Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

2018 metai – SĄJŪDŽIO METAI
2019 metai – Prezidento Antano Smetonos metai
2019 metai – Jono Žemaičio-Vytauto metai

VILNIAUS SĄJŪDININKAMS
Žiniasklaidai

K V I E T I M A S

PAMINĖTI Prezidento Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto metus Vilnius, 2018-12-19

2017-01-04 Vilniaus Sąjūdžio taryba kreipdamasi kvietė 2019 metus skelbti Prezidento Antano Smetonos metais. Iniciatyvos ėmėsi LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. 2017-12-07 LR Seimas priėmė nutarimą 2019 metus paskelbti Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais.
2018-06-06 Vilniaus Sąjūdžio tarybos kreipimasis kvietė 2019 metus skelbti Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto metais. Ypatingą dėmesį skyrė Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas profesorius A. Gumuliauskas, kurio pastangų dėka buvo operatyviai organizuotos įstatymo priėmimo procedūros. 2018-06-30 LR Seimas priėmė nutarimą 2019 metus skelbti Jono Žemaičio-Vytauto metais.
Vilniaus sąjūdininkai pirmieji 2018-04-03 Lietuvos Mokslų Akademijoje iškilmingai paminėjo SĄJŪDŽIO TRISDEŠIMTMEČIO JUBILIEJŲ. Vilniaus sąjūdininkai 2018-04-25 organizavo Lietuvos Trispalvės įteisinimo 100 metų jubiliejaus paminėjimą–eiseną nuo Nepriklausomybės aikštės į Simono Daukanto aikštę.
Nuoširdžiai dėkojame Sąjūdžio iniciatyvinei grupei,Vilniaus Forumui, Talkai Kalbai ir Tautai, Nevyriausybinių organizacijų padedančių stiprinti valstybinius gynybinius pajėgumus koordinacinei tarybai, “Vilnijos” draugijai, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centrui, Pro Patrija ir kitoms organizacijoms už paramą organizuojant renginius.
Prisimindami Prezidento Antano Smetonos ir Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto nuopelnus Lietuvai bei Vilniaus sąjūdininkų ir aukščiau paminėtų organizacijų iniciatyvas ir aktyvią veiklą valstybiniuose ir visuomeniniuose renginiuose, Vilniaus Sąjūdžio taryba NUTARIA: 2019 metų vasario 1 dieną 15 val Lietuvos Mokslų Akademijoje organizuoti iškilmingą Prezidento Antano Smetonos ir Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto METŲ paminėjimą, atsiskaityti sąjūdininkams ir patvirtinti tarybą. Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Mokslų Akademijai už suteiktą galimybę už nuopelnus Lietuvai iškilmingai paminėti Lietuvos Prezidentų Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto atminimą.
Pasisakymams bus kviečiami istorikai, politologai, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai ir visuomeninių organizacijų atstovai.

Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Pirmininko pavaduotoja N. Balčiūnienė
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, A. Budriūnas tel. 8673 95837
Adresas korespondencijai - L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com