Pagrindinis

 

LT     EN     RUJo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui
Jo Eminencijai Kardinolui Laisvės premijos laureatui Sigitui Tamkevičiui
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jo Ekscelencijai Laisvės premijos laureatui Antanui Terleckui
Jos Ekscelencijai Laisvės premijos laureatei Nujolei Sadūnaitei
Jo Ekscelencijai Laisvės premijos laureatui Juozui Jakavoniui
Jo Ekscelencijai Laisvės premijos laureatui Bronislovui Juospaičiui
Jo Ekscelencijai Laisvės premijos laureatui Jonui Kadžioniui
Jo Ekscelencijai Laisvės premijos laureatui Juozui Mociui
Jo Ekscelencijai Laisvės premijos laureatui Albinui Kentrai
Jo Ekscelencijai Giedriui Gataveckui Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
tarybos prezidiumo Pirmininkui
Jų Ekscelencijoms Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio nariams
Jų Ekscelencijoms Laisvės kovotojams
Jos Ekscelencijai Aušrai Vilkienei Jono Žemaičio sesers dukrai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Europos Parlamento nariams
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui
Vienam iš Kryžkalnio memorialo autoriui Tadui Gutauskui
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

     DĖL JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO UŽRAŠO PARTIZANŲ MEMORIALE

           Palaidokime Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikus Lietuvoje


Vilnius, 2020-12-10

2020-11-08 rašiau laišką „Paniekintas Prezidentas Jonas Žemaitis-Vytautas“ (pridedu).
Šiame laiške rašiau, kad nepavyko įsidėmėti kur yra Jono Žemaičio-Vytauto įrašas memoriale. Aušra Vilkienė, Jono Žemaičio sesers dukra, išbuvusi tremtyje Sibire 29 metus, aiškino, kad memoriale nesurado krikštatėvio Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio-Vytauto įrašo.

Iki lapkričio 8 dienos lankantis partizanų memoriale buvau suradęs kai kurių partizanų, kurių pavardės Žemaitis įrašus Vyčio kryžiaus ženklų stelose: Albinas Žemaitis, Antanas Žemaitis, Juozas Žemaitis Dalgis, Jurgis Žemaitis, Napalys Žemaitis, Adolfas Žemaitis, Leonas Žemaitis Leonas, Petras Žemaitis, Jonas Žemaitis Maumedis, Vytautas Žemaitis Šermukšnis, Boleslovas Žemaitis, Žemaitis Vytautas, Benjaminas Žemaitis. Nepavyko surasti Jono Žemaičio – Vytauto užrašo.
2020-11-08 el. paštu paviešinau straipsnį „PANIEKINTAS PREZIDENTAS JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS“.
Po kelių dienų žinutėse buvo aiškinama, kad partizanų vadas Jonas Žemaitis-Vytautas yra įrašytas Kryžkalnio memoriale ir buvo pateikta www.partizanumemorialas.lt internetinė nuoroda (čia pateikiama stelos nuoroda).2020-11-10 nuvykau į Kryžkalnį ir bandžiau ieškoti Jono Žemaičio-Vytauto įrašą pagal pateikto interneto nuorodą. Nepavyko surasti įrašo Jonas Žemaitis-Vytautas. Tą dieną profesionalus fotografas nufotografavo daug stelų, bet jose nepavyko rasti įrašo Jonas Žemaiti Vytautas.

2020-11-10 d laiškas „Paniekintas Prezidentas Jonas Žemaitis-Vytautas“ buvo atspausdintas laikraštyje „Vakaro žinios“ ir patalpintas šio laikraščio internetinėje svetainėje www.respublika.lt Laiškas taip pat buvo atspausdintas laikraštyje „XXI amžius“. Šį laišką viešino atskiri žmonės ir 2020-11-15 buvo paskelbtas JAV lietuvių laikraštyje internetu BIČIULYSTĖ www.biciulyste.com

Nuolat atsiųsdavo žinutes, kad ĮRAŠAS memoriale YRA ir mane plūdo, kad aš meluoju.

