Pagrindinis

 

LT     EN     RULietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos
ATASKAITA už 2017. 05.17-2019.02-01


SĄJŪDIS YRA TALKA. TODĖL DAUGELIUI TENKA PASIDARBUOTI VISUOMENĖS LABUI IR TĖVYNĖS GEROVEI.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba (toliau Vilniaus Sąjūdžio taryba arba LSVST) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Sąjūdžio programinėmis nuostatomis, susirinkimuose pateiktais pasiūlymais, vilniečiams kylančiomis problemomis, žmonių nužeminamo ir niekinamo skauduliais. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Konstitucijos ir Teisės aktų laikymuisi, tautiškumo, valstybingumo, patriotiškumo, sveikatingumo ir žmonių blaivinimo, Laisvės kovotojų, Nepriklausomybės gynėjų, politinių kalinių ir tremtinių bei jaunimo keliamoms problemoms.

2018 metais su pakylėjimu ir susikaupimu vyko Palaimintojo Teofiliaus Matulionio minėjimas ir Popiežiaus Prančiškaus vizitas Lietuvoje. 2018 metais paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio ir SĄJŪDŽIO 30-ties metų jubiliejus. Maldose, susitikimuose, konferencijose jautėsi šventinė nuotaika.

2017-05-17 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į atsakingas institucijas, kad 2018 metai būtų paskelbti Sąjūdžio metais. 2017-11-16 Seimas 2018 metus paskelbė Sąjūdžio metais.
2018-04-03 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba padedant Sąjūdžio iniciatyvinei grupei, Vilniaus Forumui, asociacijai Talka Kalbai ir Tautai, Nevyriausybinių organizacijų padedančių stiprinti valstybinius gynybinius pajėgumus koordinacinei tarybai, “Vilnijos” draugijai, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centrui, Pro Patrija Mokslų Akademijoje organizavo SĄJŪDŽIO 30-TIES METŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMĄ. Dalyviai buvo pagerbti padėkos raštais.

2017-01-04 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į atsakingas institucijas, kad 2019 metai būtų paskelbti Prezidento Antano Smetonos metais. 2017-12-07 Seimas 2019 metus paskelbė Lietuvos Valstybės Prezidento, Lietuvos Tarybos pirmininko metais. Dėkojame LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijai ir Seimo nariui Antanui Vinkui už iniciatyvas.

2018-06-06 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į atsakingas institucijas, kad 2019 metai būtų paskelbti Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metais. 2018-06-30 Seimas 2019 metus paskelbė Jono Žemaičio-Vytauto metais. Dėkojame Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkui profesoriui Arūnui Gumuliauskui už iniciatyvą.
2018-12-19 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba NUTARĖ 2019 metų vasario 1 dieną 15 val. Lietuvos Mokslų Akademijoje organizuoti iškilmingą Prezidento Antano Smetonos ir Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto METŲ paminėjimą, atsiskaityti sąjūdininkams ir patvirtinti tarybą.
Dėkojame Lietuvos Mokslų Akademijai už skiriamą Didžiąją salę Sąjūdžio renginiams.
2017-05-17 į Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybą buvo išrinkti: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas. Jie atstovauja įvairias organizacijas - Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės Sąjūdis, Sausio 13–osios nukentėjusiųjų organizacijos, Mokytojų Sąjūdis, Medikų Sąjūdis, Bočių ir Senjorų organizacijos, Vilniaus Sąjūdžio grupių susivienijimas „Labora“, Moterų lyga, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Nepriklausomybės rėmimo grupė, Mažosios Lietuvos reikalų taryba, Lietuvos skautų sąjunga, Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga, Vilnijos draugija, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Parlamento barikadų statytojų skyrius, Šaulių sąjunga, Gerviečių klubas, Lietuvai pagražinti draugija, Vytautų klubas, Lietuvos Nepriklausomybės gynėjų sąjunga, Lietuvių fronto bičiulių Sąjūdis, Gudų kultūros draugija Lietuvoje.
Kiekvieną dieną turime prisiminti ir kalbėti apie Rusijos vykdomą hibridinį karą prieš Lietuvą, apie Rusijos karą Ukrainoje, apie kaimynystėje Astrave statomą atominę elektrinę, apie priešiškų jėgų ir kolaborantų veiklą Lietuvoje.
Vilniaus Sąjūdžio taryba per praėjusį laikotarpį atliko nemažai darbų. Tačiau problemų buvo yra ir bus. Kai kada būdavome kritikuojami, kad per mažai skiriame dėmesio Vilniaus problemoms ir keliame daug valstybinių problemų. Todėl tokiems VISADA atsakome: 1. Vilniuje sutelktas didelis politinis, valdymo, mokslo, ekonomikos, medicinos ir verslo potencialas, gyvena ir darbuojasi daug žmonių. 2. Gerus darbus daryti privalo visi. 3. Vilniuje, kaip niekur, susikaupė daugiausiai problemų ir tai turi atgarsį visoje Lietuvoje. 4. Kuo daugiau organizacijų ir žmonių viešins problemas (nors ir kelintą kartą) ir sieks jas išspręsti geriau bus gyventi žmonėms.
Mums vilniečiams reikėjo, reikia ir dar reikės atlikti daug darbų, kad būtų įgyvendinti Laisvės kovotojų ir ant LAISVĖS AUKURO sudėtų aukų siekiai. Gerbkime jų atminimą. Dirbkime TĖVYNĖS gerovei.
Vilniuje diktuojamos Lietuvos politikos, ekonomikos ir socialinės mados. Miestų ir rajonų savivalda diktuoja madas savo teritorijose. Besikeičiantys valdančiųjų prioritetai dažnai kardinaliai keičia žmonių likimus ir sąjūdininkų veiklos kryptis.
Pagal LR Konstituciją turime teises ir pareigas. Daugelis vadovaujasi teisinėmis nuostatomis, tačiau dažnai pamiršta PAREIGAS. Esame pastebėję, kad pareigų, įpareigojimų ir įsipareigojimų dažnai nevykdo aukštai pakylėtieji, valstybės ir savivaldos institucijos. Dažnai deklaruojama, kad valdžia turi viską sutvarkyti taip, kad visiems būtų gerai, bet pamirštama, jog kiekvienas pilietis pats turi rūpintis, kad valstybėje būtų geriau. Todėl tiems klausimams tenka skirti daug dėmesio.
Daugelis prisimena, kai prieš 8 metus buvo siūloma įteisinti 10 – ose klasėse dėstyti 18 pamokų Pasipriešinimo istorijos programą visose mokyklose. Visos mokymo institucijos turėtų ypatingą dėmesį skirti patriotiniam auklėjimui ir pilietiškumo ugdymui. Šiai labai svarbiai priemonei nebuvo skirta rimto dėmesio, o mokyklos elgiasi kaip panorėjusios. Tai ypač aktualu Vilniui ir Vilniaus kraštui. Ši priemonė buvo sužlugdyta kaip ir visa Nepriklausomybės pradžioje paskelbta mokslo strategija. Dažni mokytojų streikai, tėvų ir vaikų nepasitenkinimui iššaukia valdžios institucijoms labai daug rūpesčių. Visuomenės apklausos paskelbti rezultatai, kai apie 80 proc. apklaustų moksleivių pareiškė norą emigruoti, turėtų priversti visus labai susirūpinti, nes artimiausiais dešimtmečiais gali ženkliai sumažinti Lietuvoje jaunų žmonių skaičių. Kyla klausimai ar nerengiama užsieniečių invazijos į Lietuvą strategija.
