Pagrindinis

 

LT     EN     RU


 Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos 2018-12-05 dienos

    D A R B O T V A R K Ė

2018 metai – SĄJŪDŽIO METAI
2019 metai – Prezidento Antano Smetonos metai
2019 metai – Jono Žemaičio-Vytauto metai

UŽUOJAUTA MIRUS ANTANUI TYLAI

Vilniaus sąjūdininkai nuoširdžiai užjaučia šeimos narius, gimines, artimuosius ir bendražygius
Mirus akademikui, profesoriui, habilituotam mokslų daktarui, aktyviam sąjūdininkui ANTANUI TYLAI (1929.10.28-2018.11.23).
Jis ypatingą dėmesį skyrė Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Lietuvos Laisvės kovų tyrinėjimams, nes pats aktyviai dalyvavo atkuriant ir ginant Lietuvos Nepriklausomybę.
Jis yra valstybinės Jono Basanavičiaus premijos, Lietuvos Mokslų akademijos Simono Daukanto, Lietuvos Mokslų akademijos ir Lietuvos banko Vlado Jurgučio premijų laureatas.
A.Tyla apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu.
1994-12-11 Rusija pradėjo karą prieš Čečėnijos Respubliką
Gruodžio mėnesio šventės ir trumpa istorinių įvykių apžvalga - G. Adomaitis
1. Apie valstybės ir politikos aktualijas,
2. Įvykiai Ukrainoje – H. Martinkėnas,
3. Dėl Rusijos hibridinio karo prieš Lietuvą,
4. KELKIME IR VIEŠINKIME VILNIAUS PROBLEMAS,
5. Dėl imigracijos mažinimo,,
6. Apie 1994-12-11 Rusijos pradėtą karą prieš Čečėnijos Respubliką – dalyvaus Aminat Saijeva, Algirdas Endriukaitis, Rytas Kupčinskas,
7. Dalyvaukime renginiuose:
7. 1. Gudų kultūros draugija Lietuvoje (GKD) veiklos 30-metį. 2018 m. gruodžio 8 d. 14 val.
Renginys vyks Vilniuje, Tautinių bendrijų namuose, Raugyklos g. 25.
7. 2. 2019-01-12 Sausio 13-osios minėjimo konferencija,
7. 3. 2019-01-13 Sausio 13-osios MINĖJIMAS SEIME,
8. Gruodžio 19 dieną ŠVENTINIS TARYBOS POSĖDIS,
9. VILNIAUS SĄJŪDININKŲ INIACYTUVOS :
2017-01-04 Vilniaus Sąjūdžio taryba kreipdamasi kvietė 2019 metus skelbti Prezidento Antano Smetonos metais. Iniciatyvos ėmėsi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas. 2017-12-07 LR Seimo priėmė nutarimą 2019 metus paskelbti Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais.
2018-06-06 Vilniaus Sąjūdžio tarybos kreipimasis kvietė 2019 metus skelbti Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto metais. Ypatingą dėmesį skyrė Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas profesorius A. Gumuliauskas, kurio pastangų dėka buvo operatyviai organizuotos įstatymo priėmimo procedūros. 2018-06-30 LR Seimas priėmė nutarimą 2019 metus skelbti Jono Žemaičio-Vytauto metais.
Vilniaus sąjūdininkai pirmieji iškilmingai paminėjo SĄJŪDŽIO TRISDEŠIMTMEČIO JUBILIEJŲ. Vilniaus sąjūdininkai 2018-04-25 organizavo Lietuvos Trispalvės įteisinimo 100 metų jubiliejaus paminėjimą – eiseną nuo Nepriklausomybės aikštės į S. Daukanto aikštę. Pagerbdami Vilniaus sąjūdininkų iniciatyvas ir aktyvią veiklą valstybiniuose ir visuomeniniuose renginiuose; Vilniaus Sąjūdžio taryba NUTARIA 2019 metų......................................dieną atsiskaityti sąjūdininkams ir organizuoti iškilmingą Prezidento Antano Smetonos, Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto METŲ ir Gedimino miesto Vilniaus paminėjimą.
10.Dėl alkoholio Katedros aikštėje
11 Dėl tarybos darbų planavimo 2019 metais,
12. Apie nutarimų vykdymą,
13. Įvairūs.
ŽINIAI: Filmus apie ATGIMIMO BANGĄ galima pasižiūrėti surinkus google Atgimimo banga 2, Atgimimo banga 3, Atgimimo banga 4, Atgimimo banga 5, o Nepriklausomybės minėjimą prie Ukrainos ambasados 2017-08-23 surinkus Ukrainos nacionalinės vėliavos diena Lietuvoje 2017-08-25 https://www.youtube.com/watch?v=MqDS5kt1Kdw Apie Vilniaus Sąjūdžio tarybos paskelbtus dokumentus galima sužinoti surinkus google www.sajudis.com
Tarybos posėdžiai 2018 metais vyks: gruodis 5, 19, 2019 sausis 2 d. 16 d. vasaris 6, 20, kovas 6, 20, balandis 3, 17, gegužė 1, 15, birželis 5, 19, liepa 3, 17, rugpjūtis 7, 21, rugsėjis 4, 18, spalis 2, 16, lapkritis 6, 20, gruodis 4, 18.
Posėdžių pradžia 14 val. Posėdžiuose dalyvauja tarybos nariai bei kiti kviečiami asmenys.
PRENUMERUOKIME – Lietuvos aidą, XXI amžių, Tremtinį, Vorutą.
Gerbiamieji tarybos nariai, turintys el. paštą, prašome pranešti grupių atstovams, kurie neturi interneto apie tarybos susirinkimo darbotvarkę.
Tarybos pirmininkas L. Kerosieriui
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel. 8 673 95 837, L. Kerosierius, tel. 8 674 38465
El. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com