Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Do jubileuszu 600-lecia koronacji Witolda Wielkiego pozostało 11 lat

RADA WILEŃSKIEGO ODDZIAŁU LITEWSKIEGO RUCHU SĄJŪDIS
Do Jej Ekscelencji Prezydent Republiki Litewskiej Dali Grybauskaitė
Do Jego Ekscelencji Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Do Jego Ekscelencji Prezydent Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera
Do przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Viktora Pranckietisa
Do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego
Do przewodniczący Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec Norberta Lammerta
Do członków Sejmu Republiki Litewskiej
Do członków Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Do członków Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec
Do społeczność litewskiej
Do mediów

           A P E L

     Rzeczypospolita Polska powinna zrekompensować Litwie poniesione straty oraz uznać okupację wschodniej część Litwy w latach 1920-1939


Vilnius, dn. 21.11.2018

Polska poprzez polskie szkoły w południowo-wschodniej Litwie finansuje polonizację, rozdaje Karty Polaka, domaga się polskiej pisowni nazw miejscowości oraz nazwisk na etnicznych ziemiach litewskich.
Na początku września 2017 roku w prasie litewskiej często ukazywały się wypowiedzi polskiego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w sprawie reparacji wojennych. Minister wówczas twierdził, że na relacje polsko-niemieckie cieniem kładzie się agresja niemiecka i Polska może domagać się od Niemiec tryliona dolarów amerykańskich.
W listopadzie b. r. media litewskie doniosły, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda ponownie zażądał od Niemiec reparacji wojennych za straty poniesione przez kraj w czasie II wojny światowej. A. Duda w szczególny sposób wspominał o polskiej stolicy Warszawie, która w wyniku działań żołnierzy niemieckich przekształciła się w ruiny. „Jest to kwestia prawdy i odpowiedzialności” – wyjaśnił głowa państwa polskiego.
Jednak polscy liderzy w przestrzeni publicznej nie rozważają kwestii reparacji wojennych ze strony Rosji, która na początku wojny zajęła znaczną część Polski. Być może dlatego, że w 1920 roku te obszary zostały okupowane przez Polskę i po wojnie J. Stalin z zamian przekazał im dawne ziemie Bałtów, leżące między Gdańskiem a Białymstokiem oraz Południową Suwalszczyznę, tj. dawne ziemie litewskie.
PRAGNIEMY PRZYPOMNIEĆ PEWNE OKOLICZNOŚCI II WOJNY ŚWIATOWEJ:
23 sierpnia 1939 r. w Moskwie Mołotow i Ribbentrop podpisali pakt o nieagresji i tajny protokół dodatkowy, na mocy którego Litwa z okręgiem wileńskim stanowiła strefę interesów Niemiec.
1 września 1939 r. z zachodu Polskę zaatakowali Niemcy, natomiast 17 września 1939 r. zbrojnej napaści ze wchodu dokonał ZSRR, a już 28 września 1939 r. III Rzesza i ZSRR podpisali traktat o granicach i przyjaźni. W Brześciu (dawniej Brześć Litewski) odbyła się wspólna parada zwycięstwa oddziałów rosyjskich i niemieckich. Należy podkreślić, że tego samego dnia Ribbentrop i Mołotow podpisali tajny protokół dodatkowy, na mocy którego ZSRR zgodził się na odstąpienie Niemcom części Mazowsza i Lubelszczyzny w zamian za zgodę Niemiec na oddanie Litwy, z wyjątkiem południowej Suwalszczyzny, do sowieckiej strefy wpływów.
15 czerwca 1940 r. ZSRR okupował Litwę.
10 stycznia 1941 r. Schellenberg i Mołotow zawarli trzeci protokół tajny, zgodnie z którym Niemcy mieli SPRZEDAĆ Suwalszczyznę ZSRR za 7,5 mln. dolarów. Po wojnie Suwalszczyzna przeszła do rąk polskich.
22 czerwca 1941 r. Berlin wydał rozkaz „Drang nach Osten“ – atakować przygotowujący się do wojny ZSRR. Nazizm i komunizm rzucili się w wir zaciętej walki. Podczas II wojny światowej zamordowano i stracono około 100 milionów ludzi. Straty są niebywałe.
Skutki spisku światowej sławy zbrodniarzy były dla Litwy niezwykle bolesne – zgładzono (zabito, zesłano, zaginęło bez śladu) jedną trzecią mieszkańców Litwy, wartość wyrządzonych szkód wyniosła około 830 miliardów dolarów.
Nazizm został surowo osądzony oraz potępiony w Norymberdze. Jednak komunizm, który spowodował znacznie więcej szkód na świecie, pozostaje bez oceny prawnej. Zbrodnie ZSRR przeciwko ludzkości były przez wiele lat ukrywane i były niedostępne społeczności.
Świat nie wymaga od Rosji rekompensaty za wyrządzone szkody.
NALEŻY ZATEM UZNAĆ, że wobec stanowiska prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nastąpi stosowna reakcja.
PRZYPOMINAMY, że w latach 1920-1939 Wileńszczyzna na czele ze stolicą litewską była okupowana przez Polskę, natomiast Armia Krajowa przeprowadziła masowe mordy ludności litewskiej. Litwa w ciągu 20 lat okupacji Wilna poniosła ogromne straty. Zostały zamknięte szkoły litewskie, obywatele litewscy ulegli przymusowemu wynaradawianiu, natomiast Litwini byli prześladowani w środowiskach pracy. Następnie Republika Litwy utraciła wschodnią część kraju, która była jej przyznana na mocy umów z lat 1920 oraz 1926.
LICZYMY, że głowy państw Litwy, Polski i Niemiec oraz najwyższe władze tych krajów wyjaśnią kwestie roszczeń z tytułu szkód poniesionych podczas II wojny światowej.
MAMY NADZIEJĘ, że sprawa zadośćuczynienia szkód powstałych w latach 1920-1939 w okupowanej przez Polskę Wileńszczyźnie, a szczególnie kwestia mordów i szkód wyrządzonych przez Armię Krajową, zostanie rozwiązana. Należy też rozważyć kwestię zwrotu Litwie bezprawnie sprzedanej części Suwalszczyzny.


Przewodniczący Rady Wileńskiego Oddziału Litewskiego Ruchu Sąjūdis L. Kerosierius

Pierwszy wiceprzewodniczący, sekretarz wykonawczy A. Budriūnas

Zastępca przewodniczącego R. Jakučiūnienė

Zastępca przewodniczącego H. Martinkėnas

Członkowie Rady: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis,
L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė,
J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis,
A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.


Kontakt: L. Kerosierius, tel. +370 674 38465, A. Budriūnas tel. +370 673 95837
Adres do korespondencji:
L. Kerosierius, Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
E-mail: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com