Pagrindinis

 

LT     EN     RU2019 metai – PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAI
2019 metai – PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAI

VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui
Arkivyskupui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S

Dėl sušaudytos Vyriausybės
Lietuvos Mokslų Akademija, 2019-02-01

Vadovaudamiesi Vyčio Kryžiaus ordino kavalierių sąjungos pirmininko monsinjoro Alfonso Svarinsko ir buvusio Lietuvos Sąjūdžio pirmininko Ryto Kupčinsko pasiūlymais jau eilę metų Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kelia klausimus dėl 1940 – 1945 m. sušaudytų Lietuvos ministrų atminimo įamžinimo. Tame laikotarpyje sušaudyti: Petras Aravičius, Kazys Bizauskas, Julius Čaplikas, Voldemaras Čarneckis, Pranas Dovydaitis, Antanas Endziulaitis, Balys Giedraitis, Kazimieras Jokantas, Pranas Liatukas, Juozas Papečkys, Vytautas Petrulis, Steponas Rusteika, Kazimieras Skučas, Zigmas Pranas Starkus, Jonas Sutkus, Antanas Tamošaitis, Jonas Vasiliūnas ir Jokūbas Vygodskis. Ministrai mirusieji kalėjimuose ir tremtyje: Jonas Pranas Aleksa, Antanas Merkys, Aleksandras Žilinskas, Julius Indrišiūnas, Juozas Jankevičius, Vladas Mironas, Stanislovas Putvinskis – Pūtvis, Mečislovas Reinys, Jokūbas Stanišauskis, Benediktas Bronius Domaševičius ir Augustinas Voldemaras.
Po 2016-07-01 susitikimo su Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos atstovais, 2016-07-05 Vyriausybės kanceliarija priėmė nutarimą pastatyti paminklą 1940-1945 metais sušaudytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariams Vinco Kudirkos aikštėje.
Praėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai.
Taip ir liko neįgyvendinti pažadai pagerbti žuvusius ir nukankintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius, kūrusius modernią Lietuvos Respubliką 1918 – 1940 m.
Atsisakyta Gedimino stulpų vaizdo paminklo projekto Vinco Kudirkos skverelyje prie Ministrų tarybos pastato. Vietoj šio paminklo buvo pasiūlytas provokacinis variantas – sušaudytų ministrų pavardes įrašyti į šaligatvio plyteles ant tiltelio, kad einantys į Ministrų tarybos rūmus galėtų į juos nusivalyti kojas.
Su tokiu pakeitimu nesutiko didžioji dalis visuomeninių organizacijų, žinomi visuomenės veikėjai, eiliniai Lietuvos piliečiai, tam kategoriškai pasipriešino Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba. Taip ir liko neaiškus šio projekto tikrasis autorius, nors tokiu prisipažino pirmojo, garbingo, projekto autorius skulptorius Jonas Jagėla?
Jokių pasiūlymų nei minčių šiuo klausimu nesulaukta nei iš Prezidentūros, nei iš Seimo, nei iš Vyriausybės.
Abejingi sušaudytiems ir nukankintiems savo kolegoms liko visų institucijų valdantieji.
Liko tik klausimas – kas tai? Abejingumas ar išdavystė? Gal tai sugrįžęs stribizmas?
Sušaudytų ir nukankintų ministrų atminimo įamžinimo klausimas Vilniaus mieste lieka aktualus iki šiol.
Vilniaus sąjūdininkų Susirinkimo dalyviai prašo Jūsų , kad Vinco Kudirkos skverelyje, pievelėje prie Lietuvos ministrų tarybos pastato būtų pastatytas garbingas skulptoriaus Jono Jagėlos Gedimino stulpų formos paminklas, įprasminantis tuos 29 Lietuvai nusipelniusių asmenybių, kurių likimas ypač tragiškas.

Susirinkimo pirmininkai:
L. Kerosierius
R. Jakučiūnienė
H. Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, R. Jakučiūnienė tel. 8675 94107, H. Martinkėnas tel.8620 85209
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com