2020-11-13 dar kartą nuvykau prie Kryžkalnio partizanų memorialo ir bandžiau ieškoti Jono Žemaičio-Vytauto įrašo. JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO ĮRAŠO NEPAVYKO RASTI.
2020-11-14 d laikraščio „Vakaro žinios“ žurnalistė Justina Gafurova parašė straipsnį „Trinamas J. Žemaičio-Vytauto atminimas“, kuriame J. Žemaičio-Vytauto dukterėčia Aušra Jakštaite-Vilkienė aiškino, kad dėdės pavardės ant memorialo jai nepavyko rasti. Tame pačiame straipsnyje buvo aiškinama, kad Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis Jono Žemaičio-Vytauto pavardė partizanų pagerbimo memoriale tikrai yra iškalta. Straipsnyje buvo aiškinama, kad interneto puslapyje www.partizanumemorialas.lt galima pasitikrinti, kurioje vietoje yra partizano pavardė. Buvo pateikta nuoroda (nuoroda pateikta aukščiau) kur rasti Jono Žemaičio-Vytauto pavardę, nes Vyčio kryžiaus stela baltai paryškinta. Šis straipsnis buvo taip pat patalpintas šio laikraščio internetinėje svetainėje www.respublika.lt Skaitomiausio Lietuvos dienraščio ir paminėtos internetinės svetainės skaitytojai turbūt suprato, kad Leonas Kerosierius ir Aušra Vilkienė meluoja aiškindami, kad memoriale nėra Jono Žemaičio-Vytauto įrašo ir suprantama, kad skaitytojai piktinosi Leono ir Aušros elgesiais.

Nuolatiniai aiškinimai, kad Jonas Žemaitis-Vytautas įrašytas steloje ir kaltinimai, kad aš meluoju glumino ir nedavė ramybės. Patikėkite, kad būnant Kryžkalnyje, beieškant įrašo Jonas Žemaitis-Vytautas, suradau didelę dalį LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO 1949-02-16 d. Deklaracijos signatarų, Lietuvos Laisvės Kovos Karžygių pavardžių, Jono Noreikos-Generolo Vėtros ir daugelio kitų žymių partizanų įrašus. Skaitydamas pavardes memoriale didžiavausi buvusių ūkininkų, kareivių ir karininkų, studentų ir moksleivių, moterų bei inteligentų pasiaukojama kova dėl Lietuvos Nepriklausomybės. Džiaugiausi didingu monumentu. Konspektavau stelų įrašus, šifravau fotografijas – įrašo Jonas Žemaitis-Vytautas nepavyko rasti.
2020-11-21 d. atvykęs prie memorialo pastebėjau, kad vienoje naujoje blizgančioje steloje (ne toje vietoje kur laikraščiuose ir interneto platybėse nurodyta išryškinta stela) yra įrašytas Jonas Žemaitis Vytautas ir dar tarp kitų pavardžių įrašyti Juozas Žemaitis Kantas, Vytautas Žemaitis Šermukšnis, Vladas Žemaitis Liepsna, Kęstutis Žemaitis Briedis, Pranas Žemaitis Ąžuololapė, Antanas Žemaitis Saulius. Buvau maloniai nustebintas, kad Jono Žemaičio-Vytauto įrašas atsirado ir mintimis dėkojau geradariams, kad lankytojai pastebės IV-ojo Lietuvos Reaspublikos Prezidento Jono-Žemaičio-Vytauto įrašą. Tą dieną memorialo stelas nufotografavo 2 fotografai. Abiejų nuotraukose stela su įrašu Jonas Žemaitis-Vytautas yra žymiai ryškesnė už kitas stelas ir yra ne toje vietoje kaip nurodoma plane. PATIKĖKITE, kad tą dieną kreipiausi į memorialo lankytojus, kad pabandytų surasti Jono Žemaičio-Vytauto įrašą. Lakytojai tą stelą surasdavo per keletą minučių.

