Pagrindinis

 

LT     EN     RU



2019 metai – PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAI
2019 metai – PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAI

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S

Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikų
paieškos ir perlaidojimo Lietuvoje
Lietuvos Mokslų Akademija, 2019-02-01

Iš Jono Žemaičio – Vytauto paskutiniojo žodžio teisme: „... Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietų valdžią aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatus.“
1944-1953 m. vykęs partizaninis karas neturi analogų pasaulyje. Partizaninio karo metu žuvo apie 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų. Daugybė buvo suimti, nuteisti, įkalinti, ištremti. 1954-11-26 Butyrkų kalėjime Maskvoje buvo sušaudytas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Jonas Žemaitis – Vytautas.
Pastaruoju laiku ypatingas dėmesys skiriamas Laisvės kovotojų atminties išsaugojimui. Prisimename ir pagerbiame 1941 birželio 23-28 dienų sukilėlius, generolo Povilo Plechavičiaus suorganizuotos Vietinės rinktinės narius, 1944-1953 metų partizaninio karo dalyvius bei 1991 metų sausio Nepriklausomybės kovų atstovus.
Daugiau kaip prieš 3 metus eilė organizacijų pradėjo Lietuvos Respublikos Prezidento (1949.02.16 – 1954.11.26) Jono Žemaičio-Vytauto palaikų paieškas, kad perlaidoti Lietuvoje. LR vyriausybė, kreipdamasi į įvairias institucijas dėl LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų perlaidojimo, skyrė dėmesį. 2018 metais didingai paminėjome Lietuvos Šimtmečio ir Sąjūdžio 30-ties metų jubiliejus. Šioms iškilmingoms datoms paminėti buvo atlikta labai daug svarbių darbų. Kad šiuos jubiliejus galėtume iškilmingai švęsti labai daug pasitarnavo partizaninio karo dalyviai ir jų vadas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Lietuvos Respublikos Prezidentas generolas Jonas Žemaitis – Vytautas.
2018-06-30 LR Seimas 2019 metus paskelbė Jono Žemaičio-Vytauto metais. 2019-02-16 iškilmingai paminėsime Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949-02-16 Deklaracijos pasirašymo 70-ties metų jubiliejų. Šioms iškilmėms pažymėti atliekama daug darbų. Tačiau pasigendama iniciatyvų spręsti LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų paiešką Butyrkų kalėjimo kapinyne ir jų perlaidojimo Lietuvoje klausimų. Kai kada aiškinama, kad trūksta lėšų šią kilnią misiją finansuoti. Sąjūdininkai, Laisvės kovotojai yra sunerimę, nes valdžios institucijos neskiria lėšų palaikų paieškai ir perlaidojimui, kai milijonai eurų Lietuvoje naudojami neskaidriai.
Prašome Jūsų imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų surasti Lietuvos Respublikos Prezidento Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko Jono Žemaičio-Vytauto palaikai ir perlaidoti Lietuvoje. Būtų tikslinga LR Prezidento Jono Žemaičio - Vytauto vardą įamžinti Butyrkų kalėjime.

Susirinkimo pirmininkai:
L. Kerosierius
R. Jakučiūnienė
H. Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, R. Jakučiūnienė tel. 8675 94107, H. Martinkėnas tel.8620 85209
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com