Sąjūdininkai, Laisvės kovotojai ypatingai daug dėmesio skiria valstybės gynybai ir saugumui. Ši problema visu aštrumu pasireiškė pastaruoju laiku, kai ukrainiečiai Maidano pergalėmis pradėjo dėti naujos demokratinės Europinės Ukrainos pagrindus. Vilniaus sąjūdininkai kaip ir daugybė Lietuvos žmonių dalyvavo Ukrainos palaikymo ir rėmimo akcijose. Protestavo prieš Rusijos militaristų invaziją į Ukrainą, kai Kremliaus kariaunos aneksavo Krymą ir Ukrainoje sukūrė Lugansko ir Donecko marionetinius darinius, kai visai Ukrainai grasinama totaliniu karu. 2018-11-11 Ukrainos Ambasada prie tremtinių paminklo Vilniuje ORGANIZAVO Tarptautinę akciją „UŽDEKIME ATMINTIES ŽVAKʓ 1932-33 m. Holodomoro Ukrainoje 85-ųjų metinių žudynių paminėjimą prie tremtinių paminklo Vilniuje. Minėjimą pradėjo Ukrainos Vyskupas Vasil Tučiapec, o jam maldoje, susikaupime ir palaiminime patarnavo kunigai iš Ukrainos, Baltarusijos, Slovakijos, Lenkijos. Maldoje ir palaiminime buvo paminėtos bolševizmo aukos Ukrainoje. Iškilmingame minėjime nesimatė nė vieno seimūno ir aukštų valstybės pareigūnų. Jokio dėmesio neskyrė LR Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupė, kurioje yra net 49 Lietuvos parlamentarai. Apmaudžiausia buvo tai, kad šio, daugybėje pasaulio valstybėse organizuojamo renginio, neparodė nė viena Lietuvos televizija. Tačiau 12 valandą gretimai Lukiškių aikštėje Lenkijos Nepriklausomybės šimtmečio minėjimą aplankė daugelis politikų, atsakingų pareigūnų. Renginį transliavo televizijos. Šį kartą buvo PANIEKINTA ilgus amžius trunkanti LIETUVOS ir UKRAINOS draugystė bei didžiausios Pasaulyje žudynės. POLITIKIERIAI IR VALDŽIAŽMOGIAI BEI ŽINIASKLAIDA DAR KARTĄ PARODĖ, kad Lenkijos džiaugsmas svarbesnis UŽ UKRAINIEČIŲ SKAUSMĄ. Vilniaus Sąjūdžio taryba apie 2017-08-23 d. Nepriklausomybės minėjimą prie Ukrainos ambasados parengė reportažą. Jį galima žiūrėti google surinkus Ukrainos nacionalinės vėliavos diena Lietuvoje 2017-08-25 arba https://www.youtube.com/watch?v=MqDS5kt1Kdw
Lietuvoje pasigendama operatyvios, valstybiškumo, tautiškumo, eilinių žmonių problemų sprendimo informacijos sklaidos. Vykę protestai dėl informacinės sklaidos prieš LRTV reikalavo atleisti neobjektyvius žinių vedėjus ir žurnalistus. Ne vieną kartą buvo reikalaujama, kad visuomeninis transliuotojas – Lietuvos radijas ir televizija kas savaitę skirtų valandinę laidą SĄJŪDŽIO aktualijoms (panašią į laidą „Atgimimo banga“). Valdančiosios institucijos ir LRT į tai nereagavo. Vilniaus Sąjūdžio taryba 2017 gegužės – birželio mėnesiais organizavo eilę Atgimimo bangų po atviru dangumi Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje.
Vilniaus sąjūdininkai kasdien uždega žvakutę prie tremtinių paminklo, prie buvusių KGB rūmų.
Vilniaus Sąjūdžio taryba padeda Kazokiškių bendruomenei kovoti prieš neteisėtai įsteigtą Kazokiškių sąvartyną.
Lietuvoje tebeviešinami kolaborantų ir išdavikų vardai – S. Nėris, L. Gira, J. Markulis, K. Kubilinskas V. Valsiūnienė, P. Cvirka. Pažymėtina, kad V. Valsiūnienė buvo KGB agentė slapyvardžiu ,,Oras“. Jos dėka buvo sunaikinta Lietuvių Tautinės Tarybos vadovybė Vilniuje ir apie 40 žmonių buvo nuteisti, o Jonas Noreika – Generolas Vėtra ir Zigmas Šerkšnas – Laukaitis buvo sušaudyti. Reikalavimai, kad Vilniaus savivaldybė nuimtų pagarbos lentą nuo namo sienos V. Valsiūnienei Žvėryne Vilniuje nevykdomi.
Ypatingai didelis susirūpinimas iškilo, kai 2018 rudenį Užsienio reikalų ministras L. Linkevičius ir Seimo narys E. Zingeris su jiems labai artimais žmonėmis pareikalavo nuimti Jono Noreikos – Generolo Vėtros paminklinę lentą nuo Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibliotekos sienos. Ne vieną kartą vyko gausūs protestai – INICIATORIAI APRIMO.

TROJOS ARKLYS
Prisiminkime, kad maždaug prieš 10 metų buvo pradėta įteisinti lenkiškas raides į lietuvišką raidyną Kilo milžiniškas visuomenės pasipriešinimas visame pasaulyje dėl bandymo pažeidus LR Konstituciją įteisinti nelietuviškas raides į lietuvišką raidyną.
2017-09-27 LR vyriausybė kreipėsi į Seimą prašydama pakeisti įstatymus, kad LR įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai būtų sudaromi lietuvių kalba arba užsienio kalba lotyniškais rašmenimis. Terminą lotyniškais rašmenimis visuomeninikai supranta kaip prieš 10 metų buvo bandoma pažeidžiant LR Konstituciją įteisinti lenkiškas raides į lietuvišką raidyną. 2017-10-04 Seime buvo įregistruotas įstatymo pakeitimo projektai Nr. XIIIP-1159, XIIIP-1160. Vyriausybė aiškina, kad toks įstatymas padės Lietuvai pritraukti užsienio įmonių, plėsti eksportą, didinti įplaukas į biudžetą, kurti naujas darbo vietas, turės įtakos konkurecingumui.
