Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 11 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
LR Vyriausybės nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P A R E I Š K I M A S

     Dėl 1941 metų Birželio 22–28 Sukilimo Deklaracijos įteisinimo


Vilnius, 2018-09-19
2018-09-07 išėjo amžinybėn Jonas Algirdas Antanaitis - Lietuvos pasipriešinimo bolševikų okupacijai dalyvis, 1941 metų Birželio 22-28 d. Sukilimo dalyvis.
Lietuvos Laikinoji Vyriausybė 1941 m. Birželio 23 dieną paskelbė pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“, kuria buvo vadovaujamasi.
Į Pasaulio Laisvės kovų istoriją įeina 1941 metų Birželio 22-28 d. Sukilimas, pasižymi tuo, kad išlaisvino Lietuvą nuo sovietinių okupantų ir Laikinoji vyriausybė pradėjo vykdyti Lietuvos valdymo funkcijas, o Vokietijai nepripažinus Laikinosios Vyriausybės, patriotinės organizacijos ėmė veikti pogrindyje prieš nacių režimą ir prieš sovietinius okupantus.
Šiomis skaudžiomis netekties dienomis, išėjus amžinybėn sukilėliui Jonui Algirdui Antanaičiui, dar kartą prisimename SUKILĖLIŲ ryžtą, kovą ir auką dėl Lietuvos Nepriklausomybės bei tai, kad daugelis organizacijų ir žmonių, kurių tarpe buvo Jonas Algirdas Antanaitis, daugelį kartų kreipėsi į Lietuvos vadovus ir politikus prašydami 1941 m. Birželio 23 d. Lietuvos Laikinosios Vyriausybės Pareiškimą „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinti LR teisės aktu – Įstatymu.
PRIMENAME, kad pastaraisiais metais Amžinybėn išėjo 1941 m. Birželio 22–28 dienų sukilėliai Pilypas Narutis Žukauskas, Rimantas Eigelis, Kazimieras Gediminas Ruzgys, Viktoras Ašmenskas, Mindaugas Bloznelis, Aleksandras Bendinskas, Antanas Kudzys, Bronius Nainys, Lietuvos 1941 m. Birželio 22–28 dienų Sukilėlių sąjungos pirmininkas Alfonsas Žaldokas, o šiomis dienomis palaidojome pirmininko pavaduotoją Joną Algirdą Antanaitį.
Jonas Algirdas Antanaitis 2018-01-03 kartu su Vilniaus Sąjūdžio tarybos nariais paskutinį kartą kreipėsi dėl Deklaracijos pripažinimo teisės aktu (pridedame).
APGAILESTAUJAME, kad DEKLARACIJA nebuvo pripažinta teisės aktu.
Vadovaudamiesi šiomis dienomis išsakytomis nuomonėmis ir 2018-01-03 teiktu Pareiškimu, kurį rengiant dalyvavo Jonas Algirdas Antanaitis, PRAŠOME 1941 m. BIRŽELIO 23 d. LIETUVOS LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMĄ „NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO DEKLARAVIMAS“ PRIPAŽINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTU – ĮSTATYMU.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel. 8673 95837, L. Kerosierius tel. 8674 38465
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com