Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

VISUOMENINĖS TARYBOS PRIE LR SEIMO LAISVĖS KOVŲ KOMISIJOS NARIAMS
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai (atstovai - Gvidas Rutkauskas, Povilas Jakučionis, Petras Musteikis)
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijai (atstovai -Vidmantas Samys, Vytas Miliauskas, Jonas Milerius)
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai (atstovai - Jonas Burokas, Laimas Dieninis)
Laptevų jūros tremtinių brolijai “Laptaviečiai” (atstovai - Jonas Markauskas, Jonas Rytis Puodžius)
Lietuvos politinių kalinių sąjungai (atstovai - Juozas Listavičius, Petras Girdzijauskas)
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžiui (atstovai - Saulius Černa, Giedrius Gataveckas)
Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijai (atstovai – Kasparas Ganzbigelis, Remigijus Jukna)
Lietuvos politinių kalinių brolijai Kolyma (atstovai – Sigitas Žilionis, Žygimantas Lisauskas)
Tremtinių ir partizanų palikuonių asociacijai (atstovai – Gintaras Žilionis, Kęstutis Grudzinskas)
Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungai (atstovai – Vytautas Zabielskas, Algimantas Antanas Šalavėjus)
Lietuvos Jaunimo organizacijų tarybai (atstovai – Mantas Zakarka, Antanas Mikalauskas)
Labdaros ir paramoa fondui “Jauniems” (atstovas – Ignas Rūsilas)
Bendrijai “Lemtis” (atstovai – Gintautas Alekna, Aleksandras Rubinovas)
Lietuvos Sąjūdžiui (atstovai – Andrius Tučkus, Kostas Mickevičius)
Sausio 13- osios nukentėjusiųjų draugijai (atstovai – Arnoldas Barysas, Jūra Jaramaitienė)
Nepriklausomybės gynėjų sąjungai (atstovai – Arnoldas Kulikauskis, Henrikas Narščius)

     DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

Vilnius, 2018-06-20

Okupantai 1940-1945 metais nužudė 18 Lietuvos Respublikos vyriausybės narių.
Po buvusio Lietuvos Sąjūdžio pirmininko Ryto Kupčinsko ir amžinybėn išėjusio Vyčio kryžiaus ordino kavalierių sąjungos pirmininko monsinjoro Alfonso Svarinsko 2012-08-09 bei kitų pasiūlymų buvo inicijuojama įamžinti šias nužudytas iškiliausias ir Lietuvai nusipelniusias asmenybes.
2016-07-01 po susitikimo su Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovais, 2016-07-05 Vyriausybės kanceliarijai priėmus nutarimą (protokolas Nr. NV-2187) dėl 1940-1945 metais sušaudytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių atminimo įamžinimo buvo imtasi aktyvių darbų. Paminklą buvo numatyta pastatyti Vinco Kudirkos aikštėje priešais LR Vyriausybės rūmus.
Vilniaus Sąjūdžio taryba pritarė skulptoriaus J. Jagėlos Gedimino stulpų formos paminklo projektui (priedas Nr. 1), kuriame centrinę plokštę skirti įvadiniam tekstui, artimiausiose iš kairės ir dešinės plokštėse įamžinti 18 sušaudytų, kraštutinėse plokštėse įamžinti 22 represuotus Vyriausybės narius. Mūsų manymu paminklas savo didingumu turėjo išreikšti nužudytų ministrų tarnystę valstybei ir auką.
Atkreipiame dėmesį, kad ne vieną kartą prašėme Vyriausybės priimti pokalbiui dėl paminklo statybos. Vyriausybė nereagavo. Nuo 2017-03-29 Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovų į posėdžius nebekvietė.

SUŽINOJOME, kad 2017-11-09 ELTA paskelbė:

2017-11-09 14 44:52
Laisvės kovų komisija dalyvavo memorialo projekto pristatyme
2017 m. lapkričio 9 d. pranešimas žiniasklaidai

