Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkui dimisijos
pulkininkui Jonui Čeponiui

     K R E I P I M A S I S

     Dėl 2019 metų paskelbtų Jono Žemaičio-Vytauto metais Programos
2018 -06-30 Seimo nutarimas Nr. XIIIP-2360


Vilnius, 2018-07-04
2018-06-06 Vilniaus Sąjūdžio taryba kreipėsi į Jos Ekscelenciją LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, LR Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį, LR Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininką dimisijos pulkininką Joną Čeponį, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkę Dalią Henkę, LR Seimo narius, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo narius, Lietuvos žmones ir žiniasklaidą prašydami 2019 metus paskelbti Lietuvos Respublikos Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metais (laiškas pridedamas).
2018-06-21 Seimas skubos tvarka pradėjo svarstyti pasiūlymą dėl 2019 metų paskelbimo Jono Žemaičio-Vytauto metais. Seimo nariai, suprasdami LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto atliktus darbus kovojusioje Lietuvoje prieš okupantus. Seimo nariai aktyviai bendradarbiaudami, bendru sutarimu sprendė klausimus dėl Jono Žemaičio-Vytauto atminimo įamžinimo.
2018-06-30 LR Seimas 2019 metus PASKELBĖ JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO METAIS.
LR Seimas pasiūlė LR Vyriausybei:
1. iki 2019 m. sausio 1 d. parengti ir patvirtinti Jono Žemaičio – Vytauto metų programą;
2. 2019 mertų valstybės biudžete numatyti lėšų Jono Žemaičio – Vytauto metų programai įgyvendinti.
Kadangi Vilniaus Sąjūdžio taryba daugelį metų ypatingą dėmesį skiria Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto nuopelnams pagerbti, į rengiant ir gyvendinant LR Seimo pasiūlymą prašome į komisijos sudėtį pakviesti buvusį daugkartinį Lietuvos Sąjūdžio Pirmininką Rytą Kupčinską, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotoją Gediminą Adomaitį ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininką Leoną Kerosierių.
Programoje Reikėtų numatyti LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto palaikus perkelti iš Butyrkų kalėjimo kapinyno į Lietuvą ir Butyrkų kalėjimo kapinyne pastatyti paminklą LR Prezidentui Jonui Žemaičiui-Vytautui. PAŽYMIME, kad visuomenininkai atlieka daug darbų palaikų paieškai ir pargabenimui į Lietuvą klausimus (pridedame 2 lapus). Todėl lėšas palaikų paieškai reikėtų skirti neatidėliojant. PRAŠOME organizuojant 1949 m. vasario 16 d. pasirašytos Deklaracijos 70 metų jubiliejaus paminėjimui ypatingą dėmesį skirti minėjimo organizavimui prie Krašto apsaugos ministerijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, kad čia dalyvautų LR Prezidentas, LR Seimo Pirmininkas, LR Ministras Pirmininkas, LR Seimo ir Vyriausybės nariai, užsienio ambasadoriai, kariuomenės ir visuomenės atstopvai, jaunimas bei svečiai.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis tel. 8611 30131
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com