Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     41. PRISIMINKIME

Nuo 2008 metų birželio 3 dienos žiūrėk kroniką „Nežudyk“ www.sajudis.com

Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimo 

K R E I P I M A S I S

P R I S I M I N K I M E

Vilnius,   2008 04 30

     Susipažinkime, pabūkime su jais

     Per 50 fašistinio ir komunistinio genocido metų Lietuva neteko trečdalio tautos – apie 1 milijono žmonių, valstybei buvo padaryta žalos maždaug už 834 milijardų JAV dolerių.10 metų ( nuo 1944 m. ) su sovietais kovojo apie 70 tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų, iš kurių apie 25 tūkstančius žuvo, daugelis jų buvo ištremta..
     Apie tų laikų prisiminimus ir dabartį pateikiama daug informacijos. Buvęs tremtinys J. Stanėnas video juostose pateikė kai kuriuos Nepriklausomybės kovų istorijos paminėjimo renginius: Ariogaloje ( 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 metais ), Partizanu takais - Žemaičių apygarda (2005 m ), Tauro apygarda (2006 m ), Algimanto apygarda (2006 m. ), Ignalinos partizanai (2006 m ), Dainavos apygarda (2007 m. ), Kreivakiškis
( 2004, 2005, 2006, 2007 m. ), Vytauto apygarda (2007 m ).Tai ieškokite www.sajudis.com , www.youtube.com/leonaske , J. Stanėno www.youtube.com/videojuosta Įsimintinos ir kitų autorių juostos: Lietuva, Lietuvos partizanams, Lietuvos partizanai, Lietuvos kariai, Lithuania partisans, Sausio 13, Diena prieš Sausio 13, Vienui Vieni, Soviet troops vs unarmed Lithuanian civilians, Latviešu strelnieki, Latvian NATIONAL partisans, Latvian Warrios – visų išvardyti neįmanoma.
     Tai kruopelytė po kruopelytės sudėta XX amžiaus tautos istorijos dalelė. Tarp jų dar matome žmonių, gyvų sugrįžusių iš KGB kalėjimų ir Uralo kasyklų, Sibiro platybių ir Tolimųjų rytų kalnynų, ledjūrio pakraščių ir Kazachstano stepių, partizanų bunkerių ir žeminių, iš Baltijos kelio ir Sausio 13 – osios barikadų, iš Nepriklausomybės gynimo arenų.
    Tai Tautos žiedas neša žinią ir prisiminimus apie šimtų tūkstančių žmonių auką, žūtį ir kovą dėl Nepriklausomybės.
     Žmonių veiduose - susikaupimas, praeities atspaudai ir kasdienybės rūpesčiai; širdyse - pagarba Aukščiausiajam, žmonėms ir meilė Tėvynei.
     Pakeliaukime su pateiktomis juostomis. Siūlome pradėti nuo video juostos „Partizanų takai. Vytauto apygarda 2007 09 15 “.       

      Nežudyk ! Do not kill ! Ne ubivai !

     Siūlome susipažinti su Vilniaus sąjūdininkų renginiais apie Čečėnijos Respublikos Ičkerijos kovą dėl Nepriklausomybės ir Kinijos genocidą Tibete, apie pasaulio didžiųjų valstybių ir žymiausių organizacijų vadovų abejingumą ir jų pataikavimą sovietiniams - rusiškiesiems okupantams. Tai sudėta Vilniaus Sąjūdžio tarybos internetinėje video juostoje: Kronika Nežudyk ! - Chronicle Do not kill ! -Хроника Не убивай ! www.sajudis.com
     Mažos tautos, praradusios 250 tūkstančių žmonių Rusijos genocido metu ir patyrusios apie 300 milijardų JAV dolerių materialinės žalos, istorija kiekvienam mūsų turi iškelti daugybę klausimų ir siūlyti sprendimo būdus.


     VISIEMS, VISIEMS, VISIEMS

      Įsižiūrėkime į šių juostų kadrus. Jeigu širdyje pajusi skausmą, pasididžiavimą ir užuojautą, jeigu kils klausimų ir susimąstymai užplūs, jeigu ašara nuriedės skruostu, džiaukis, TĖVYNE. Tavo dukros ir sūnūs mena istoriją, kančią, skausmą, žino genocidą Čečėnijoje ir Tibete, nūdienos pasaulines aktualijas ir sudėtą auką ant LAISVĖS AUKURO. Tautos sargyboje budės senoliai, tėvai, vaikai ir vaikaičiai. Tai karžygių, Lietuvos kunigaikščių ir didžiavyrių dvasia. Tai žuvusiųjų priesakas gyviesiems. Įsižiūrėkime į JUOS. Pabūkime su JAIS.
     Apie Vilniaus Sąjūdžio platintus dokumentus galima susipažinti surenkant užklausą: L. Kerosierius A.Budriūnas; L.Kerosierius; Л. Керосерюс А. Будрюнас; Л. Керосерюс; Vilniaus Sąjūdžio interneto svetainėje www.sajudis.com  bei kitų organizacijų internetinėse svetainėse.
     Ačiū, kad pasidomėjote. Linkime rūpintis TAUTA, stiprybės ir ramybės.
     Garbė Aukščiausiajam. Tepadeda mums Dievas
     Skelbkime šias žinias VISIEMS, VISIEMS, VISIEMS.

Susirinkimo pirmininkai:
L.Kerosierius
H. Martinkėnas
P. Rutkauskas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, +370 673 95837 ;
P.Rutkauskas +370 699 37691
L.Kerosierius +370 5 231 81 11, El. paštas. vilnius@sajudis.com
Internetinė svetainė www.sajudis.com

1999 Ariogala

 

2002-08-03 Ariogala

 

2003-08-02 Ariogala

2004-08-07 Ariogala

 

2006-08-05 Ariogala

 

2007-08-04 Ariogala

 

2004-06-04 Kreivakiskis

 

2005-07-02 Kreivakiskis

 

2006-07-02 Kreivakiskis

 

2007-06-30 Kreivakiskis

 

2005-06-18 Partizanu takais Zemaiciu apygarda

 

2006-06-09 Partizanu takais. Tauro apygarda

 

2006-09-22 Partizanu takais. Algimanto apygarda

 

2006-11-25. Ignalinos partizanai

 

2007-05-25 Partizanu takais. Dainavos apygarda

 

2007-09-15 Partizanu takais. Vytauto apygarda

 

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com