STATYBOS KAZOKIŠKĖSE UŽDRAUDIMO


2006 m. ...................................mėn............d. Nr...........
Vilnius

     Lietuvos Respublikos Seimas,

     Atkreipdamas dėmesį, kad:
1. Vyriausybės iniciatyva Kazokiškėse 2006 02 02 pradėtas statyti didžiausias Lietuvoje Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas;
2. Mokslininkai, Kazokiškių bendruomenė, visuomeninės organizacijos ir valstybės institucijos ne kartą atkreipė Vyriausybės, Aplinkos, Sveikatos apsaugos ir Kultūros ministerijų bei Vilniaus apskrities ir jos rajonų vadovų dėmesį į pažeistus įstatymus, moralės nuostatas ir poveikį Lietuvos valstybingumo bei paveldo objektams, prašė atsisakyti atliekų laidojimo Kazokiškėse;
3. 2006-03-30 LR Seimas rezoliucija „Dėl sąvartyno Kazokiškėse statybos“ primygtinai rekomendavo Vyriausybei nedelsiant sustabdyti Kazokiškių sąvartyno statybą, išanalizuoti šiuolaikinės atliekų perdirbimo/deginimo įmonės įrengimo galimybę bei parinkti jai tinkamesnę vietą;
4. 2006-05-22 LR Vyriausybė pasitarimo protokolu Nr. 34 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2006-03-30 d. rezoliucijos „Dėl sąvartyno Kazokiškėse statybos“ nusprendė, jog netikslinga stabdyti sąvartyno statybą Kazokiškėse.

     Pažymėdamas, kad :
1. Valstybės ir savivaldybių institucijos, planuodamos, priimdamos sprendimus bei pradėdamos sąvartyno Kazokiškėse statybą, ignoravo suinteresuotos visuomenės ir gyventojų teisėtus interesus, o taip pat Paminklosaugos komisijos, Kultūros ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos nuomonę dėl netinkamai atlikto poveikio aplinkai vertinimo. Tuo buvo pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymai bei 2001-07-10 LR Seimo įstatymu Nr. IX-449 ratifikuota 1998 m. birželio 25 d. Aarhus (Orhuse) priimta Jungtinių Tautų Konvencija (6 - 8 straipsnių nuostatos);
2. Vyriausybė nesiėmė būtinų priemonių, kad sąvartynas nesukeltų pavojaus žmonėms, gyvūnams, vandeniui, orui, dirvožemiui ir augalams pagal Aplinkos apsaugos, Poveikio aplinkai vertinimo, Miškų, Kultūros vertybių apsaugos, Atliekų tvarkymo įstatymus;
3. Sąvartynas pradėtas statyti be taršos ir integruotos prevencijos bei kontrolės leidimo, privalomo planavimo etape (Orhuso Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostata);
4. Neišspręsti gyventojų turto nuvertėjimo kompensavimo bei gyventojų iškėlimo klausimai;
5. Kazokiškių sąvartyno sanitarinės zonos, aplinkos oro taršos įvertinimo leistinos kietųjų dalelių ribinės vertės nustatytos pagal normas, skirtas žymiai mažesnių sąvartynų planavimui.

     Konstatuoja, kad:
1. Parinkta sąvartyno vieta šalia Kazokiškių gyvenvietės yra nepakankamai pagrįsta, o paveldosaugos požiūriu netinkama;
2. Projekto sprendiniai nederinti su Valstybine kultūros paveldo komisija;
3. Sąvartyno įrengimas šioje teritorijoje prieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniams;
4. Neįvertinta numatomos ūkinės veiklos galima neigiama įtaka valstybiniam Kernavės kultūriniam rezervatui, 2004 m. įrašytam į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą;
5. Objekto atsiradimas pažeistų vientisą istorinių Lietuvos valstybingumo centrų (Kernavės, Trakų ir Vilniaus) bei ašių funkcinę teritorinę erdvinę struktūrą;
6. Neteisingai apibrėžta sąvartyno 500 metrų sanitarinė zona, neaptartas foninės aplinkos oro taršos vertinimas, neteisingai nurodyta leistina kietųjų dalelių ribinė vertė – 500 mg/m3 ;
7. Nepaisant Vyriausybės tvirtinimo, jog sąvartyne nebus šalinamas komunalinių nuotekų valymo dumblas, kuris pasižymi ypač toli sklindančiu nemaloniu kvapu, sąvartyne yra atliekami nuotekų dumblo šalinimui reikalingi statybos darbai, netinkamai išspręstos priemonės nuotekų dumblo sleidžiamiems kvapams mažinti;
8. Neišnagrinėti Kazokiškių gyvenvietės aprūpinimo geriamuoju vandeniu ir poveikio vandens kokybei klausimai, ieškoti šios problemos sprendimų numatoma tik 2007-2013 metais.

     NUTARIA:
1. Nedelsiant sustabdyti komunalinių atliekų regioninio sąvartyno Kazokiškėse statybos darbus ir juos konvertuoti į esamo senojo sąvartyno Kazokiškėse rekultyvavimą;
2. Nedelsiant priimti sprendimą dėl pažangios komunalinių atliekų perdirbimo/ deginimo įmonės Vilniaus apskrities komunalinėms atliekoms šalinti statybos ir šios įmonės vietos.


Seimo pirmininkas V.Muntianas

Projektą teikia:


Bronius Grigelionis - akademikas
Antanas Kudzys - akademikas
Aleksiejus Luchtanas - profesorius Algimantas Uginčius - daktaras
Alfonsas Kelmelis - Kazokiškių Bažnyčios administratorius
Stasys Virganavičius - Kazokiškių bendruomenės pirmininkas
Ina Stačiokienė - Kazokiškių bendruomenės iniciatyvinės grupės pirmininkė
Juozas Stepankevičius - Vievio kelių muziejaus direktorius
Teodoras Jablonskas – ūkininkas
Silva Jablonskienė- felčerė
Lina Juodvalkytė – moksleivė
Kęstutis Jurkevičius - moksleivis
Julija Kirkilienė - žurnalistė
Algimantas Gražulis – paveldosaugininkas
Ramunė Dulevičienė – advokatė
Alvydas Gineitis – advokatas
Algimantas Budriūnas - Lietuvos Sąjūdžio tarybos narys
Povilas Dirsė - Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
bendrijos Vilniaus tarybos narys
Regina Jakučiūnienė - Sausio 13-osios Brolijos revizijos komisijos pirmininkė
Stanislovas Žilinskas - Sausio 13-osios Brolijos tarybos narys
Hubertas Martinkėnas - Lietuvos Sąjūdžio etikos komisijos narys
Gediminas Adomaitis - Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m.tarybos narys
Žybartas Simonaitis – paveldo tarptautinės tarybos ICOMOS narys ekspertas
Romualdas Lankas – Trakų raj. Sąjūdžio tarybos pirmininkas
Leonas Kerosierius - Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. susivienijimo
„Labora“ tarybos pirmininkasPasiteiravimui: A.Budriūnas, Gedimino pr. 1, Vilnius tel. 8- 673 95 837
I.Stačiokienė tel. 8-650 42 458
El. paštas leonaske@takas.lt ,
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com