Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     2. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos

          N U T A R I M A S

     U Ž D E K I M E   Ž V A K U T Ę

     Vilnius 2005 01 05


     1995 05 20 dieną partizanai, tremtiniai, politiniai kaliniai, nepriklausomybės kovų dalyviai, sąjūdininkai Lukiškių aikštėje padėjo akmenį prie būsimo Nepriklausomybės kovų monumento vietoje. LR Seimas 1999 02 11 priėmė nutarimą Nr.VIII 1070 Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų.
     Ir Seimas, ir Vyriausybė, ir Vilniaus Savivaldybė nevykdo nurodytų įpareigojimų ir vilkina šio projekto įgyvendinimą, net buvo ieškoma būdų pakeisti šio žemės ploto paskirtį.
     Uždekime žvakutę prie pastatyto simbolinio akmens.
     Tegul dega žvakutė iki užsidegs Amžinosios Šlovės ugnis prie Nežinomojo Kario Kapo. Tegul ji primena Tautos kančią ir žuvusiųjų šlovę. Tegul ji savo šviesa stiprina meilę gimtinei ir pagarbą didžiavyriams.
Šią žvakutę globos Vilniaus sąjūdininkai.

     Tarybos posėdžio pirmininkas L. Kerosierius
     Sekretorius A. Budriūnas

     Adresas ryšiui:P.Šakaliniui, Gedimino pr. 1, tel. 8 699 05 096
     El.paštas leonaske@takas. lt

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com