Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos Pirmininmkui Arūnui Gumuliauskui
LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos nariams
Ričardui Juškai
Arvydui Anušauskui
Juozui Imbrasui
Eugenijui Jovaišai
Vytautui Juozapaičiui
Jaroslav Narkevič
Irenai Šiaulienei
Stasiui Tumėnui
Povilui Urbšiui
Emanueliui Zingeriui

      DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

Vilnius, 2018-07-04

Okupantai 1940-1945 metais nužudė 18 Lietuvos Respublikos vyriausybės narių.
Po buvusio Lietuvos Sąjūdžio pirmininko Ryto Kupčinsko ir amžinybėn išėjusio Vyčio kryžiaus ordino kavalierių sąjungos pirmininko monsinjoro Alfonso Svarinsko 2012-08-09 bei kitų pasiūlymų buvo inicijuojama įamžinti šias nužudytas iškiliausias ir Lietuvai nusipelniusias asmenybes.
2016-07-01 po susitikimo su Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovais, 2016-07-05 Vyriausybės kanceliarijai priėmus nutarimą (protokolas Nr. NV-2187) dėl 1940-1945 metais sušaudytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių atminimo įamžinimo buvo imtasi aktyvių darbų. Paminklą buvo numatyta pastatyti Vinco Kudirkos aikštėje priešais LR Vyriausybės rūmus.
Vilniaus Sąjūdžio taryba pritarė skulptoriaus J. Jagėlos Gedimino stulpų formos paminklo projektui (priedas Nr. 1), kuriame centrinę plokštę skirti įvadiniam tekstui, artimiausiose iš kairės ir dešinės plokštėse įamžinti 18 sušaudytų, kraštutinėse plokštėse įamžinti 22 represuotus Vyriausybės narius. Mūsų manymu paminklas savo didingumu turėjo išreikšti nužudytų ministrų tarnystę valstybei ir auką.
Atkreipiame dėmesį, kad ne vieną kartą prašėme Vyriausybės priimti pokalbiui dėl paminklo statybos. Vyriausybė nereagavo. Nuo 2017-03-29 Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovų į posėdžius nebekvietė.

SUŽINOJOME, kad 2017-11-09 ELTA paskelbė:

2017-11-09 14 44:52
Laisvės kovų komisija dalyvavo memorialo projekto pristatyme
2017 m. lapkričio 9 d. pranešimas žiniasklaidai

Laisvės kovų komisija dalyvavo memorialo projekto pristatyme

Lapkričio 8 d. Seimo Laisvės kovų komisija dalyvavo skulptoriaus Jono Jagėlos projektinio siūlymo pristatyme, pagal kurį prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų, ant grindinio planuojama įamžinti sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimą, t.y. išrašyti žuvusiųjų ministrų pavardes. Taip iki Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo planuojama įamžinti represuotus ir sušaudytus 1918-1940 metų Vyriausybės Ministrų kabineto narius.
Lėšos sumanymo įgyvendinimui yra, tik Vilniaus miesto savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija nėra priėmusi sprendimo dėl vietos skyrimo ir skulptūrinės kompozicijos išraiškos.
Pristatyme dalyvavę Laisvės kovų komisijos nariai, Vilniaus miesto savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai ilgai diskutavo dėl įamžinimo estetinės raiškos, vietos tinkamumo, deramos pagarbos žuvusiesiems. Po susipažinimo su projektiniu maketu ir nuomonių pasikeitimo bus laukiama Vilniaus miesto savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos sprendimo dėl buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimo įamžinimo vietos ir kompozicijos raiškos.

Komisijų sekretoriato patarėja
Danguolė Stonytė, tel. (8 5) 239 6561, el. p. danguole.stonyte@lrs.lt

2017-11-22 Vilniaus Sąjūdžio taryba pradėjo protestuoti dėl netinkamo sušaudytų ir represuotų ministrų atminimo įamžinimo “Neleiskime ant grindinio niekinti sušaudytų ir represuotų ministrų atminimo” (priedas Nr. 3).
2018-04-18 LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisija pritarė memorialinio ženklo (priedas Nr. 2), skirtą sušaudytai vyriausybei atminti (priedas Nr. 4).
Pažymime, kad 2018-02-13 lLR Seimo Laisvės kovų komisija pritarė memorialinio ženklo (priedas Nr. 2), skirtą sušaudytai vyriausybei atminti.
Atkreipiame dėmesį, kad 2018-02-27 d. Visuomeninės tarybos prie LR Seimo Laisvės kovų komisijos 11 narių, dalyvavusių posėdyje (iš 33 registruotų) svarstė nurodytą priede Nr. 2 paminklo sušaudytai vyriausybei projektą. 6-iems tarybos nariams balsavus “už” projektui buvop pritarta.
Mums kilo susirūpinimai ir neramumai, kad tokiam projektui pritarė nukentėjusių, Laisvės kovotojų ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai.
2018-04-03 Vilniaus sąjūdininkų konferencija Lietuvos Mokslų akademijoje išplatino rezoliuciją “Dėl sušaudytos vyriausybės paniekinimo” (priedas Nr. 5).
Vilniaus Sąjūdžio tarybai ir kitoms patriotinėms organizacijoms kyla klausimai kodėl LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisija bei LR Seimo Laisvės kovų komisija, o taip pat 11 visuomeninės tarybos narių dalyvavusių 2018-02-27 posėdyje (6 balsavus “už”) galėjo priimti tokį PAŽEMINANTĮ SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS ĮAMŽINIMO PROJEKTĄ.
Todėl klausiame LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos narių ir jų atstovaujamų organizacijų ar jie pritaria nuomonei už tokį žiaurų ir PAŽEMINANTĮ SUŠAUDYTUS VYRIAUSYBĖS NARIUS, projektą.
Baisiausiai yra tai, kad Lietuvai priešiškos jėgos labai džiūgauja dėl sušaudytų ministrų ATMINIMO PANIEKINAMO paminklo projekto. Manome, kad tam, o tuo pačiu ir Laisvės kovotojų supriešinimui galimai pasitarnavo ir LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos priimtas sprendimas.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad LR Vyriausybės kanceliarija 2016-07-05 protokolu Nr. NV-2187 rekomendavo sušaudytų LR ministrų atminimą įamžinti priešais LR Vyriausybės rūmus (priedas Nr. 6). Mūsų manymu toks protokolas galėjo būti paskelbtas suderinus su atsakingiausiais vyriausybės darbuotojais.
Vilniaus Sąjūdžio taryba prašo LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininką gerb. A. Gumuliauską organizuoti memorialinio ženklo projekto svarstymą dalyvaujant VISIEMS komisijos nariams ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovams.


Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis tel. 8611 30131
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com