Laisvės kovų komisija dalyvavo memorialo projekto pristatyme

Lapkričio 8 d. Seimo Laisvės kovų komisija dalyvavo skulptoriaus Jono Jagėlos projektinio siūlymo pristatyme, pagal kurį prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų, ant grindinio planuojama įamžinti sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimą, t.y. išrašyti žuvusiųjų ministrų pavardes. Taip iki Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo planuojama įamžinti represuotus ir sušaudytus 1918-1940 metų Vyriausybės Ministrų kabineto narius.
Lėšos sumanymo įgyvendinimui yra, tik Vilniaus miesto savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija nėra priėmusi sprendimo dėl vietos skyrimo ir skulptūrinės kompozicijos išraiškos.
Pristatyme dalyvavę Laisvės kovų komisijos nariai, Vilniaus miesto savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai ilgai diskutavo dėl įamžinimo estetinės raiškos, vietos tinkamumo, deramos pagarbos žuvusiesiems. Po susipažinimo su projektiniu maketu ir nuomonių pasikeitimo bus laukiama Vilniaus miesto savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos sprendimo dėl buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimo įamžinimo vietos ir kompozicijos raiškos.

Komisijų sekretoriato patarėja
Danguolė Stonytė, tel. (8 5) 239 6561, el. p. danguole.stonyte@lrs.lt

2017-11-22 Vilniaus Sąjūdžio taryba pradėjo protestuoti dėl netinkamo sušaudytų ir represuotų ministrų atminimo įamžinimo “Neleiskime ant grindinio niekinti sušaudytų ir represuotų ministrų atminimo” (priedas Nr. 3).
2018-02-27 d. Visuomeninės tarybos 11 narių, dalyvavusių posėdyje iš 33 registruotų (sąrašas pateiktas teksto pradžioje) svarstė nurodytą priede Nr. 2 paminklo sušaudytai vyriausybei projektą. 6-iems tarybos nariams balsavus “už” projektui buvo pritarta, kuriame numatyta išgraviruoti sušaudytų ir represuotų ministrų pavardes ant įėjimo į Vyriausybę tako grindinio plokščių (priedas Nr. 4).
Mums kilo susirūpinimai ir neramumai, kad tokiam projektui pritarė nukentėjusių, Laisvės kovotojų ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai.
2018-04-03 Vilniaus sąjūdininkų konferencija, vykusi Lietuvos Mokslų akademijoje, išplatino rezoliuciją “Dėl sušaudytos vyriausybės paniekinimo” (priedas Nr. 5).
Vilniaus Sąjūdžio tarybai ir kitoms patriotinėms organizacijoms kyla klausimai kaip 11 visuomeninės tarybos narių dalyvavusių posėdyje iš 33 ir 6 balsavus “už” galėjo priimti tokį PAŽEMINANTĮ SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS ĮAMŽINIMO PROJEKTĄ.
Todėl klausiame Visuomeninės tarybos narių ir jų atstovaujamų organizacijų narių ar jie pritaria 6 balsavusių nuomonei už tokį žiaurų PAŽEMINANTĮ SUŠAUDYTUS VYRIAUSYBĖS NARIUS projektą.
Baisiausiai yra tai, kad Lietuvai priešiškos jėgos labai džiūgauja dėl sušaudytų ministrų PANIEKINAMO paminklo ant grindinio ir NURODINĖJA, kaip pagrindinį argumentą VISUOMENINĖS TARYBOS NUTARIMĄ, o kad TIK 6 balsavo “už” - niekam nesvarbu. MANOME, kad svarbiausias tikslas buvo pasiektas - PANIEKINTI SUŠAUDYTI VYRIAUSYBIŲ NARIAI IR BANDOMA SUPRIEŠINTI LAISVĖS KOVOTOJUS.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad LR Vyriausybės kanceliarija 2016-07-05 protokolu Nr. NV-2187 rekomendavo sušaudytų LR ministrų atminimą įamžinti priešais LR Vyriausybės rūmus (priedas Nr. 6). Mūsų manymu toks protokolas galėjo būti paskelbtas suderinus su atsakingiausiais vyriausybės darbuotojais.
Vilniaus Sąjūdžio taryba prašo Visuomeninės tarybos prie LR Seimo Laisvės kovų komisijos pirmininką gerb. G. Rutkauską:
1. Organizuoti Jūsų vadovaujamos tarybos memorialinio ženklo projekto svarstymą dalyvaujant VISIEMS tarybos nariams ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovams.
2. Sudaryti sąlygas (iki 4 min.) Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkui L. Kerosieriui pateikti projektą dėl paminklo sušaudytai vyriausybei Lietuvos tremtinių, politinių kalinių, partizanų ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje SU LIETUVA ŠIRDY Ariogaloje 2018-08-04.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis tel. 8611 30131
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com