PARADOKSAS politikieriai ir valdžiažmogiai nereagavo į 70 tūkst. žmonių parašų, į 150 žymiausių akademikų, profesorių ir įžymybių kreipimąsi, tačiau Ūkio ministerijos kreipimąsi vyriausybė AKIMIRKSNIU ĮREGISTRAVO teisės aktų pataisas. Ūkio ministerija spaudžia Seimą, kad kuo skubiau įteisintų nelietuviškas raides
Įstatymo priešininkai ir visuomenininkai aiškina, kad lenkiškų raidžių iniciatoriai, anksčiau nesugebėję įteisinti tris ne lietuviškas raides, 2017 metų pabaigoje ėmėsi naujos veiklos nelietuviškoms raidėms įteisinti. Tai TROJOS ARKLYS. ŽINOKIME, kad įvestam į Seimą TROJOS ARKLIUI priešinasi Švietimo ir mokslo bei Kultūros komitetai, mokslininkai, visuomeninės organizacijos, daug Seimo narių. Iniciatoriai suklupo Teisės ir teisėtvarkos komitete. Jeigu Seimui pavyktų įteisinti šias įstatymų pataisas praktiškai nebereikėtų 70-čiai parlamentarų užsiiminėti įteisinant lenkiškas raides į lietuvišką raidyną. PRIMENAME, kad ATGIMIMO BANGA 2017-07-05 PAŽYMĖJO, kad 2017 metai paskelbti LIETUVIŲ KALBOS KULTŪROS METAIS – tačiau SEPTYNIASDEŠIMTUKAS turbūt už Vilniaus krašto okupaciją 1920-1939 metais, už armijos Krajovos ŽUDYNES, už bandymus sukurti Vilniaus krašto teritorinę autonomiją bei už tomaševskininkų žygius niekinant Lietuvą, parašais prisiekė pažeisti Lietuvos Konstituciją ir rinkiminius pažadus – rašyti lietuviškus dokumentus lenkiškomis raidėmis. Tokie motiną, tėvą, sesę, brolį, dukrą, sūnų ir Tėvynę parduos. Manoma, kad ateityje BUS MĖGINAMA ĮTEISINTI LENKIŠKAS RAIDES LIETUVIŠKUOSE DOKUMENTUOSE. Todėl kils didelis visuomenės pasipriešinimas dėl bandymų pasuose naudoti 3 lenkiškas raides. Ginkime Lietuvos raidyną įteisintą KONSTITUCIJOJE. (SEPTYNIASDEŠIMTUKAS: G. Lansbergis, M. Majauskas., E. Zingeris, M. Adomėnas, M. Navickienė, J, Sabatauskas, D. Šakalienė, R. Juknevičienė, E. Pupinis, I. Šimonytė, A. Kubilius, K. Glaveckas, V. Alekna, E. Gentvilas, V. Kernagis, R. Markūnaitė, A. Armonaitė, A. Gelūnas, G. Vaičekauskas, A. Matulas, J. Olekas, T. Langaitis, M. Bastys, G. Kirkilas, G. Skaistė, D. Kreivys, S. Jovaiša, S. Gentvilas, J. Varkalys, A. Butkevičius, Ž. Pavilionis, V. Gailius, L. Balsys, A, Maldeikienė, A.Salamakinas, A. Sysas, J. Liesys, A. Palionis, R. Šalaševičiūtė, R. Popovienė, R. Sinkevičius, A. Vinkus, K. Masiulis, V. Bukauskas, K. Starkevičius, I. Degutienė, S. Skvernelis, V. Sinkevičius, D. Gaižauskas, S. Jakeliūnas, V. Poderys, V. \Bakas, G. Burokienė , M. Puidokas, Z. Streikus, V. Vingrinė, V. Simulik, R. Šarknickas, V. Ačienė, T. Tomilinas, R. Martinėlis, G. Vasiliauskas, R. Miliūtė, L. Matkevičienė, J. Džiugelis, B. Matelis, A. Nekrošius, K Smirnovas, A. Veryga, B. Markauskas. Vėliau mokslininkų sąrašą atstovas prof. V. Pranckietis prie jų prisidėjo).
2018-03-06 Vilniaus sąjūdininkai apskundė Vilniaus miesto tarybos sprendimą dėl Lecho Kačinskio vardo suteikimo gatvei ir jos ribų, prašydami panaikinti šį sprendimą. Pažymime, kad atidarant šią gatvę dalyvavo aukšti valstybės ir Vilniaus pareigūnai ir politikai, daug įvairiausio rango tarnautojų bei projektą dėl gatvės pavadinimo iniciavę „Valdemaro Tomaševskio bloko“ Lietuvos lenkų rinkimų akcijos narių. ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad teisminiai procesai tebevyksta.
Istoriniai faktai byloja, kad 1918-02-16 buvo atkurta Lietuvos valstybė su sostine Vilniumi, kad 1919-10-09 Vilniaus kraštą buvo užgrobę lenkai, kad pagal 1939- 08-23 Stalino – Hitlerio suokalbio protokolus Lietuva turėjo atitekti Sovietų sąjungai, kad 1941-06-23 Lietuvos Laikinoji Vyriausybė paskelbė Nepriklausomybės atkūrimo Deklaraciją, kad 1944 – 1953 Lietuvoje vyko partizaninis karas, kad 1949-02-16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis paskelbė Deklaraciją, kad 1990-03-11 buvo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė, kad 1991-01-13 buvo apginta Nepriklausomybė. Todėl tiems įvykiams, netektims ir kančioms paminėti skiriamas ypatingas dėmesys.
2018-06-06Vilniaus Sąjūdžio taryba kreipėsi į Lietuvos atsakingas institucijas, kad 2019 metai būtų paskelbti Lietuvos Respublikos Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metais. 2018-06-30 LR Seimas nutarė 2019 metus paskelbti Jono Žemaičio-Vytauto metais. Nuoširdžiai dėkojame profesoriui A. Gumuliauskui už jo atliktą darbą dėl 2019 metų Jono Žemaičio-Vytauto metais paskelbimo.
Ne vieną kartą kėlėme klausimus, kad amžinybėn išėjęs Lietuvos Sąjūdžio tarybos garbės narys monsinjoras A. Svarinskas ir buvęs Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas R. Kupčinskas bei Vilniaus Sąjūdžio taryba aukščiausioms institucijoms ne vieną kartą siūlė pagerbti nužudytus Lietuvos ministrus. 2016-07-01 vykusiame Vyriausybės ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovų pasitarime buvo kalbama apie sušaudytų ministrų atminimo įamžinimą. 2016-07-05 Vyriausybės kanceliarija paskelbė, kad būtų pastatytas paminklas Kudirkos aikštėje nužudytiems ministrams. Architektas J. Jagėla parengė paminklo projektą Gedimino stulpų formate. Vilniaus savivaldybės atstovai pasipriešino tokiam projektui prie Vyriausybės rūmų. Tada buvo parengta naujo paminklo strategija surašant sušaudytų ir nužudytų pavardes ant plokščių ir jas sudėlioti ant įėjimo į Vyriausybę iš V. Kudirkos aikštės ant tiltelio grindinio. Dėl tokio sušaudytų ir nužudytų ministrų atminimo pažeminimo dar ir šiandien Laisvės kovotojai, sąjūdininkai tebeprotestuoja. Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos gyventojų ir genocido centras, Seimo Laisvės komisija ir Seimo istorinės atminties komisija visiškai nereaguoja į protestus. VISUOMENĖ NELAIS NIEKINTI SUŠAUDYTŲ MINISTRŲ ANT GRINDINIO PLYTELIŲ.