2020-11-25 d 23:40 iš Tado Gutausko elektroninio pašto. tadas@unikalu lt kaip ir daugelis kitų adresatų gavau laišką:
P. Leonai,
Jono Žemaičio- Vytauto stela yra savo vietoje, prisegu nuotrauką. Taip pat ir paieškoje, svetainėje www.partizanumemorialas.lt, nurodyta vieta šios pavardės atitinka jos vietą Memorialo atminimo sienoje.
Taigi, nustokite kurti sąmokslo teorijas ir klaidinti žmones, geriau paneikite savo skambius pareiškimus!
Prašau viešinti : ))
TaDas

Man reikėjo pasirinkti ar įvykdyti TaDo pasiūlymą, ar pasiaiškinti, ar nutylėti.

2020-12-08 d. dar kartą nuvykau prie memorialo ir pabandžiau įsitikinti svetainėje www.partizanumemorialas.lt nurodyta paryškintos stelos vieta su Jono Žemaičio-Vytauto įrašu. Stelos buvo nufotografuotos. Buvo pagal internetinės svetainės www.partizanumemorialas.lt aiškinimus patikrinta ar šviesioje steloje yra įrašas Jonas Žemaitis-Vytautas. ĮSITIKINAU, kad abiejose stelose įrašai yra, kaip buvo lankantis 2020-11-21 d, o internetas kaip aukščiau pateiktoje nuotraukoje teberodė toje pačioje vietoje baltą stelą. Paaiškėjo, kad pritvirtinus kitoje vietoje naują stelą su įrašu Jonas Žemaitis-Vytautas niekas nepasirūpino pakeisti internetinės nuorodos.

Esu apdovanotas ordino “Už nuopelnus Lietuvai” medaliu. Prezidento dekrete dėl apdovanojimo rašoma “Aktyvus Lietuvos nepriklausomybės siekių puoselėtojas ir visuomeninių iniciatyvų propaguotojas, viešojo intereso gynėjas”. Man pripažintas nukentėjusio nuo 1939-1990 metų okupacijų asmens vardas. Man suteiktas 1991 m. Lietuvos nepriklausomybės gynėjo statusas. Esu Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos valdybos narys -

TODĖL KONSTATUOJU:
1. Schemoje Memorialo atminimo sienoje parodytoje išryškintoje baltoje steloje niekada nebuvo įrašytas Jonas Žemaitis -Vytautas. Šioje steloje įrašas prasideda Vytautas Žabas Vanagėlis, Jonas Žičius, Leonas Žalalis Strazdas, Stasys Žabinskas Sniegas, Juozas Žagrakalnis, Stanislovas Žadauskas Perkūnas, Vladas Žabas ir dar 12 pavardžių.
2. Toje vietoje, kur dabar pritvirtinta stela su Jono Žemaičio-Vytauto ir kitų aukščiau paminėtų pavardėmis man lankantis Kryžkalnyje 2020-11-10 dieną užrašai ant stelos prasidėjo Antanas Židonis Vokietis, Bronislovas Žilinskas, Adolfas Židonis Žaibas, Antanas Žilinskas Jazminas, Edvardas Žilinskas Vanagas, Petras Žilinskas Katinas, Juozas Žilinskas, Vytautas Žilinskas Genys ir dar 9 pavardės tarp kurių nėra įrašo Jonas Žemaitis-Vytautas. Šiuos užrašus saugau konspektuose ir padarytose foto nuotraukose. Manau, kad aš specialiai apsilankęs memoriale 4 kartus būčiau pastebėjęs įrašą Jonas Žemaitis-Vytautas. Būtų pastebėjusi ir Aušra Vilkienė. Jeigu nuvyksite į Kryžkalnį apie tai savo akimis įsitikinsite.
3. 2020-12-08 atvykęs į Kryžkalnį dar kartą įsitikinau, kad baltoje internetu skelbiamoje steloje nėra įrašo Jonas Žemaitis-Vytautas, o įrašas Jonas Žemaitis Vytautas yra kaip aiškinau kitoje naujoje steloje.
4. TaDo prašymą PRAŠAU VIEŠINTI vykdysiu.

