Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     55. Žemdirbių protestai

Lietuvos žmonėms
Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Jo Eminencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Česlovui Juršėnui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Reginai Narušienei
Lietuvos Respublikos Seimo nariams

Vilniaus Sąjūdžio skyriaus tarybos

K R E I P I M A S I S

Gerbkime žemdirbį ir padėkime


Vilnius 2008 08 06

     Jau seniai tęsiasi Lietuvos žmonių nuvarymo nuo žemės politika. Didžiausią, pasaulyje neregėtą, žemdirbių diskriminaciją Lietuvą valdantieji įvykdė įvedę mizerinį, per pus mažesnį, apmokėjimą už smulkių valstiečių pristatomą pieną. Esant žymiai didesnėms pieno gamybos sąnaudoms už pieną mokama dvigubai mažiau arba visiškai nesuperkama.
Žmonės karvutę laikė badmečiais, karų laikais, kolchozmečiais ir netolimoje praeityje. Dabar atsisakoma, nes nerentabilu.
     Tai valdančiųjų partijų Lietuvos Nepriklausomybės niekinimo, žmonių žeminimo, išvarymo iš gimtinės ir skurdinimo politika; noras parodyti, kad komunizmo laikmečiu buvo geriau. Tai aukščiausio lygio cinizmas. Tai genocidas.
Pritariame Lietuvos pieno gamintojų protesto akcijoms. Kviečiame Lietuvos žmones palaikyti valstiečių protestus ir aktyviai juose dalyvauti.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, 8 673 95837,
L.Kerosierius 231 81 11,
P. Rutkauskas 8 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com