Vilnius yra viena iš nedaugelio pasaulio sostinių, kuris neturi Laisvės monumento - nėra Nežinomo kareivio kapo, nėra amžinosios ugnies, nėra kur nusilenkti ir gėlių padėti. 1999 02 11 LR Seimas priėmė nutarimą įpareigojantį sutvarkyti Lukiškių aikštę, kurioje būtų pastatytas paminklas. Nuo to laiko Lietuvą ir Vilnių valdė ir dešinieji ir kairieji – paminklas nepastatytas. Visi privalo imtis skubiausių veiksmų, kad Vilniuje neatidėliojant būtų sutvarkyta Lukiškių aikštė ir pradėtas statyti monumentas VYTIS kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę.
R. Šimašius, kandidatuodamas į Vilniaus merą reklamos stende aiškino: „Savanaudiškumas duoda daugiausiai naudos visuomenei“. Jis PAŽEIDŽIA ĮSTATYMUS, neteisėtai pradėjo prikabinėti gatvių pavadinimus nelietuviškais rašmenimis. Manoma, kad tais veiksmais jis nori pritraukti daugiau rinkėjų balsų. Tačiau jis nesiima priemonių, kad būtų sutvarkomas nutepliotos namų sienos. sustabdyti namų sienų tepliones. Jo valdymo laiku buvo panaikintas užrašas ant buvusio kino teatro Lietuva sienų: „Mano tėvynė – širdis prie širdies; Mano valstybė – vagis prie vagies“ Pažymime, kad šimašininkai, remontuodami Lukiškių aikštę, išmetė 1995-05-20 padėtą akmenį, kuriame parašyta: „ŠIOJE AIKŠTĖJE BUS ĮAMŽINTAS NEŽINOMOJO PARTIZANO IR KOVOTOJO DĖL LIETUVOS LAISVĖS ATMINIMAS“. Prie šio akmens kasdien Vilniaus sąjūdininkai uždegdavo žvakutę ir iškeldavo stendelį apie partizanų žygdarbius. Iki šiol paminklinis akmuo nesugrąžintas. Buvo pasiūlyta Lukiškių aikštėje pastatyti Vyčio paminklą. Kai Vyčio skulptūros statymo reglamentavimo darbai buvo baigiami, į areną išėjo istorinės atminties niokotojai Kultūros ministrė L. Ruokytė - Jonsson su Vilniaus meru R. Šimašiumi, jų tarnais ir parankiniais. PAMINKLAS ATSIDŪRĖ Kaune.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad nuo 1999 metų reguliariai po iškilmingos VASARIO 16 minėjimo procedūros Daukanto aikštėje, po Šventų Mišių Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, po susitikimo prie Signatarų namų, vilniečiai ir svečiai rinkdavosi prie Krašto apsaugos ministerijos, prie Lietuvos Respublikos Prezidento Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo, kur vykdavo 1949-02-16 Deklaracijos pasirašymo minėjimas. Nuo 2014-02-16 valstybinis minėjimas prie generolo J. Žemaičio - Vytauto paminklo NEVYKDOMAS. Nuo to laiko Vilniaus Sąjūdžio taryba aukščiausioms Lietuvos institucijoms rašydama laiškus prašo, kad prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo 1949–02–16–sios Deklaracijos pasirašymo datą ir pagerbiant Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto atminimą DALYVAUTŲ LR Prezidentė, LR Seimo Pirmininkas, LR Ministras Pirmininkas, Krašto apsaugos ministras, Užsienio ambasadoriai, Seimo nariai, institucijų vadovai ir PILNA AIKŠTĖ VILNIEČIŲ IR SVEČIŲ. 2019-01-02 panašus laiškas buvo išsiųstas atsakingoms institucijoms. Jis susilaukė daug visuomenininkų pritarimo.
Jau daugelį metų visuomeninės organizacijos prašo įteisinti 1941-06-23 dienos Nepriklausomybės atstatymo Deklaraciją. Jos organizuoja konferencijas ir mitingus Nepriklausomybės aikštėje. Buvo susitikimuose su LR Prezidente D. Grybauskaite, Seimo Pirmininku Vydu Gedvilu, ministru Pirmininku A. Butkevičiumi. Atsakingiausios institucijos nereaguoja. Laisvės kovotojai ir visuomenininkai sieks, kad būtų įteisinta 1941 m. Birželio 23 d. Laikinosios vyriausybės NEPRIKLAUSOMYBĖS atstatymo Deklaracija teisės aktu. PRISIMINKIME, kad daugelis Birželio sukilimo dalyvių išėjo amžinybėn. 2018-09-07 mirė 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, gulagų kalinys, karys savanoris, Lietuvos 1941 Birželio sukilėlių sąjungos pirmininko pavaduotojas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius Jonas Algirdas Antanaitis. Jis buvo paskutinis sąjungos atsakingas vadovas. Vilniaus Sąjūdžio taryba sužinojusi apie skaudžią netektį padėjo šeimai organizuoti laidotuves. Kreipėsi į Vilniaus savivaldybę ir Kultūros ministeriją dėl kapavietės išskyrimo Antakalnio kapinių Menininkų kalvelėje, kad Krašto apsaugos ministerija skirtų Garbės sargybos kuopą. 2018-09-10 kreipėmės į Seimo Pirmininką V. Pranckietį, kad būtų spalvotai atspausdinti 300 lapų pareiškimo, kurį rengiant dalyvavo J. Antanaitis. Tai J. Antanaičio TESTAMENTINIS DOKUMENTAS (2018-01-03 pareiškimo kopiją pridedame). Seimas nereagavo. Nesulaukę paramos iš Seimo 2018-09-11 tuo pačiu klausimu kreipėmės į Ministrą Pirmininką S. Skverelį. Vyriausybė nereagavo. Šiuo klausimu padėjo geros valios žmonės. Nuoširdus ačiū Krašto apsaugos ministerijai, Garbės sargybos kuopai, nenuilstamai Salvinai Taukinaitienei ir visiems padėjusiems palaidoti sukilėlį J. Antanaitį. Kalbama, kad Seimas 2018 m. nemažai eurų suekonomijo, kad seimūnai pritrūksta lėšų kanceliarinėms išlaidoms. Aiškinama, kad Dargužaitės OPTIMATIZUOTA Vyriausybė nepritrūko lėšų profesionalų veiklai. Pasirodė, kad antrasis ir trečiasis valstybės asmenys negerbia numirusio KARŽYGIO, o gal jų kontorų raštvedyba šlubuoja. Kai kas laukia, kad greičiau išmirtų senoji karta. Po laidotuvių šeimos nariai Vilniaus Sąjūdžio tarybai rašė: „Mielas p. Leonai, nerandu žodžių, kuriais galėčiau išreikšti padėką už Jūsų didžiulę ir nuoširdžią pagalbą laidojant mano mylimiausią ir brangiausią Žmogų – a. a. Joną Algirdą Antanaitį. Neįsivaizduoju ką būčiau dariusi be Jūsų ... Ačiū už Jūsų stebėtiną atkaklumą. Ačiū už Jūsų tikrą patriotiškumą. Ačiū už Jūsų meilę Žmogui, Tėvynei, Dievui. A. a. Jonas yra pasakęs: tik tokių žmonių kaip Leonas Kerosierius pastangomis laikosi ir išliks Lietuva. Tesaugo Jus Dievas ir telaimina visus Jūsų darbus. Pagarbiai, Janina Antanaitienė, sūnūs Vytautas ir Paulius su šeimomis Vilnius, rugsėjo 7 – 12.“ Prisiekiu, kad tai raštas visai Vilniaus Sąjūdžio tarybai, nes mes esame komanda – Leonas Kerosierius.
