Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     42. Kronikos  "Nežudyk" pristatymas

     
     Nuo 2008 metų birželio 3 dienos žiūrėk kroniką „Nežudyk“  www.sajudis.com

     Ištrauka iš giesmės
     “MARIJA, MARIJA”

     MARIJA, MARIJA, skaisčiausia lelija,
     Tu švieti aukštai ant dangaus.
     Palengvink vergiją,
     Pagelbėk žmoniją,
     Išgelbėk nuo priešo baisaus.

    Arkivyskupas Mečislovas Reinys, Vladimiro kalėjime 1951 m. žuvus vienam kalinių, guodė kitus to paties likimo savo draugus: "Neliūdėkime. Nukankintieji kovoja drauge su mumis . . . Jie stiprina mūsų gretas… Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą. Jie gyvena amžinai".
    M. Reinio kančios pasibaigė 1953 m. lapkričio 8 dieną, bet jis liko gyvas kiekvieno tauraus lietuvio širdyje. Mūsų tautos istorijoje jis gyvens amžinai.
    

    Jūs žvilgsniu susitikote su Kūdikio Jėzaus Kristaus ir Jo Motinos Marijos žvilgsniais iš stebuklingo paveikslo, esančio Šiluvos Bažnyčioje Lietuvoje. Švenčiausioji Mergelė Marija Šiluvoje apsireiškė 1608 metais.
    Šią Bažnyčią kasmet aplanko šimtai tūkstančių maldininkų iš viso pasaulio.
 

VISIEMS, VISIEMS, VISIEMS

    Dėkojame žmonėms ir pasaulio valstybių vadovams už užuojautą ir paramą nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių Pietryčių Azijoje, Sičiuanio provincijoje Kinijoje, Mianmare, žuvusiems per teroristinius išpuolius Vašingtone, Nord Oste, Beslane .

Atsiprašome genocido Čečėnijoje ir Tibete aukų, pažemintųjų ir nuskriaustųjų,
kad skausmo ašara rieda skruostu,
kad vaiko šypsena sustingo iš baimės,
kad širdį veria neapsakomas skausmas,
kad liejasi kraujas,
kad žudomi tūkstančiai,
kad pasaulio galingieji be širdgėlos ir užuojautos vykdo ir toleruoja ištisų tautų ir valstybių genocidą,
kad budeliai vaikšto laisvėje.
    Didžiai gerbiamos Sesės ir Broliai, įdėmiai perskaitykite ir pasižiūrėkite mūsų žinią „Nežudyk“, „Do not kill“, „Не убивай“ www.sajudis.com. Žinokite, kad tokių kaip mes - milijonai . Pasakykime apie tai kitiems ir padarykime viską kas nuo mūsų priklauso ir ką mes galime nuveikti TAUTŲ LAISVĖS labui

    Daugiau ryžto, susiklausymo ir organizuotumo.
    Tepadeda mums AUKŠČIAUSIAS.

    Pagarbiai, Vilniaus sąjūdininkai 2008 04 30

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com