Pagrindinis

 

LT     EN     RU2019 metai – PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAI
2019 metai – PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAI

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos radijo ir televizijos generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei
Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S

Dėl laidos „Atgimimo banga“
Lietuvos Mokslų Akademija, 2019-02-01

Sąjūdžio apyaušryje veikė televizijos laida „Atgimimo banga“, kurioje galėjo dalyvauti daugelis žmonių. Ji suvaidino svarbų vaidmenį atkuriant ir apginant Nepriklausomybę bei dedant demokratijos pagrindus Lietuvos žmonių gyvenime.
Primename, kad 1989-02-22 Lietuvos komunistų partijos CK biuras uždraudė televizijos laidą „Atgimimo banga“. Tada kompartija trenkė „Atgimimo bangai“ mirtiną smūgį. Ji įrodė, kad negalima leisti visų laikų populiariausiai televizijos laidai propaguoti išsilaisvinančių žmonių Laisvės kovotojų laisvo žodžio. Per 28 Nepriklausomybės metus nė viena valdančioji ar opozicinė partija nesiėmė iniciatyvos atkurti pasaulinę šlovę iškovojusią televizijos laidą „Atgimimo banga“. Į daugybės žmonių prašymus ir reikalavimus atgaivinti „Atgimimo bangą“ politikai, valdininkija ir LRT vadovai visiškai nereagavo ir nereaguoja, matyt, kad BIJO VIEŠINAMOS TEISYBĖS, SKAUDULIŲ PATEIKIMO IR GERŲ PASIŪLYMŲ.
Daugybė žmonių geru žodžiu prisimena šias laidas ir jų dėka pasiektus rezultatus.
Buvo daugelį kartų kreiptasi į Lietuvos valdžios institucijas ir LRT vadovybę, kad būtų atgaivinta „Atgimimo banga“ arba sukurta panaši. Valdžios institucijos, politikai ir LRT vadovybė kategoriškai ignoravo tokią laidą.
Dabartinė žiniasklaida dažnai kritikuojama už žemą moralinį lygį, sekso, alkoholio ir net nusikaltimų reklamavimą. Joje trūksta aukštų idealų, patriotizmo, sąžinės ir savigarbos ugdymo.
Pažymime, kad Seimo sprendimais 2019-ieji yra paskelbti Antano Smetonos, Juozo Tumo- Vaižganto, Jono Žemaičio-Vytauto, kompozitoriaus Juozo Naujalio, Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos Šaulių sąjungos, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Pasaulio lietuvių, Laikinosios sostinės atminimo, Žemaitijos ir Vietovardžių metais.
ŠIOMS IŠKILMĖMS PAŽYMĖTI IR VISUOMENEI MOBILIZUOTIS KILNIEMS DARBAMS MILŽINIŠKĄ DARBĄ TURĖS ATLIKTI VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS.
Vertindami daugelio žmonių pageidavimus prašome:
1. NEATIDĖLIOJANT atstatyti (sukurti) savaitinę vienos valandos trukmės LRT laidą „Atgimimo banga“ po Panoramos;
2. Rengiant laidos koncepciją pakviesti Lietuvos partizanų, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių, Lietuvos laisvės kovotojų bei Lietuvos Sąjūdžio atstovus.

Susirinkimo pirmininkai:
L. Kerosierius
R. Jakučiūnienė
H. Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, R. Jakučiūnienė tel. 8675 94107, H. Martinkėnas tel.8620 85209
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com