Vilniaus Sąjūdžio taryba ypatingai daug dėmesio skyrė Lietuvos Respublikos Seimo alkoholio politikai ir žmonių nugirdymo propagavimui. PRISIMINKIME, kad verslininkams ir žiniasklaidos atstovams paprašius, 2011-05-10 Seimo nariai V. Matuzas, K. Kuzminskas, J. Razma, A. Bilotaitė, S. Stoma, V. Mazuronis, P. Luomanas (jis atsisakė), K. Masiulis, E. Tamašauskas, S. Pečeliūnas, A. Butkevičius, A. Melianas, K. Daukšys, V. Bacevičius (iniciatoriai KRIKŠČIONYS, todėl manėme, kad ir partijoms reikalingi pinigai) įregistravo LR Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų projektus, kuriais siekiama atšaukti 2012 metų sausio 1 dieną turintį įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos draudimą. Jie sukaupę milžiniškas pajėgas, atmetę ATMETĘ ALKOHOLIZMO AUKŲ, Bažnyčios ir visuomenės pasipriešinimą įteisino alkoholio propagavimo įstatymą. To pasėkoje lietuviai pagal alkoholio sunaudojimą ant galvos, TVIRTAI tebepirmauja pasaujyje - žiniasklaida kasdien SIAUBINA ALKOHOLIZMO PASEKMĖMIS. Norinčių pralobti iš alkoholio atsiranda – siekiama ĮTEISINTI SAMAGONO GAMYBĄ. TAS įstatymas LABAI BRANGIAI KAINUOJA LIETUVAI. Dabartinės Seimo daugumos pastangomis atliekama daug darbų BLAIVINANT LIETUVĄ, tačiau pogrindyje veikia milžiniškos jėgos, siekiančios pasipelnyti iš ALKOHOLIZMO AUKŲ. Malonu, kad šios kadencijos Seimas skyrė labai daug dėmesio dėl alkoholio vartojimo mažinimo.
Vilniaus Sąjūdžio taryba kartu su daugeliu organizacijų protestavo, kai Seimas įstatymu TRISPALVĘ IŠĖMĖ IŠ CENTRO IR PERKĖLĖ į kairįjį pakraštį. Seimo politikai ne vieną kartą bandė įstatymiškai TRISPALVĘ NUKELTI NUO GEDIMINO KALNO BOKŠTO ir sumažinti TRISPALVĖS vartojimo prasmę. Didelį susirūpinimą kelia, kad institucijos ir piliečiai nekelia vėliavų įstatymu nustatyta tvarka, o savivaldos pareigūnai neišsiaiškina ir netraukia atsakomybėn.
2018-03-07 Vilniaus Sąjūdžio taryba, rašydama laišką atsakingoms institucijoms, kvietė 2018-04-25 organizuoti Lietuvos Valstybės vėliavos - Lietuvos Trispalvės įteisinimo šimto metų jubiliejaus paminėjimą. Valdžios institucijos nereagavo. 2018-04-25 d. 12 val. iš Nepriklausomybės aikštės Gedimino prospektu pajudėjo trispalvių kolona su milžiniška Trispalve priekyje. Eisenoje dalyvavo Laisvės kovotojai, tremtiniai, gulagų kaliniai, visuomenininkai, sąjūdininkai, jaunimas ir darželinukai iš vaikų darželio „Mėnulio vaikai“. Buvo keletas Seimo narių, nė vieno iš profesionalų vyriausybės. Trispalvių eisena buvo gražiai priimta prie Prezidentūros, kur buvo pamitinguota- pasidalinta svarbiomis Lietuvos aktualijomis.
Vilniaus Sąjūdžio tarybos darbotvarkėje - lietuvių kalbos gynimo, valstybės vėliavos – Lietuvos trispalvės, moksleivių patriotinio ugdymo mokyklose, medicinos, socialiniai, tautų bendradarbiavimo, žmonių blaivinimo ir kiti svarbūs mūsų Tėvynei klausimai.
Susiformavusios naujos valdžios aiškindavo, kad išsiaiškins buvusių valdančiųjų piktadarystes ir klaidas, slypinčius rezervus bei resursus, sieks žmonių gerovės. Didelį dėmesį naujosios valdžios skirdavo valdymo tobulinimui ir piginimui. Tenka girdėti daug skundų dėl žmonių išvarymo partinės priklausomybės pagrindais.
Ekonomiškai būtų naudinga sukurti institucijas šešėlio naikinimui. Kad išaiškinti ir legalizuoti nors 2 milijardus eurų ir papildomai pritraukti į biudžetą lėšų racionalu būtų sukurti naujas darbo vietas.
Daugeliui žinoma, kad nesuskaičiuojami milijonai išplauta EUROPINIŲ pinigų. NE VIENAM parlamentarui suvaržomas imunitetas ir atiduodama į teisėtvarkos rankas. Iki šiol net nežinoma kokie ir kiek MAITVANAGIŲ su masiuliškomis šypsenomis sotinosi prie europinių pinigų lovių.
2018 metais Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko daug darbų aiškinantis neskaidrius politikų ir verslininkų santykius. NSGK IŠVADAS PATVIRTINO SEIMAS. IŠVADOS turėtų būti paviešintos visuomenei, parengtos priemonės, o KALTININKAI turėtų būti patraukti atsakomybėn ir išieškota žala.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad pagal Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos tyrimus 2014 metais tarp labiausiai Lietuvos korumpuotų institucijų LR SEIMAS UŽĖMĖ ANTRĄJĄ VIETĄ. Įdomiausiai yra tai, kad ši prizinė Seimo vieta nuo Lietuvos žmonių buvo slepiama. Manytina, kad Seime veikė ištisos grupuotės politikų ir verslininkų susaistytų korupciniais ryšiais. Matyt todėl Seimas visą praėjusį laikotarpį nesiėmė jokių iniciatyvų ir veiksmų KATASTROFIŠKOMS aplinkybėms išaiškinti ir paskelbti.
Iki šiol nepaskaičiuota kokią žalą Lietuvai padarė tie maitvanagiai, hienos ir kojotai. Tik aišku, kad jie ženkliai prisidėjo didinant socialinę atskirtį ir varant žmones iš Lietuvos.
Kai kurie seimūnai propaguoja įteisinti vienalyčių (gėjų, lesbiečių, biseksualų, translyčių) poravimosi santykius. Kai politikieriai pamynę iš amžius glūdumos susiformavusio vyro ir moters juridiškai įformintos ir Bažnyčios palaimintos šeimos santuoka, kai dedamos milžiniškos pastangos atitolinti visuomenę nuo Bažnyčios, o pastarąją - nuo valstybės valdymo, žmonės yra sunerimę.
Pusmetį vykstančios pasipriešinimo akcijos dėl VAIKŲ ATĖMIMO IŠ TĖVŲ ir jų GROBIMO išryškino galimai veikiančių organizuotų susitarimų vaikus atiduoti PATIKIMIEMS AUKLĖTOJAMS arba išvežti į užsienį. Protestuotojai įvardijo ir kai kuriuos politikos ir valdžios iniciatorius D. Šakalienė, M. Majauskas, E. Žiobienė ir kt..
