Pagrindinis

 

LT     EN     RUIki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

P A R E I Š K I M A S

Pirmajam viešam Lietuvos Trispalvės pakėlimui 100 metų


Vilnius, 2018-08-01

1918 metų spalio mėnesio 28 dieną ant Lietuvos Tarybos rūmų, Jurgio pr. 11 (dabar Gedimino pr. 9) pirmą kartą istorijoje buvo viešai iškelta Lietuvos Trispalvė.
1918-02-16 paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę, 1918-04-25 patvirtinus geltoną – žalią – raudoną Lietuvos Trispalvę iškilo klausimas ar vėliavą tuojau dabar iškelti ant pilies kalno, ar vėliavos iškėlimą sujungti su bendromis iškilmėmis.
Nutarta - vėliavą galima iškelti ir prieš iškilmes. Tačiau gegužės pradžioje sudarius Lietuvos Tarybos komisiją Nepriklausomybės iškilmėms organizuoti (Steponas Kairys, kun. Alfonsas Petrulis ir Aleksandras Stulginskis) buvo nutarta Lietuvos Trispalvę pirmą kartą iškelti Gedimino pilies kalne, šių iškilmių metu. Buvo pradėta sudarinėti Lietuvos valsčių, miestelių, parapijų, organizacijų sąrašus, pradėta rūpintis transporto priemonėmis ir t. t. Tačiau visai nelauktai ir netikėtai vokiečių okupacinė valdžia, lyg tai dėl kažkokio neįtikusio straipsnio sustabdė ,,Lietuvos aido“ leidybą, o tuo pačiu atšaukė visą pasiruošimo šventėms organizavimą.
1918-10-21 buvo gauta žinia iš Berlyno, kad vokiečiai atiduoda valdžią Lietuvos Tarybai. Staigiai atsirado galimybė kurti pagrindines valstybės valdymo struktūras – skirti Ministrą Pirmininką, sudaryti Ministrų kabinetą. Pradėjo organizuotis Lietuvos valstybė.
Ant Valstybės tarybos pastato, Jurgio pr. 11, buvo pirmą kartą pakelta Lietuvos Trispalvė.
Kartais klaidingai nurodoma, kad Lietuvos Trispalvė pirmą kartą buvo viešai iškelta 1918-11-11, t. y. tą dieną, kai baigėsi I Pasaulinis karas ir buvo sudaryta pirmoji Lietuvos vyriausybė. Bet tai netiesa.
Ši istorija išsamiai aprašyta Gedimino Adomaičio straipsnyje ,,Lietuvos Trispalvės kelias į Gedimino pilies bokštą“ – „...Pirmąjį Lietuvos Trispalvės iškėlimą ant Lietuvos Tarybos rūmų patvirtina 1918 m. lapkričio 1 d. “Lietuvos aide“ Nr. 121 (169) išspausdinta labai kukli eilutė: „Lietuvos vėliava. Nuo spalių mėn. 28 d. ant Lietuvos Tarybos rūmų plevėsuoja Lietuvos Trispalvė tautinė vėliava“. Yra ir jausmingas J. Tumo straipsnelis „Valio, Lietuvos Trys spalvos“. („Lietuvos aidas“ 2000-12-11 Nr. 265).
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba, minint Lietuvos Trispalvės pirmojo iškėlimo 100 metų jubiliejų, prašo:
1. Ministrų tarybos nutarimu organizuoti šios reikšmingos datos paminėjimą Respublikos mastu, ypač mokyklose ir mokymo įstaigose.
2. 2018-10-28 organizuoti iškilmingą Seimo posėdį, dalyvaujant valstybės, valdžios, visuomenės ir visuomeninių organizacijų atstovams.
3. Organizuoti iškilmingą minėjimą prie namo Gedimino pr. 9 Vilniuje, dalyvaujant valstybės, valdžios, visuomenės ir visuomeninių organizacijų atstovams, moksleiviams, studentams, krašto apsaugos kariams, garbės sargybos kuopos kariams ir orkestrui.

Tarybos pirmininkas L.Kerosierius

Atsakingas sekretorius. A. Budriūnas

Pirm. pavaduotojas, istorinės grupės vadovas G.Adomaitis.

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com