Pagrindinis

 

LT     EN     RU


 2019 metai – PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAI
2019 metai – PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAI
VILNIAUS SĄJŪDININKŲ SUSIRINKIMAS
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Žiniasklaidai

VIEŠAS PAREIŠKIMAS

dėl pirmojo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos metų

Lietuvos Mokslų Akademija, 2019-02-01
Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas,
PABRĖŽDAMAS išskirtinę Prezidento Antano Smetonos reikšmę ikikarinės Lietuvos Respublikos istorijai, o ypač tautiniam švietimui, nacionalinei kultūrai ir tuometiniams šalies ūkio pasiekimams,
DŽIAUGDAMASIS , kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 metus paskelbė pirmojo Lietuvos
Valstybės Prezidento, Lietuvos Tarybos pirmininko metais,
SUSIPAŽINĘS su Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu planu, vykdant aukščiau paminėtą Seimo nutarimą,
PAREIŠKIA:
1. Labai apgailestaujame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė neskyrė deramo dėmesio pirmojo atkurtos Valstybės prezidento istorinei atminčiai gaivinti. Parengtas minėjimo planas neatitinka Prezidento Antano Smetonos, kaip Valstybės veikėjo ir tautinio judėjimo lyderio mastelio.
2. Šalia įvairių savivaldybių jėgomis suruoštų renginukų, apvalaus stalo Seime, vienos kitos iniciatyvos bei daug sykių transliuotos dokumentikos pakartojimo nacionalinės televizijos programoje, kelių radijo laidelių, Vyriausybė apsiribojo tik viena išliekamąją reikšmę turinčia priemone – Ukmergės rajone savivaldybės iniciatyva numatomas pastatyti paminklas Prezidentui Antanui Smetonai.
3. Vyriausybė tylomis apėjo viešai diskutuotą projektą pastatyti paminklą A. Smetonai Vilniuje Odminių skvere, šalia tų vietų kur jis gyveno, kur dirbo lietuvybės stiprinimo ir visuomenės švietimo darbus. Vyriausybė neparėmė A.Smetonos pilnų raštų išleidimo projekto, ir iš viso nesuteikė Prezidentui Antanui Smetonai valstybės vadovo rangui tinkamos reikšmės ir viešumo.
4. Vyriausybė nepasinaudojo proga ištaisyti 2018 metų klaidą, kai atkurtos valstybės šimtmetį buvo kažkaip sugebėta paminėti išvis be prezidento Antano Smetonos, be „smetoninės Lietuvos“ istorinės reikšmės suvokimo ir be jaunosios kartos istorinės savimonės stiprinimo. Deja, tai rodo, kad ir dabartinė valdžia, Vyriausybės vadovas iki galo nesupranta, kokia svarbi tautos ateičiai yra jos istorinė atmintis ir tapatybė.
5. Valstybės institucijas ir plačiąją visuomenę raginame neapsiriboti valdiškai parengtu prieškarinės Lietuvos vadovo istorinės atminties planeliu. Imkimės nepriklausomų iniciatyvų. Tikime, kad jau netrukus sulauksime laiko, kai Antano Smetonos palaikai bus sugrąžinti į Lietuvą, o prieškarinės Lietuvos dvasia gaivins mūsų darbus Lietuvai.
PAŽYMIME, kad Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas įvyko be valdžios institucijų pagalbos.
Susirinkimo pirmininkai:
L. Kerosierius
R. Jakučiūnienė
H. Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, R. Jakučiūnienė tel. 8675 94107, H. Martinkėnas tel.8620 85209
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com