Vilniaus Sąjūdžio taryba daug dėmesio skiria ekonominių reikalų, sveikatos, gamtosaugos, tautiškumo ir istorinės-patriotinės atminties bei tautinės savimonės ugdymui.
Vilniaus Sąjūdžio taryba atkreipė dėmesį ir ne kartą siūlė, kad 2016 metai turėjo būti skelbiami 700 metų nuo karaliaus Gedimino valdymo pradžios jubiliejiniais metais. Tačiau aukščiausios institucijos nereagavo. Nebuvo išleistas net pašto ženklelis. Vilniaus Sąjūdžio taryba pastaraisiais metais daug dėmesio skyrė dėl artėjančio Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejaus minėjimo. Siūlymas 2030 metus paskelbti Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejiniais metais ir organizuoti minėjimą turi būti labai svarbus Lietuvai. 2012-12-19 Vilniaus Sąjūdžio taryba į atsakingas institucijas kreipėsi dėl artėjančio Lietuvos Karaliaus Vytauto Didžiojo 600 metų jubiliejaus paminėjimo. Dokumente buvo pateiktas glaustas scenarijaus projektas apie didingos šventės organizavimą. Atsakingos institucijos nesureagavo. Lygiai kaip ir nesureagavo dėl siūlymo paminėti karaliaus Gedimino 700 metų atėjimo į sostą jubiliejų.
1987 m. Baltijos kelyje siekdami nepriklausomybės ir ją 1991 sausyje apgynę tikėjomės žmonių gerovės. Pagal eilę svarbių ekonominių ir socialinių rodiklių Lietuva yra Europos Sąjungos dugne. Pirmaujame pagal alkoholizmą, korupciją, žudynes. Aukščiausių politikų, valdininkų ir biznierių suderintas ir išpropaguotas euro įvedimas dar labiau nuskurdino žmones ir daugėjo išvykstančių į užsienius. Geriausi Lietuvos specialistai bėga į užsienius, kadangi Lietuvos verslininkai ir valdininkija nori, kad žmonės dirbtų už minimumą. To pasėkoje politikai, valdininkai ir verslininkai susitarė importuoti darbo jėgą iš trečiųjų šalių. Matyt, globalistai siekia išnaikinti tautines valstybes ir jas paversti imigrantų placdarmais. Atkreipiame dėmesį, kad daugelis deklaravę kurti naujas darbo vietas didinti darbo užmokestį, mažinti socialinę atskirtį, emigraciją, siekti susigrąžinti išvykusiuosius tapo Seimo nariais. Vilniaus Sąjūdžio taryba ne vieną kartą prašė atostogaujančius Seimo narius susirinkti nors mėnesiui ir parengti žmonių susigrąžinimo strategiją – SEIMŪNAI NEREAGAVO. Kai kurios žiniasklaidos aiškina, kad yra parengtos priemonės žmonių susigrąžinimui. Neteko matyti jų sukauptų viename leidinyje ir nėra išviešintos VISAI LIETUVAI jokios strategijos apie emigrantų susigrąžinimą. Tokią strategiją turėtų gauti seniūnai, savivaldos, visuomeninių organizacijų, išvykusiųjų šeimų atstovai atstovai, politikai ir valdžios profesionalai. TAI TURĖTŲ BŪTI SVARBIAUSIA KNYGA ANT KIEKVIENO STALO.
Vilniaus Sąjūdžio taryba užjaučia politikos ir ekonomikos aukas, padeda vargstantiems, pagerbia nusipelniusius.

Vilniaus sąjūdininkai stengiasi būti įvykių sūkuryje, reaguoja į pozityvius ir negatyvius reiškinius, protestavo ir reikalui esant išreikšdavo savo poziciją. Ypatingai daug dėmesio buvo skiriama sprendžiant socialines, sveikatos apsaugos, mokslo, krašto apsaugos, auklėjimo, kultūros ir tautines problemas. Vilniaus Sąjūdžio taryba įvairiais klausimais kreipėsi į įvairius valstybės vadovus ir valstybines institucijas. Dėkojame, kad institucijos reaguodavo. Žemiau pateikiame tarybos pareiškimus, kreipimusis, rezoliucijas nuo 2017-05-17 įvykusio Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo iki 2019-02-01:

1. 2017 05 17 Darbotvarkė susirinkimui
2. 2017 05 17 ATASKAITA UŽ 2015.05.13 – 2017. 05.17
3. 2017 05 17 Dėl valstybės patirtų nuostolių išaiškinimo ir susigrąžinimo
4. 2017 01 18 ATOMO GRĖSMIŲ AKIVAIZDOJE
5. 2017 05 17 R E Z O L I U C I J A DĖL VARDŲ – PAVARDŽIŲ RAŠYBOS
6. 2017 05 17 K R E I P I M A S I S 2018 metus skelbkime SĄJŪDŽIO METAIS
7. 2017 05 22 Dėl ATGIMIMO BANGOS 2017-06-07
8. 2017 06 07 Dėl ATGIMIMO BANGOS 2017-06-07
9. 2017 06 07 K V I E T I M A S minėti Sąjūdžio 30-metį
10. 2017 06 07 Dėl 2017-06-07 ATGIMIMO BANGOS
11. 2017 06 21 Dėl ATGIMIMO BANGOS 2017-06-21
12. 2017 06 21 Kvietimas
13. 2017 06 21 P A R E I Š K I M A S dėl Atgimimo bangos
14. 2017 01 18 Dėl sušaudyto Ministrų kabineto įamžinimo
15. 2017 07 05 Dėl 2017-07-05 ATGIMIMO BANGOS
16. 2017 07 05 Dėl Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties/nužudymo aplinkybių.
