Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     53. DĖL LIETUVOS ATEITIES

LIETUVOS ŽMONĖMS
Lietuvos Respublikos Prezidentui V.Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Č.Juršėnui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui G.Kirkilui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Reginai Narušienei

Vilniaus sąjūdininkų susirinkimo

K R E I P I M A S I S

DĖL LIETUVOS ATEITIES


Vilnius 2008 07 02
     Jau seniai girdime, kad Sąjūdis savo misiją atliko – ATSTATĖ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ ir suteikė galimybę žmonėms ir organizacijoms gyventi ir vystytis demokratiniais pagrindais. Daugelis sąjūdininkų rado sau vietą partijose, organizacijose, savo veiklą skyrė jų siekiams įgyvendinti ir interesams ginti.
     Čia susirinkome tie, kurie su SĄJŪDŽIU traukėme komunizmo vergovės grandines, pasmerkėme Stalino ir Hitlerio pasaulio užkariavimo doktrinas, atkūrėme ir apgynėme Nepriklausomybę.
     Mes stovėjome Baltijos kelyje su savo sesėmis Estija ir Latvija, kovojome 1991 m. Sausio barikadose ir Nepriklausomybės gynimo frontuose, laidojome didžiavyrius ir prisiekėme saugoti Nepriklausomybę bei ginti demokratiją. Mes nepamiršome genocido aukų kančių ir netekčių, tėvų ir senolių priesakų.
     Kokia graži Lietuva –dainių apdainuota, senolių išauklėta, motinų ir tėvų išpuoselėta ir išdabinta, karžygių apginta, Kryžiumi prisimenanti kiekvieną išėjusįjį.
     Tačiau ar tikrai Sąjūdžiui nebėra ką veikti.
     Todėl kreipiamės į Jus, gerbiamieji partizanai, politiniai kaliniai, tremtiniai, į Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir kitų konfesijų tikinčiuosius, jaunimą, darbininkus ir valstiečius, mokslininkus, meno ir kultūros, sporto, verslo atstovus, studentus ir sąjūdininkus – į visus Lietuvos žmones ir konstatuojame, kad Lietuvoje dar nenustojo veikti jėgos, priešiškos valstybingumui ir tautos išlikimui, nacionalinei santarvei, lietuvybės puoselėjimui, teisės ir Bažnyčios mokymui, rezgamos politinės ir ekonominės žabangos, daug socialinės neteisybės ir teisės aktų pažeidimų.
Žemę, pastatus, įmones, miškus masiškai supirkinėja neaiškios priklausomybės organizacijos. Rengiama dirva Lietuvos turtui parduoti ir Rytams, ir Vakarams. Sukurta tokia išbalansuota teisinė sistema, kad veikiantys klanai jaučiasi nepakaltinami bei visagaliai. Yra ženklų, kad Lietuvą bandoma padaryti Rusijos vasalu.
     Iš kitos pusės, Lietuva, mirganti užsienietiškais užrašais , atrodo lyg kokios nors valstybės kolonija.
Nesant moralios, Lietuvai naudingos strategijos, dėl neaiškios ateities ir sunkios materialinės padėties, valstybės tarnautojų ir verslininkų išnaudotojiško elgesio virš 400 000 tautiečių išvyko į užsienius. Esant ženkliam nedarbo lygiui Lietuvoje įsigudrinta importuoti apie 40 tūkstančių imigrantų; mat juos žymiai lengviau sugundyti, mažiau mokėti, neteikti socialinių garantijų, o neprisitaikiusiųjų rinkos sąlygom palikti likimo valiai neprisiimant jokios atsakomybės.
     Dar kartą sakome – pabuskime ir kelkimės, atsimerkime ir susimąstykime, susiburkime ir telkimės! Imkimės ginti Lietuvos garbę, Lietuvos gyventojus, gimtąją kalbą ir tautiškumą!
Prašykime Aukščiausiąjį paguodos ir palaimos.

Susirinkimo pirmininkas L. Kerosierius

Sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, +370 673 95837
L.Kerosierius +370 5 231 81 11,
P. Rutkauskas + 370 699 37691
El. paštas vilnius@sajudis.com
Internetinė svetainė http://www.sajudis.com

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com