Pagrindinis

 

LT     EN     RU2019 metai – PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAI
2019 metai – PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAI

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Žiniasklaidai

P A R E I Š K I M A S

Dėl 1941 metų Birželio 23 d. Deklaracijos pripažinimo LR teisės aktu
Lietuvos Mokslų Akademija, 2019-02-01

1940 m. birželio 15 d. SSRS okupavus ir tų pačių metų rugpjūčio 3d. aneksavus Lietuvą, prasidėjo masinis krašto gyventojų terorizavimas bei naikinimas. 1941 m. birželio 14 d. iš Lietuvos į tolimuosius SSRS regionus buvo ištremta daugiau, nei 18000 šalies žmonių, neskaitant nužudytų bei nukankintų vietoje.
Nepriklausomybės praradimas ir minėti faktai tapo paskata 1941.06.22. įsižiebti Tautos (kitaip Birželio) sukilimui, kurio liepsna apėmė visą Lietuvą.
Vos per kelias sukilimo dienas, išsivadavimo kovose žuvo daugiau, nei du tūkstančiai Lietuvos vaikinų ir merginų. Mūsų pareiga tai prisiminti ir gerbti!
Prasidėjus sukilimui birželio 23 d., per Kauno Radiofoną visam pasauliui buvo ištransliuota garsioji Deklaracija, skelbianti apie Nepriklausomybės atstatymą visoje Lietuvoje.
Per pastaruosius 28 atkurtos Nepriklausomybės metus daugelis patriotinių bei visuomeninių organizacijų ne kartą kreipėsi į Lietuvos aukščiausias institucijas reikalaudamos, kad šis tautos valią išreiškęs dokumentas „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ būtų pripažintas Lietuvos Respublikos teisės aktu. Deja, mūsų išrinktoji valdžia į tai nereaguoja. Dar daugiau - tyliai pritardama, leidžia tyčiotis iš tautai šventų dalykų! Pavyzdys – 2018 metų Nacionalinės kultūros ir meno premijos skyrimas asmeniui, išsityčiojusiam iš Laisvės kovose žuvusių ir nukankintų mūsų didvyrių.
Pradėję 2019-tuosius, kurie, be kita ko, paskelbti ir vieno įžymiausių visų laikų Lietuvos didvyrio Jono Žemaičio–Vytauto bei Nepriklausomybės kovų atminimo metais, tikime, kad mūsų aukščiausioji valdžia, nepaisydama iš šalies primetamos nuomonės, pagaliau suras drąsos išpildyti daugybės žmonių lūkesčius.
Visų laisvę mylinčių ir už ją gyvybes paaukojusių Lietuvos žmonių vardu, reikalaujame 1941m. birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės pasauliui paskelbtą pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti Lietuvos Respublikos teisės aktu.

Susirinkimo pirmininkai:
L. Kerosierius
R. Jakučiūnienė
H. Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, R. Jakučiūnienė tel. 8675 94107, H. Martinkėnas tel.8620 85209
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com