Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     45. Vytautą Cinauską prisimenant

Vilniaus miesto merui Juozui Imbrasui
Tremtinių namų direktoriui Daliui Bitaičiui

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos
N U T A R I M A S

DĖL Vytauto Cinausko vardo suteikimo
specialiems globos namams

Vilnius 2008 06 04

     Įgyvendinant tremtinių grįžimo į tėvynę Vyriausybės programą, 1997 m. spalio 22d. buvo įkurti specialieji globos namai “Tremtinių namai”, skirti gyventi neteisėtai represuotiems pensinio amžiaus Lietuvos Respublikos piliečiams (politiniams kaliniams, tremtiniams, rezistencijos dalyviams) bei jų sutuoktiniams, kurie dėl senatvės, negalios ir tam tikrų socialinių aplinkybių negali savimi pasirūpinti. Namai buvo įsteigti žymia dalimi padedant užsienio lietuviams, kurie bandė įgyvendinti savo svajones dėl prarastos Tėvynės santaupų pavidalu. Dabar globos namai yra išlaikomi iš valstybės biudžeto, gyventojų mokesčių, paramos bei kitų lėšų.
     Minint Lietuvos Sąjūdžio 20 – tąsias metines, kai 1988 metais užsibrėžtas tikslas atkurti Nepriklausomą demokratinę valstybę, remiamas daugybės žmonių, yra ištesėtas, privalome atminti Vytautą Cinauską ( 1930 06 06 - 2005 06 07 ) 1941 metų birželio 14 d. Altajaus tremtinį ir siūlome jo vardu pavadinti šiuo metu esančius Vilniuje, Meškeriotojų g. Nr. 22 Specialiuosius globos namus “Tremtinių namus” Vytauto Cinausko vardo globos namais.
Vytautas Cinauskas buvo Tremtinių grįžimo fondo valdybos pirmininkas ir šių
namų iniciatorius, nuo 1996 – 2000 m. Jis Seimo narys.
     Vytautas Cinauskas, pats būdamas tremtinys atsiliepė į Lietuvos politinio ir visuomeninio gyvenino realijas, rūpinosi tremtinių ir rezistentų likimu. Aktyviai dirbdamas buvo Lietuvos kultūros fondo tarybos narys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos etikos komisijos pirmininkas, tarybos narys, pilietybės suteikimo komisijos narys, Tautos fondo ( JAV ) įgaliotinių Lietuvoje darbo grupės narys, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
     1992 metais “Vagos” leidykla išleido jo eilėraščių rinkinį “Kad būtume šalia”, 1995 metais “Lietuvos aido” leidykla – “tai kaip sūnau, ten Lietuvoj …” , o 1998 metais Seimo leidykla “Valstybės žinios” – “ Ir atmintis ir dabartis …”.
Vytauto Cinausko mirtis yra didelė netektis ne tik tremtinių bendruomenei, bet ir visai mūsų tautai. Jo atmintį privalome saugoti.

Pagarbiai,
Tarybos pirmininkas L.Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Tarybos narė R. Vilimienė

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, 8673 95837
P. Rutkauskas 8 699 37691
L.Kerosierius 231 81 11, El. paštas vilnius@sajudis.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com