Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     48.
DĖL LAIDOS „ATGIMIMO BANGA“

Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Česlovui Juršėnui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Gediminui Kirkilui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Reginai Narušienei
Lietuvos radijo ir televizijos tarybos Pirmininkui Gediminui Ilgūnui

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos

N U T A R I M A S

DĖL LAIDOS „ATGIMIMO BANGA“


Vilnius 2008 06 18

     Laida „Atgimimo banga“, kurioje galėjo dalyvauti daugelis žmonių, suvaidino svarbų vaidmenį atkuriant ir apginant Nepriklausomybę bei dedant demokratijos pagrindus Lietuvos žmonių gyvenime.
Daugybė žmonių geru žodžiu prisimena šias laidas ir pasiektus jos dėka rezultatus.
     Buvo daugelį kartų kreiptasi į Lietuvos valdžios institucijas ir LRT vadovybę, kad būtų atgaivinta „Atgimimo banga“ arba sukurta panaši. Valdžios institucijos kategoriškai ignoravo tokią laidą.
     Dabartinė žiniasklaida dažnai kritikuojama už žemą moralinį lygį, sekso, alkoholio ir net nusikaltimų reklamavimą.   Joje trūksta aukštų idealų, patriotizmo, sąžinės ir savigarbos ugdymo.
     Vertindami daugelio žmonių pageidavimus, prašome:

1. atstatyti (sukurti) savaitinę vienos valandos trukmės LRT laidą „Atgimimo banga“ po Panoramos;
2. rengiant laidos koncepciją pakviesti Lietuvos partizanų, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių, Lietuvos laisvės kovotojų bei Lietuvos Sąjūdžio atstovus.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, 8 673 95837,
L.Kerosierius 231 81 11,
P. Rutkauskas 8 699 37691,
El. paštas vilnius@sajudis.com
Interneto svetainė www.sajudis.com

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com