MORALĖ. Aišku, kodėl interneto platybėse iš elektroninio pašto tadas@unikalu.lt 2020-11-25 d. 23:40 buvo masiškai ištransliuotas aukščiau pateiktas laiškas, kurį skaitant buvo bandoma įtikinti, kad L. Kerosierius melavo, reikėjo jį priversti atsiprašyti ir vėliau paniekinti.
Panašių atvejų šiandieniniame gyvenime turime daug, kai baudžiami nekalti. PASTEBĖTA, kad kuo žymesnis nutveriamas neteisingai pasielgęs – tuo labiau kenčia auka. Žinome, kad yra atvejų, kad žmonės šalinasi būti liudininkais arba bijo būti įvykių sūkuryje.
POST SCRIPTUM
MANYTINA, kad el paštu tadas@unikalu.lt naudojasi Kryžkalnio memorialo autorius Tadas Gutauskas arba kažkas įsilaužęs, arba turintis prieigą prie šio el. pašto. Kyla klausimai ar taisydami klaidas turėjo niekinti teisybę sakančius Leoną Kerosierių ir Aušrą Vilkienę???

Palaidokime Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikus Lietuvoje

2020-11-08 rašiau laišką „Paniekintas Prezidentas Jonas Žemaitis-Vytautas“. Laiško pabaigoje buvo rašoma:
Ateis diena, kai Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko, Prezidento, generolo Jono Žemaičio-Vytauto pelenai ar žemių žiupsnelis bus parvežti iš Butyrkų kapinyno ir bus palaidoti Antakalnio kapinėse, Lietuvos vadovų panteone. JĮ pagerbs visa Lietuva.
Tau lauru spindinčią karūną,
Nupins poetai dainose,
Garbė ir meilė tau tebūna,
Per amžius mūsų širdyse.

Buvo daug įvairiausių iniciatyvų ir pasiūlymų dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko, Prezidento, generolo Jono Žemaičio–Vytauto palaikų pargabenimo iš Maskvos Butyrkų kalėjimo kapinyno ir palaidojimo Lietuvoje.

2017-07-05 vykusioje ATGIMIMO BANGOJE Nepriklausomybės aikštėje prie LR Seimo buvo kalbama apie Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų pargabenimo iš Butyrkų kapinyno ir palaidojimo Lietuvoje. Buvo pažymėta, kad jo atminimo tinkamai negalima pagerbti, kadangi neaišku kur yra jo palaikai. Buvo priimtas kreipimasis „Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų paieškos ir perlaidojimo Lietuvoje“. Dokumente atsakingiausiems Lietuvos vadovams, institucijoms, Seimo nariams buvo rašoma „Prašome Jūsų imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų surasti LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikai ir perlaidoti Lietuvoje. Būtų tikslinga LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto vardą įamžinti Butyrkų kalėjime. Prašėme Prezidentę Dalią Grybauskaitę globoti šią kilnią misiją, kad LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikai būtų perkelti į Lietuvą“.

