Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     5. SĄVARTYNUI KAZOKIŠKĖSE – NE!

LR Prezidentui V.Adamkui
LR Seimo Pirmininkui A. Paulauskui
LR Ministrui Pirmininkui A. Brazauskui
LR Seimo nariams

ŽINIAI:
LR Aplinkos ministerijai
LR Kultūros ministerijai
LR Sveikatos apsaugos ministerijai
LR Valstybinės paminklosaugos komisijai
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui
Vilniaus apskrities administracijai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. tarybos

N U T A R I M A S

SĄVARTYNUI KAZOKIŠKĖSE – NE !


Vilnius 2005 12 16

     Atkasta Kernavė, puoselėjama mokslininkų, geros valios žmonių, jaunimo, mums primena kruopštų mūsų senuolių darbą, kad čia būta Lietuvos sostinės, primena kraštą valdžiusius kunigaikščius ir šalį gynusius didžiavyrius.
    Kernavė sugrįžo iš amžių glūdumos, savo didingumu ir gamtine aplinka sužavėjo pasaulį.
     Čia daugelio žmonių pastangomis atkuriamas Lietuvos istorijos monumentas ir kuriamas turizmo rojus. Gretimai, gražiose Kazokiškių apylinkėse, kuriose būta senovės gyvenviečių ir kapinynų, premjeras rengiasi suvežti Vilniaus apskrities šiukšles ir gamybines atliekas – čia įsikurs tikras pragaras.
     Žinodami, kad A.Brazauskas turi didžiulę ir įvairiapusę statybų patirtį,
prisimindami medžioklės įkarščio Maišiagalos memorandumą, atkreipdami dėmesį į porinkiminį postringavimą ir veidmainiavimą, kad rinkiminių batalijų metu išsakytų nuostatų ir duotų pažadų nebūtina laikytis,
manome, kad A.Brazauskas, jo Seimo dauguma, jo ministrai, verslo organizatoriai ir partneriai, siekdami panaudoti Europos pinigus sąvartyno statyboms, pakenks Lietuvos senovės monomentams.
     Jau virš 2- jų metų daugybė žmonių, mokslininkų ir kultūros veikėjų , Lietuvos nevyriausybinių ir pasaulio organizacijų, Šventosios Mergelės Marijos Nugalėtojos parapija bei vietos bendruomenės priešinasi užmojams šalia Kazokiškių statyti sąvartyną, kelia istorinių vertybių išsaugojimo ir moralinių nuostatų laikymosi būtinybę bei nurodo sveikatai ir gyvenamajai aplinkai neigiamą poveikį.
     Institucijos ir asmenys,kurie turėtų puoselėti pačias ryškiausias,unikaliausias ir reikšmingiausias Lietuvos valstybingumo ištakas ir istorinį palikimą bei užtikrinti nekenksmingą gyvenamąją aplinką, rengiasi Kazokiškes užversti atliekomis ir sukurti didžiausią šiukšlyną Pabaltijyje.
     A Brazauskas nereaguoja į Jo Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidento V.Adamkaus prašymą nestatyti Kazokiškėse sąvartyno.Ar po kokių 20-50 metų mūsų vaikai ir vaikaičiai neteis už istorinio palikimo išniekinimą ir naikinimą bei Lietuvos paniekinimą ? Ar kas nors pateisins dabartinį vyriausybės populiarų aiškinimą, kad “buvo parinkta tinkamiausia vieta”? Tačiau atstatyti sunaikinto istorinio palikimo niekas nebegalės.
     Todėl Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba dar kartą atkreipia dėmesį, kad sąvartyno kūrimas šalia senovės atminties yra sveikam protui nesuvokiamas ir netoleruotinas. Sąvartynui šalia Kazokiškių ne vieta. Siekdami aiškintis ir prireikus susitelkti bei koordinuoti pasipriešinimo akcijas prieš sąvartyno statybą Kazokiškėse, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto taryba kviečia sąvartyno priešininkus ir šalininkus 2006 01 05 15 val. į Lietuvos Mokslų Akademijos salę (Gedimino, 3 ) pasitarti.
     Prašome gerbiamus Prezidentą ir Seimo Pirmininką imtis visų įmanomų priemonių, kad šalia Kazokiškių nebūtų sąvartyno, o Premjerą įsiklausyti į protestuojančiųjų argumentus ir gerbti UNESCO saugomus objektus, sudaryti sąlygas vystytis tarptautinės reikšmės turizmui maršrutu Vilnius – Trakai – Kernavė ir atsisakyti statyti sąvartyną šalia Kazokiškių.

Pagarbiai,
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto
tarybos pirmininkas P.Šakalinis

Pasiteiravimui:P.Šakalinis Gedimino 1, tel. 8699 05 096
El. paštas: leonaske@takas.lt


 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com