Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto Pirmininkui Stasiui Jakeliūnui
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto Pirmininkei Agnei Širinskienei
LR Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

          P R A Š Y M A S

     DĖL VALIUTINIŲ INDĖLIŲ IR PALIKIMŲ GRĄŽINIMO
     Įstatymo projektas XIIIP-2715


Vilnius, 2018-11-21

2018-02-07 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus Taryba išsiuntinėjo kreipimąsi “Dėl valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo“ su priedais (40 lapų) - dokumentais susijusiais dėl valiutos grąžinimo visiems Lietuvos Respublikos vadovams ir visiems Seimo nariams prašydami spręsti indėlių ir palikimų grąžinimo Lietuvos piliečiams klausimą (pridedame). Atsakymuose iš Prezidentūros, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko kanceliarijos, S. Jakeliūno rašoma, kad mūsų raštai nukreipti Finansų Ministerijai spręsti šiuos klausimus.
PAŽYMIME, kad kai kurie indėlininkai ir palikimų gavėjai yra pateikę patvirtininčius dokumentus, kad valiuta buvo pervesta iš Rusijos į Lietuvos finansines institucijas.
Susirašinėjame su Finansų Ministerijos, Lietuvos Banko, Vyriausybės kanceliarijos darbuotojais, tačiau atsakymai vienodi:
-Indėlininkams išmokėtos dalinės kompensacijos, be to Finansų Ministerija, Lietuvos bankas neturi teisės priiminėti įstatymų ir pakeisti jau priimto 1999-03-30 įstatymo kuriame rašoma, kad kai Rusija grąžins indėlius tada Lietuvos Vyriausybė spręs dėl valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo.
Daugeliui žinoma, kad Lietuvos piliečiai negali būti paversti derybų įkaitais su Rusija 26 metus. Tuo labiau aišku, kad iki 1992-03-15 VALIUTOS Lietuvos Vyriausybės žinioje buvo daug.
Mūsų turima informacija rodo kad:
- 1992-03-13 d LR vyriausybės potvarkiu Nr. 253 p nuo 1992-03-14 nutraukiamas valiutos naudojimas esantis Vniešekonombanko Lietuvos skyriaus saugyklose, be Vyriausybės žinios – AIŠKU, KAD TADA VALIUTOS BUVO. Finansų ministerija patvirtino, kad valiutos likučiai iš saugyklų buvo perduoti LIETUVOS BANKO valiutos fondui. Tada 1992-03-27 Finansų ministerija nuperka UŽ VALIUTĄ medicinos įrangos už 5 mln. JAV dolerių ir cigarečių už 550.000 JAV dolerių. ŽINOMA, kad medicininė įranga buvo perduota valstybės išlaikomoms medicinos įstaigoms, o cigaretės buvo perduotos rinkai. Iš to seka, kad ta valiuta apie 5,5 mln. dol. TURĖJO BŪTI SUGRĄŽINTA Į BIUDŽETĄ.
Lietuvos indėlininkų ir palikimų turėtojų po 1992-03-14 d. banko uždarymo liko apie 2000, neišmokėta suma apie 9 mln. JAV dolerių. MANOME, kad per 26 Nepriklausomos Lietuvos metus buvo galima pilnai atsiskaityti su indėlininkais ir palikimų turėtojais, kaip buvo atsiskaityta su kitais Lietuvos piliečiams už kitą turtą, žemę, mišką, namus – tokie klausimai TEBESPRENDŽIAMI IR PASTARAISIAIS METAIS. Dalis indėlių ir palikimų turėtojų sutiktų gauti vietoje pinigų kompensacijas mišku, žeme, bankų lakštais, nekilnojamuoju turtu.
TIKIMĖS, kad Seimo nariai yra gerai susipažinę su mūsų 2018-02-07 raštu, nes gavo kiekvienas.
ŠIUO METU Seime vyksta 2019 metų biudžeto projekto svarstymo ir priėmimo procedūros.
Prašome Jus gerb. V.Pranckieti, S.Jakeliūnai ir A. Širinskiene priimti nors 6 mūsų atstovus Jums tinkamu laiku aptarti valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo klausimus. Prašome rasti galimybę priimti pokalbiui tą patčią dieną, nes atstovai turi atvykti iš įvairių atokių Lietuvos vietovių.
PRAŠOME valiutinių indėlių ir palikimų grąžinimo klausimus apsvarstyti Seimo Biudžeto ir finansų bei Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetuose ir šiuos klausimus įtraukti svarstyti į Seimo darbotvarkę.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas P. Dirsė
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai- L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com