2017-08-05 Ariogaloje politinių kalinių, tremtinių, partizanų ir Laisvės kovotojų sąskrydyje aš, vaikščiodamas tarp sąskrydžio dalyvių su plakatu, dalinau Vilniaus Sąjūdžio tarybos kreipimąsi ir aiškinausi apie Jono Žemaičio-Vytauto palaikų perlaidojimą Lietuvoje. Visi vienareikšmiškai sutiko ir prašė imtis iniciatyvų. Ten į mane kreipėsi Aušra Vilkienė. Taip mes susipažinome ir bendraujame iki šiol. 2019-02-01 ji buvo pakviesta į Lietuvos Mokslų Akademiją dalyvauti 2019 metų - Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto METŲ minėjime, kurį organizavo Vilniaus Sąjūdžio taryba su kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Pasak atsiliepimų ir žinovų tai buvo svarbiausias 2019 metų - Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto METŲ renginys. Čia buvo priimtas kreipimasis „Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų paieškos ir perlaidojimo Lietuvoje“.
Daugybė dokumentų sugulė valstybės vadovų, politikų ir institucijų stalčiuose. Apie tai buvo rašoma spaudoje. Tačiau reikalai nepajudėjo iš vietos. Perlaidojimo iniciatoriams buvo aiškinama, kad Rusijos Federacijos ir Maskvos institucijos neįsileidžia Lietuvos atstovų į archyvus ir Butyrkų kapinynus. Tokie argumentai labai patinka užkietiejusiems biurokratams, Jono Žemaičio-Vytauto ir Laisvės kovotojų priešams.
Nuotraukoje Leonas Kerosierius Ariogaloje 2017-08-05.Reikėtų baigti tyčiotis iš sovietų sušaudyto Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko, Prezidento, generolo Jono Žemaičio-Vytauto ir Laisvės kovotojų. Reikėtų paimti nors žiupsnelį žemės iš Butyrkų nuteistųjų sušaudymo kapinyno ir iki 2021-11-26 palaidoti Antakalnio kapinėse Lietuvos vadovų panteone. Jeigu kada nors pavyktų surasti Jono Žemaičio-Vytauto palaikus - juos galima bus palaidoti greta.

