Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     3. Atsisveikinimas su Jo Šventenybe

     Popiežius Jonas Paulius II atliko milžinišką darbą tvirtindamas demokratinio pasaulio pamatus bei žmonių vienijimą siekiant aukščiausių dvasios ir moralės vertybių.
     Todėl pasaulis gedi ir didžiuojasi didžiuliu Jo Šventenybės palikimu.
     Daugybė žmonių prie Apaštališkosios Nunciatūros Vilniuje uždega žvakutes ir pasirašo Užuojautos Knygoje.
     Balandžio šeštąją Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto susivienijimo „Labora“ tarybos nariai laboriečių vardu Užuojautos Knygoje parašė:

     Jūs traukėte vergovės pančius,
     Klojote kelią į Nepriklausomybę,
     Vedėte Tautas į Laisvę.

     Mes lenkiame galvas,
     Gerbdami Jūsų nuopelnus žmonijai.

     Prašome Dievo palaimos ir pagalbos
     Mūsų kasdieniniuose darbuose.

Pagarbiai,
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto
susivienijimo „Labora“ tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

Adresas ryšiui: Erfurto g. 46-64, Vilnius,
Tel. 231 81 11, el. paštas leonaske@takas.lt

2005 04 06


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com