Pagrindinis

 

LT     EN     RU


     20. Žudynės, represijos, genocidas

Pasaulinės Žmogaus teisių Fakelo estafetės Vilniuje dalyvių

N U T A R I M A S

Žudynės, represijos, genocidas – komunizmo ideologijos pasekmės


Vilnius, Arkikatedros Bazilikos aikštė 2007 09 24

Olimpiada yra sporto ir taikos šventė. Olimpiados vyksta draugiškoje aplinkoje ir savitarpio supratimo dvasioje, tarnauja sporto, visuomenės ir valstybės labui.
Komunizmo citadelės SSSR sostinėje Maskvoje 1980 metais vyko Olimpinės žaidynės. 2008 metais Olimpines žaidynes patikėta organizuoti Kinijos sostinei Pekinui, o 2014 metais žiemos Olimpines žaidynes suorganizuoti Rusijos mieste Sočyje.
SSSR, Kinija ir Rusija Olimpines žaidynes naudoja politiniams, ekonominiams tikslams ir reklamai .
Leninas išžudė apie 13 milijonų žmonių, Stalinas – 30 milijonų žmonių, Hitleris – 12 milijonų žmonių, Kinijos komunistų partija išžudė 70-80 milijonų žmonių, tame tarpe Mao – 65 milijonus žmonių. Rusija nuo 1994 12 11 išžudė apie 300 tūkstančių čečėnų, Kinija išžudė apie 1,2 milijono žmonių Tibete bei žudė ir luošino studentus 1989 06 04 Pekino Tiananmeno aikštėje.
Tarptautinis Olimpinis komitetas nėra gavęs nei iš SSSR, nei iš Kinijos, nei iš Rusijos vadovų, jų vyriausybių ir jų valdančiųjų partijų jokių įsipareigojimų apie žudynių ir represijų sustabdymą ir jų nutraukimą visiems laikams.
Mes, Pasaulinės Žmogaus teisių Fakelo estafetės Vilniuje dalyviai:
Atkreipiame geros valios žmonių dėmesį, kad komunizmo apologetai Kinija ir Rusija vykdo žudynes, represijas ir genocidą, kviečiame kovoti, kad šios valstybės atsisakytų žmonių naikinimo.
Reikalaujame, kad iki 2008 01 01 Kinija suteiktų Nepriklausomybę Tibetui, o Rusija - Čečėnijos Respublikai Ičkerijai, išvestų kariuomenes ir atlygintų žalą.
Kreipiamės į sportininkus ir olimpiečius, kad nevyktų į olimpines žaidynes, jeigu nebus sustabdytos žudynės Kinijoje, Tibete, Rusijoje ir Čečėnijos Respublikoje Ičkerijoje.
Meldžiame Aukščiausiąjį, prašome Taikos ir Palaimos.
Fakelo estafetės dalyvių vardu:
Monsinjoras A. Svarinskas, Lietuvos partizanų kapelionas
Rezistentė sesuo N. Sadūnaitė
O. Voverienė, Lietuvos moterų lygos pirmininkė
J. Burokas, Lietuvos Laisvės Kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas
P. Gvazdauskas, Vilniaus Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos komiteto pirmininkas
V. Bartašiūnas, Kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos centro valdybos pirmininkas
A. Gutauskas, Vilniaus m. Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos tarybos pirmininkas
M. Nefas, Ekspedicijos protėvių kančių keliais „ Misija Sibiras“ dalyvis
A. Dudajeva, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Kultūros ministro pavaduotoja
G. Dručkus, Tibeto Kultūros fondo pirmininkas
L. Kerosierius, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus m. tarybos pirmininkas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuva, 8-673 95837
El.paštas a.budriunas@takas.lt
L.Kerosierius 231 81 11, el. paštas leonaske@takas.lt
P.Rutkauskas 8-699 37691 el. paštas paulrtk@gmail.com
V.Kubilius 8-625 94592 el.paštas v.kubilius@k.st

 
Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com