17. 2017 07 17 PASKUTINIS RAUNDAS
18. 2017 07 17 LAST ROUND
19. 2017 08 16 Perlaidokime LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikus Lietuvoje
20. 2017 08 16 STALINO HITLERIO SUOKALBIS IR JO PADARINIAI
21. 2017 08 22 ЗВІЛЬНИТИ УКРАЇНУ ВІД РОСІЙСЬКОГО МІЛІТАРИЗМУ
22. 2017 08 22 IŠLAISVINTI UKRAINĄ NUO RUSIŠKOJO MILITARIZMO
23. 2017 09 06 Dėl profesoriaus Vytauto Radžvilo niekinimo
24. 2017 09 06 Seimas boikotuoja grąžinti išvykusiuosius ir mažinti emigraciją
25. 2017 09 25 Lenkija turėtų grąžinti Lietuvai padarytą žalą
26. 2017 10 18 Sesei Nijolei Sadūnaitei skirti Laisvės premiją
27. 2017 10 18 1949– 02–16 Deklaracijos minėjimas
28. 2017 10 18 Dėl paminklo ir leidinio sušaudytai Lietuvos Respublikos Vyriausybei293. 2017 11 29 2018 metus skelbkime SĄJŪDŽIO METAIS
30. 2017 11 08 Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-. Vanago šmeižimo bei Valstybinio požiūrio į Lietuvos laisvės šmeižiamus kovotojus nebuvimo
31. 2017 11 22 Neleiskime ant grindinio niekinti sušaudytų ir represuotų ministrų atminimo
32. 2017 11 22 Slucko sukilimo 97-osioms metinėms paminėti
33. 2017 11 22 Аб сумесным святкаванні 97-ай гадавіны Слуцкага паўстання
34. 2017 11 29 Dėl 2019 metų paskelbimo PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS
35. 2017 12 05 Dėl 2018 metų paskelbimo SĄJŪDŽIO METAIS komisijos sudarymo
36. 2017 12 06 Dėl VYČIO Monumento Lukiškių aikštėje
37. 2017 12 20 EMIGRACIJA - TAUTOS MIRTIS
38.2017 12 20 Dėl 2007 m. ,,Poezijos pavasario“ laureato, poeto, publicisto, žurnalisto, literatūros kritiko, visuomenės veikėjo Vytauto Rubavičiaus bauginimo ir persekiojimo
39. 2017 12 20 Sveikinimas
40. 2018 01 03 Černobylio atominės elektrinės katastrofos padariniai
41. 2018 01 03 Dėl 1941 metų Birželio 22–28 Sukilimo Deklaracijos
42. 2018 01 22 Dėl pasiūlymų SĄJŪDŽIO METŲ minėjimo plano projektui
43. 2018 02 07 DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO
44. 2018 03 07 K V I E T I M A S
45. 2018 03 07 DĖL LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO IŠLAIKYMO
46. 2018 03 07 LIETUVOS TRISPALVEI 100 METŲ
47. 2018 03 07 DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO
48. 2018 04 03 Dėl 2018-04-07 straipsnio „Sąjūdžio 30-mečio minėjimas – tik imitacija“
49. 2018 04 03 Dėl 1941 metų Birželio 22–28 Sukilimo Deklaracijos įteisinimo
50. 2018 04 03 DĖL EMIGRACIJOS MAŽINIMO IR IŠVYKUSIŲJŲ SUSIGRĄŽINIMO
51. 2018 04 03 GREITAI LIETUVOS LIKIMAS GALI ATSIDURTI AVANTIŪRISTŲ RANKOSE
52. 2018 04 03 DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO
53. 2018 04 03 Dėl Deimantės Kedytės likimo
54. 2018 04 03 DĖL LIETUVIŲ TAUTOS IR JOS VALSTYBĖS
55. 2018 04 03 Sąjūdžio minėjimo nutarimai
56. 2018 04 29 Dėl mitingo organizavimo Nepriklausomybės aikštėje
57. 2018 06 06 Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Respublikos Prezidento Jono Žemaičio - Vytauto metais 2019-02-16 minėsime 1949 m. vasario 16 d. pasirašytos Deklaracijos 70 metų jubiliejų.
58. 2018 06 06 Dėl LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadų
59. 2018 06 20 DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO
60. 2018 06 20 Dėl neteisėtos pramogų ir restorano komplekso ,,Važiuojam – pavalgysim“ statybos Kurapatuose, MŽAK 51-jame km.
61. 2018 07 04 A.Gumuliauskui DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO
62. 2018 07 04 J. Olekui DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO
63. 2018 07 04 Ariogalos sąskrydžiui DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO
64. 2018 07 04 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimui DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO
65. 2018 07 04 Dėl 2019 metų paskelbtų Jono Žemaičio-Vytauto metais Programos 2018 -06-30 Seimo nutarimas Nr. XIIIP-2360
66. DĖL LIETUVOS SĄJŪDŽIO XVI SUVAŽIAVIMO ORGANIZAVIMO
67. 2018 07 04 LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBOS NUOMONĖ 685. 2018 08 01 Pirmajam viešam Lietuvos Trispalvės pakėlimui 100 metų
68. 2018 09 10 Dėl atsakymo į LR Seimo Antikorupcijos komisijos raštą
69. 2018 09 19 Dėl 1941 metų Birželio 22–28 Sukilimo Deklaracijos įteisinimo
70. KOMISIJOS PIRMININKUI GVIDUI RUTKAUSKUI DĖL KOMISIJOS NUTARIMO
71. 2018 10 03 VISUOMENINĖS TARYBOS PRIE LR SEIMO LAISVĖS KOVŲ
72. 2018 10 18 DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO A. Gumuliauskui
73. 2018 10 18DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO J. Olekui
74. 2018 10 31 Dėl atsakymų į LR Seimo Antikorupcijos komisijos rašus
75. 2018 11 07 REKOMENDACIJA DĖL LAISVĖS PREMIJOMS SKYRIMO KUNIGUI ROBERTUI GRIGUI
76. 2018 11 15 Lietuvos politikai, valdininkai ir televizijos paniekino HOLODOMORĄ
77. 2018 11 21 PADĖKIME UKRAINAI
78. 2018 11 21 ДОПОМОЖЕМО УКРАЇНІ
79. 2018 11 21 DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO
80. 2018 11 21 Lenkija turėtų atlyginti Lietuvai padarytą žalą ir pripažinti 1920-1939 m. rytinės Lietuvos dalies okupaciją
81. 2018 11 21 Rzeczypospolita Polska powinna zrekompensować Litwie poniesione straty oraz uznać okupację wschodniej część Litwy w latach 1920-1939
82. 2018 11 21 Polen sollte der Republik Litauen den verursachten Schaden ersetzen und die Okkupation des östlichen Teils Litauens in den Jahren 1920-1939 anerkennen
83. 2018 11 21 DĖL LEIDIMO Į SEIMĄ
84. 2018 11 21 Dėl dalyvavimo 2019-01-13 Laisvės gynėjų dienos minėjime Seime
85. 2018 11 23 UŽUOJAUTA MIRUS ANTANUI TYLAI
86. 2018 12 03 Dėl Didžiosios salės skyrimo
87. 2018 12 05 Alkoholizmas po Katedros aikštės egle
88. 2018 12 19 Dėl įstatymų projektų XIIIP-1459, I-779 16 straipsnio
89. 2018 12 19 PAMINĖTI Prezidento Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto metus
90. 2019 01 02 S V E I K I N I M A S su prasidedančiais metais
91. 2019-01-02 Susirinkimo darbotvarkės rengimas
92. 92. 2019 01 02 1949–02–16 Deklaracijos pasirašymo 70 metų jubiliejų IŠKILMINGAI minėti prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo 93. 2019-01-17 Kreipimasis dėl Ivaškevičiaus apdovanojimo
94. 2019-01-24 Darbotvarkės tvirtinimas
95. 2019-01-24 Projektų ir procedūrų derinimas

Šių dokumentų turinys byloja ir paliudija, kad Vilniaus Sąjūdžio taryba 2 kartus per mėnesį organizuodavo tarybos posėdžius ir svarbiais klausimais oficialiai kreipėsi į atsakingas institucijas.
Dauguma paminėtų dokumentų buvo paskelbti Vilniaus Sąjūdžio tarybos internetiniame tinklapyje http://www.sajudis.com Šiuo tinklapiu naudojasi daug žmonių įvairiuose kontinentuose. Dokumentus viešiname visur, kur gyvena lietuviai ir turime jų el. paštus. Norintys gauti operatyvią informaciją turėtų pateikti į vilnius@sajudis.com mums savo el. paštą.