Leonas Kerosierius, Parlamento gynėjas
Lietuvos Sąjūdžia Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas
Tel. +370 674 38465 el. p. leonaslabora@gmail.com www.sajudis.com
PRIEDAS
PANIEKINTAS PREZIDENTAS JONAS ŽEMAITIS-VYTAUTAS
Vilnius. 2020-11-08
2020-09-20 po visą pasaulį nuvilnijo žinia, kad Raseinių rajone Vilnius-Klaipėda, Ryga-Karaliaučius automagistralių sankirtoje ant kalnelio buvo atidengtas įspūdingas ir didingas Lietuvos partizanų memorialas. 25 metrų įbestas į žemę kalavijas, o lanko formos 30 m ilgio šlaite Vyčio kryžiaus ženkluose surašytos pavardės byloja apie žuvusiųjų tarnystę Tėvynei, narsą ir auką. Tegul monumentas primena Tautos kančią ir žuvusiųjų šlovę. Tegul jis stiprina meilę gimtinei, Bažnyčiai ir pagarbą didžiavyriams.
Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
Eis ginti brangiosios tėvynės !
Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus
Lauks teismo dienos paskutinės.
KAM NUSVIRO GALVA, TAM DANGAUS ANGELAI
VAINIKĄ IŠ DEIMANTŲ PINA.
` Atidarant monumentą Jo Ekscelencija LR Prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo: „Tai buvo karta, per trumpą laiką patyrusi net tris savo krašto okupacijas, kurių viena buvo žiauresnė už kitą. Ji aiškiai suvokė, kad tik laisva tauta ir nepriklausoma Lietuvos valstybė gali užtikrinti piliečių saugumą ir orią būtį. Jos laisvės troškimą geriausiai įkūnijo 1949-ųjų vasario 16-osios Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracija, kuri apibrėžė siekį atkurti pamatinėmis Vakarų civilizacijos vertybėmis grįstą laisvą, demokratišką, orią Lietuvą. Būtent tokį troškimą mūsų karta, iš tėvų ir senelių perėmusi taurų priesaką, įgyvendino 1990-ųjų kovo 11-ąją.“
Jau išnešiota žinia, kad iš 20 tūkst. žuvusių partizanų Vyčio kryžiuose surašytos 11 tūkstančių pavardžių, o likusiuose užrašas NEŽINOMAS PARTIZANAS.
Apie 9 tūkst. įrašų NEŽINOMAS PARTIZANAS sukėlė labai daug vertinimų, pamąstymų, kritikos, pasiūlymų. Kadangi anksčiau buvo skelbta, kad įrašyta 11 tūkst. pavardžių, bandžiau įsidėmėti kur yra kai kurių labai žinomų partizanų įamžinimo įrašai. Aušra Vilkienė, Jono Žemaičio sesers dukra, išbuvusi tremtyje Sibire 29 metus, aiškino, kad memoriale nesurado krikštatėvio Lietuvos partizanų vado Jono Žemaičio-Vytauto įrašo.
ISTORINIAI ŠALTINIAI BYLOJA, kad 10 metų trukusiame, pasaulyje analogų neturinčiame, partizaniniame kare (1944-1953) dalyvavo iki 100 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų, iš kurių apie 20-25 tūkst. žuvo. 1953-05-30 Jonas Žemaitis-Vytautas buvo suimtas, 1954 lapkričio 26 d. sušaudytas Butyrkų kalėjime Maskvoje. Jono Žemaičio – Vytauto paskutinieji žodžiai teisme buvo: „ ... Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietų valdžią aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatus.“
Vyčio kryžiaus ženkluose užrašyta: Albinas Žemaitis, Antanas Žemaitis, Juozas Žemaitis Dalgis, Jurgis Žemaitis, Napalys Žemaitis, Adolfas Žemaitis, Leonas Žemaitis Leonas, Petras Žemaitis. Kitose vietose įrašai Jonas Žemaitis Maumedis, Vytautas Žemaitis Šermukšnis, Boleslovas Žemaitis, Žemaitis Vytautas, Benjaminas Žemaitis. Nepavyko surasti Jono Žemaičio – Vytauto užrašo. Susidarė nuomonė, kad jis yra neįrašytas tarp 9000 NEŽINOMŲ PARTIZANŲ.
PRISIMINKIME, kad 2018-06-30 Seimas pagal Vilniaus Sąjūdžio tarybos prašymą 2019 metus paskelbė Jono Žemaičio-Vytauto metais. 2018-12-27 d vyriausybė nutarimu Nr. 1401 įpareigojo Krašto apsaugos ministeriją ir Lietuvos kariuomenę 2019-11-26 d. surengti pagerbimo ceremoniją aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos Jono Žemaičio – Vytauto žūties 65 metines paminėti.
PAŽYMĖTINA, kad 2019-11-26 d. nė viena žiniasklaida neinformavo apie Jono Žemaičio-Vytauto sušaudymą prieš 65 metus Butyrkų kalėjime. Tą dieną prie Krašto apsaugos ministerijos nebuvo išrikiuoti Lietuvos kariuomenės pajėgų daliniai, neatvyko vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, buvę valstybės vadovai, Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys, karininkai, kareiviai, jūreiviai ir kariūnai, aukščiausi pareigūnai, ministrai, politikai, Seimo opozicija, diplomatai, Lietuvoje reziduojančių valstybių atstovai. Nepražygiavo, neatraportavo ir nepadėjo pagarbos vainikų kariuomenės Garbės sargybos kuopa prie paminklo Prezidentui generolui Jonui Žemaičiui -Vytautui. DAUGIAU KAIP DVI SAVAITES ŠVYTĖJO ŽVAKUTĖ EGLIŲ VAINIKE, Vilniaus Sąjūdžio tarybos ir Karių savanorių atstovų padėta ant postamento paminklo Prezidentui Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui generolui Jonui Žemaičiui –Vytautui.
