Pagrindinis

 

LT     EN     RU2019 metai – PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAI
2019 metai – PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAI

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S

Dėl valstybinės lietuvių kalbos statuso išsaugojimo
Lietuvos Mokslų Akademija, 2019-02-01

Lietuvos Respublika 1918 m. atkurta etninėse lietuvių žemėse, kur buvo tebekalbama lietuviškai. Nutautėjusių LDK plotų atsisakyta dėl to, kad prarasdami gimtąją kalbą lietuviai daug kur prarado ir tautinę savimonę, pilietiškumą.
Prašome atsisakyti siūlymų tautinių mažumų, vietovardžių, asmenvardžių, įmonių pavadinimų įstatymų projektuose rašyti ir užsienietiškai. Šiais įstatymų projektais bandoma Lietuvoje įvesti ir lenkų, rusų valstybines kalbas. Šie siūlymai diskriminuotų Lietuvos Respublikos piliečius, valstybinę Lietuvos Respublikos kalbą, prieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 str., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-10-21 nutarimui („lietuvių kalba... privalo būti vartojama visose ... Lietuvoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose“), Valstybinės kalbos įstatymo 4, 7, 16, 17 str., Civilinio kodekso 2.39 str. 1d., 2.40 str., 2.68 str. 1d.4 p., Vartotojų teisių gynimo įstatymo 5 str., Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 str. 2d.6p. ir kitiems nutarimams.
Kai kita kalba užima valstybinės kalbos vietą, griaunami kalbos pagrindu sukurtos valstybės pamatai. Kiekvienas įsiterpęs svetimas sakinys, žodis ar raidė siaurina valstybinės kalbos funkcijas, silpnina mūsų kalbą. Minėtų projektų žala mūsų valstybei, kalbai, tautinei savimonei neabejotinai būtų didelė. Siūlome nekeisti ir dabartinės juridinių asmenų pavadinimų registravimo tvarkos.


Susirinkimo pirmininkai:
L. Kerosierius
R. Jakučiūnienė
H. Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, R. Jakučiūnienė tel. 8675 94107, H. Martinkėnas tel.8620 85209
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com