Pagrindinis

 

LT     EN     RUIki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

2019 metai – Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metai
2019-02-16 Deklaracijos pasirašymo 70 metų jubiliejus

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

P RA Š Y M A S
1949– 02–16 Deklaracijos pasirašymo 70 metų jubiliejų IŠKILMINGAI minėti prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo
Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniuje
Vilnius, 2019-01-02

PAŽYMIME, kad 2014, 2015, 2016. 2017 ir 2018 metais vasario 16 Vilniuje nebuvo valstybiniame lygmenyje minimas 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymas prie generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.
Daugelis tokį valdančiųjų elgesį suprato kaip nepagarbą žuvusiems ir kovojusiems partizanams, jų vadui, Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui ir kaip bandymą šią šventę eliminuoti iš Lietuvos sostinės Vilniaus, kur sutelktas galingas valstybės ir visuomeninių organizacijų, studentijos, moksleivių, užsienio svečių ir užsienio diplomatinių tarnybų potencialas.
KONSTATUOJAME, kad 1944–1953 metais Lietuvoje vyko pasaulyje neturintis analogų partizaninis karas. Karo metu žuvo apie 20 tūkst. partizanų ir rėmėjų, dešimtys tūkstančių buvo areštuoti, nuteisti, ištremti, nužudyti. Per 50 sovietinio genocido metų Lietuva prarado apie 1 mln. žmonių ir buvo padaryta žalos maždaug už 830 mlrd. JAV dol.
PRANEŠAME, kad 2018-06-06 Vilniaus Sąjūdžio tarybos kreipimasis kvietė 2019 metus skelbti Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto metais. Ypatingą dėmesį skyrė Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas profesorius Arūnas Gumuliauskas, kurio pastangų dėka buvo operatyviai organizuotos įstatymo priėmimo procedūros. 2018-06-30 LR Seimas priėmė nutarimą 2019 metus skelbti Jono Žemaičio-Vytauto metais ir pasiūlė LR Vyriausybei iki 2018-10-01 parengti Jono Žemaičio-Vytauto metų programą ir ją patvirtinti.
PRIMENAME, kad 2018-07-04 Vilniaus Sąjūdžio taryba, rašydama atsakingoms institucijoms kreipimąsi, PRAŠĖ organizuojant 1949 m. vasario 16 d. pasirašytos Deklaracijos 70 metų jubiliejaus paminėjimui ypatingą dėmesį skirti minėjimo organizavimui prie Krašto apsaugos ministerijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, kad čia dalyvautų LR Prezidentė, LR Seimo Pirmininkas, LR Ministras Pirmininkas, LR Seimo ir Vyriausybės nariai, užsienio ambasadoriai, kariuomenės ir visuomenės atstovai, jaunimas bei svečiai.
INFORMUOJAME, kad LR Vyriausybė beveik 3 mėnesius pavėlavusi paskelbė informaciją apie Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metų ir 70 metų Deklaracijos pasirašymo jubiliejaus minėjimus, kuriose visiškai nenurodyti IŠKILMINGŲ minėjimų svarbiausi scenarijai.
DAR KARTĄ PRAŠOME nuo 2019 m. vasario 16 d. REGULIARIAI valstybės lygmenyje IŠKILMINGAI minėti 1949–02–16–sios Deklaracijos pasirašymą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo Vilniuje.
TIKIME, kad tuose renginiuose aktyviai dalyvaus partizanai, sukilėliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai,
Laisvės kovotojai, jaunimas, studentai, moksleiviai, sąjūdininkai, kariūnai, kareiviai, jūrininkai, karininkai bei Prezidentė, Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Bažnyčių hierarchai, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, politikai ir garbingi svečiai.
PRANEŠAME, kad 2018-12-19 Vilniaus Sąjūdžio taryba nutarė 2019-02-01 Lietuvos Mokslų Akademijoje PAMINĖTI Lietuvos Prezidentų Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto metus.
2019-01-01 PRASIDĖJO Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metai – aukščiausios ir atsakingiausios institucijos ir politikai net nepasveikino Lietuvos žmonių to didingo jubiliejaus pradžios proga.
Laikraštis „Vakaro žinios“ 2018-12-29 oficialiai pranešė, kad Seimo sprendimais 2019-ieji yra paskelbti Antano Smetonos, Juozo Tumo-Vaižganto, generolo Jono Žemaičio-Vytauto, kompozitoriaus Juozo Naujalio, Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Lietuvos Šaulių sąjungos, Jėzuitų misijos Lietuvoje, Pasaulio lietuvių, Laikinosios sostinės atminimo, Žemaitijos ir Vietovardžių metais.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis tel. 8611 30131
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com