Daugelį glumina tai, kad 2019 metais nebuvo paminėtos valstybės lygiu Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949-02-16 d. Deklaracijos 70 - metis, Lietuvos Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto gimimo 110 - osios metinės, 65-osios Prezidento sušaudymo metinės ir 2019 metai Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto metai.
ŽINOME, kad 2019 metų Nacionalinė kultūros ir meno premija buvo įteikta M. Ivaškevičiui už romaną “Žali”, kuriame jis išsityčiojo iš ketvirtojo LR Prezidento, Lietuvos partizanų vado, generolo Jono Žemaičio-Vytauto ir tuo pačiu iš viso pokario Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio. Tada nei Prezidentė D. Grybauskaitė, nei Seimo Pirmininkas V. Pranckietis, nei Ministras Pirmininkas S. Skvernelis, nei Seimo opozicija, turėdami milžiniškas komandas ir galias bei įgaliojimus nereagavo į Laisvės Kovotojų pastabas, prašymus ir protestus ir NEGYNĖ Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto garbės ir orumo - tuo pačiu ir viso Lietuvos pokario partizaninio judėjimo.
Kauno miesto savivaldybės V. Matijošaičio dauguma panaikino Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos pavadinimą.
2013-03-07 atvykusiems 1941 Birželio sukilėliams, partizanams ir Laisvės kovotojams į Prezidentės D. Grybauskaitės priėmimą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio štabo viršininkas Vytautas Balsys aiškino, kad tarp Lietuvos Prezidentų portretų nepastebėjo Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto portreto.
Jono Žemaičio-Vytauto neįrašymą į Kryžkalnio partizanų memorialą galima būtų pavadinti atsitiktinumu, žmogiškuoju faktoriumi, tačiau aukščiau paminėti faktai ir aplinkybės kviečia labai giliam susimąstymui, analizei ir diskusijoms. Nesuprantama kokios jėgos diktavo, sufleravo ir sankcionavo, kad monumente nebūtų įrašytas sovietų sušaudytas IV Lietuvos Respublikos Prezidentas Jonas Žemaitis-Vytautas. Aš manau, kad tai yra valstybės vadovų ir politikų specialus Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto NIEKINIMAS IR ŽEMINIMAS. Menkystos ir mankurtai, siekiantys šildytis šlovės spinduliuose, niekina kitus.
Susirūpinimą kelia ir tai, kad niekas geru žodžiu nepaminėjo Eduardo Kasperavičiaus, kurio buvusiose žemėse partizanų kapeliono monsinjoro Alfonso Svarinsko ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko dimisijos pulkininko Jono Čeponio iniciatyva buvo pradėtas statyti monumentas Kęstučio apygardos nužudytiems partizanams. Dabartinis Kryžkalnio memorialas irgi pastatytas buvusiose E. Kasperavičiaus žemėse. Žinotina, kad E. Kasperavičius buvo labai aktyvus Vilniaus „Laboros“ sąjūdžio narys. Aktyviai dalyvavo ginant Parlamentą 1991 sausio mėnesį. Dirbdamas namų statybos kombinate su sąjūdininkais siuntė automobilius su stambiagabaritinėmis statybinėmis konstrukcijomis Parlamento barikadų statyboms. Jis 1994 metais Pasaulio lietuvių dainų šventės proga išleido 20 tūkstančių egzempliorių populiarių lietuviškų 140 dainų su natomis rinkinį „DAINUOKIM DAINUOKIM DAINUOKIM“. Jo ir sesers Reginos sodyba yra šalia monumentų. Jie labai daug talkino statant abu monumentus. Kęstučio apygardos partizanų monumento Varpinės viduje yra įrašas: Fundatoriai Eduardas Kasperavičius ir Regina Jankevičienė - Kasperavičiūtė.
Ateis diena, kai Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko, Prezidento generolo Jono Žemaičio-Vytauto pelenai ar žemių žiupsnelis bus parvežti iš Butyrkų kapinyno ir bus palaidoti Antakalnio kapinėse, Lietuvos vadovų panteone. JĮ pagerbs visa Lietuva.
Tau lauru spindinčią karūną,
Nupins poetai dainose,
Garbė ir meilė tau tebūna,
Per amžius mūsų širdyse.
Leonas Kerosierius, Parlamento gynėjas
Lietuvos Sąjūdžia Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas
Tel. +370 674 38465 el. p. leonaslabora@gmail.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com