Dėkojame, kad kai kuriuos mūsų dokumentus skelbia „Tremtinys“, „XXI amžius“, „Voruta“, „Lietuvos aidas“, „Laisvas laikraštis“, „Ūkininko patarėjas“, „Vakaro žinios“, „Čikagos aidas“, „Draugas“ ir kitos žiniasklaidos institucijos bei internetų organizacijos ir asmenys. Didelę dalį dokumentų viešina ELTA ir „Bičiulystė“ (JAV lietuvių laikraštis internetu). Stambieji Lietuvos laikraščiai ir agentūros dažniausiai prašo užmokesčio. Blogiausia yra tai, kad Lietuvos radijas ir televizija, kurią gynė sąjūdininkai, dažnai yra akla ir kurčia Vilniaus Sąjūdžio veiklai.
Taryba posėdžiauja du kartus per mėnesį - pirmą ir trečią mėnesio trečiadienį ir papildomai pagal poreikį. Valdyba renkasi pagal būtinybę. Tarybos darbotvarkės rengiamos iš anksto. Tarybos nariams prieš 3 dienas prieš posėdį el paštu persiunčiamas darbotvarkės projektas, o kiekvieną posėdį įteikiamos darbotvarkės, svarstomų dokumentų projektai ir svarbūs dokumentai. Taryboje nuolatos atsiskaitoma už įpareigojimų ir įsipareigojimų vykdymą.
Vilniaus Sąjūdžio taryba, vykdydama darbus, lankosi valstybinėse ir visuomeninėse institucijose, susitinka su atsakingais pareigūnais ir politikais. Taryba laikosi susitarimų ir konfidencialumo. Problemas bando spręsti dialogu. Prireikus rengiami pasitarimai, konferencijos, piketai, mitingai, protesto akcijos, 2017 m. gegužės – birželio mėnesiais buvo suorganizuotos ATGIMIMO BANGAOS po atviru dangumi Nepriklausomybės aikštėje.
Žeminama krikščioniška moralė ir Bažnyčia.
Mums tenka bendrauti su įvairiausių tautybių, konfesijų, profesijų ir įvairaus amžiaus žmonėmis. Džiugina, kad jaunimas yra žingeidus, iniciatyvus ir rodo daug gerų pavyzdžių. Jaunimas yra gerų darbų iniciatorius ir vykdytojas. .
Apmaudu, kad kai kurie politikai, verslininkai, bankininkai ir daugelis kitų neįsiklauso į žmonių nuomones, neieško būdų, kad žmonės geriau gyventų ir kad mažėtų socialinė atskirtis. Didesnis dėmesys turi būti skiriamas Laisvės kovų dalyviams, buvusiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, našlaičiams, Černobylio katastrofos ir Afganistano karo aukoms.
Praėjęs laikas parodė, kad kai kam nesugebėjome skirti reikiamo dėmesio. Atvirai galima pasakyti, kad stengiamės atlikti svarbiausius mūsų manymu darbus. Didėjanti socialinė atskirtis, pokyčiai politinėje sistemoje reikalauja pasirinkti veiklos principus. Vykstantys politiniai, socialiniai ir ekonominiai procesai kasdien vis kelia naujus iššūkius. Taryboje išsakytas mintis ir idėjas paviešiname bendraminčiams ir bendražygiams. Tik operatyvus sprendimų priėmimas, jų paviešinimas ir kantrus darbas parodo ir sustiprina mūsų tarnystės Sąjūdžiui reikšmę, žmonių tikėjimą SĄJŪDŽIU.

Vilniuje ir Lietuvoje yra daug problemų, kurias reikėtų padėti spręsti:
Pagrindinė Lietuvai spręstina problema yra Astravo atominės elektrinės uždarymas.
1. Švietimas, tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas.
2. Lietuvių kalbos ir raštijos gynimas.
3. Patriotinis auklėjimas.
4. Laisvės monumento pastatymas Lukiškių aikštėje.
5. Socialiniai ir užimtumo klausimai. Smulkaus verslo skatinimas.
6. Didvyrių atminties, gerų darbų viešinimas ir propagavimas.
7. Bendradarbiavimas su Pabaltijo valstybių, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos, Tibeto, Gruzijos ir Ukrainos Nepriklausomybės gynėjais.
8. Kovoti prieš korupciją, alkoholizmą, narkomaniją, prostituciją, rūkymą.
9. Viešinti amoralią žiniasklaidos veiklą.
10. Parama miesto savivaldos tarybos nariams ir darbai seniūnijoms.
11. Puoselėti kraštovaizdžio, gamtos, istorijos, paveldo ir architektūros paminklų bei tautinių tradicijų apsaugą.
12. Priešintis užrašams užsienietiškomis kalbomis ir grafiti terlionėms.
13. Drausti viešajame transporte transliuoti laidas svetimomis kalbomis.
14. Aktyviai dalyvauti Prezidento, Europos Parlamento, Seimo ir savivaldos rinkimuose. Remti dešiniųjų demokratinių partijų bei jų asmeniškai išsikėlusius kandidatus.
Globalizacijos doktrinos rengiasi mus paversti Europos piliečiais – be tautinės savasties. Lietuvių kalba yra viena iš seniausių indoeuropiečių prokalbei priklausančių kalbų. Didžiuokimės esą baltais.
Todėl kviečiame rinktis ir tartis.
Vilniaus sąjūdininkų materialiai neremia jokia institucija, partija ar organizacija. Yra daugybė siekiančių, kad sąjūdininkai būtų užribyje, opozicijoje – siekiama, kad Laisvės kovotojai nedrumstų ramybės, kad greičiau išmirtų. Atsiranda vis daugiau pranašų nuo Sąjūdžio susikūrimo STOVĖJUSIŲ po medžiu, o nūnai besiveržiančių į valdžios ir politikos krėslus ir valstybės užvaldymo.
Kovojome nuožmiuose mūšiuose, pragyvenome karus ir genocidą, laidojome artimuosius, atkūrėme ir apgynėme Nepriklausomybę NE TAM, kad taptume pajuokos objektais. Ieškodami kaltųjų turime pasakyti, kad gal ir mes patys kai kada buvome kalti paklusniai ir naiviai vykdę vadų valią.
Mes čia aiškiname apie vilniečių problemas ir rūpesčius, kurie panašūs visoje Lietuvoje. Mes vilniečiai kovojome prieš tas negeroves. Teisėjais būkite JŪS-VILNIEČIAI ir Lietuvos piliečiai.
Mes vėl susirinkome čia pasitarti. Įvertinkime savo darbus, dalinkimės patirtimi, padėkokime visuomenininkams ir sąjūdininkams už tarnystę valstybei. Aktyvinkime veiklą Tėvynės gerovei. Dėkojame Mokslų Akademijai, suteikiančiai nemokamai patalpas Sąjūdžio renginiams.
Dėkojame visiems už aktyvų dalyvavimą Sąjūdžio veikloje.
Sveikiname visus susirinkusius linkime sveikatos, ištvermės, gerų darbų ir prašome Dievo palaimos.

Vilniaus Sąjūdžio taryba
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, A. Budriūnas tel. 8673 95837
Adresas korespondencijai - L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com