Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Vytautui Bakui
LR Seimo nariams
ŽINIAI :
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Žiniasklaidai

          K R E I P I M A S I S

     Dėl LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadų


Vilnius, 2018-06-06

VILNIAUS SĄJŪDŽIO TARYBA YPATINGĄ DĖMESĮ SKYRĖ, SKIRIA IR SKIRS KOVAI PRIEŠ ALKOHOLIZMĄ – PRIEŠ ŽMONIŲ ŽUDYMĄ IR ŽMONIŲ KANČIAS, PRIEŠ PASIPELNYMĄ IR PARTINĮ PROTEKCIONIZMĄ ALKOHOLIZMO AUKŲ SĄSKAITA.
Pasaulyje žinoma, kad Lietuva pirmauja alkoholį vartojančių pasaulio valstybių tarpe. ŽINOMA apie negatyvius reiškinius, jų sukėlėjus – alkoholizmo verslininkus ir reklamuotojus - žiniasklaidininkus ir politikus.
1998 metais Seimas priėmė Lietuvos Sveikatos programą, kurioje buvo numatyta iki 2010 metų alkoholio vartojimą sumažinti 25 proc., tačiau faktiškai vartojimas padidėjo 25 proc.
2008 04 18 LR Seimas priėmė alkoholio reklamos draudimo įstatymą, kuris turėjo įsigalioti nuo 2012 01 01.
Parlamentas, vyriausybė ir atsakingos institucijos turėjo kontroliuoti kaip įgyvendinama Sveikatos programa ir privalėjo imtis skubių priemonių žmonių blaivinimui. Tačiau politikai, Seimas ir atsakingiausios Lietuvos institucijos vietoje alkoholio reklamos draudimo 2011-12-06 priėmė alkoholio reklamos legalizavimo įstatymą, skatinantį girtuoklystę. Su skaudžiausiomis alkoholizmo pasekmėmis susiduriame kiekvieną dieną. Už kiekvieną iš alkoholio verslo į biudžetą patenkantį eurą valstybė išleidžia apie 5 eurus alkoholizmo pasekmėms likviduoti.

Vilniaus Sąjūdžio taryba 2011 m. rugsėjo mėnesyje straipsnyje BUDELIŲ GALERIJA išviešino alkoholio reklamos INICIATORIUS, ištakas ir galimas pasekmes. Apie tai rašė laikraščiai ir skelbė internetai žiūr. www.sarmatas.lt budelių galerija. Paskaitykite atsiliepimus.
Gerbiamos MAMOS ir TĖVAI, Jūs užauginote vaikus (pasižiūrėkite foto), kurie dėl asmeninės naudos ir grupinių interesų bei alkoholizmo industrijos milžiniškų pelnų pasirengė paskandinti LIETUVĄ alkoholyje. Sustabdykime juos nuo didžiausios nuodėmės ir prašome NEŽUDYTI. Pasimelskime už AUKAS – jų Lietuvoje šimtai tūkstančių.
Alkoholio reklamos draudimo panaikinimo užsakovai:
2011-03-30 grupė įvairių organizacijų atstovų (L. Blaževičiūtė – Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos prezidentė, E. Jakilaitis –Lietuvos skaitmeninės televizijos asociacijos atstovas, A. Žilinskienė – Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė, R. Šimukauskaitė – Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos pirmininkė, D. Radzevičius – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas, R. Šukys – Periodinės spaudos leidėjų asociacijos prezidentas, G. Šeputis – Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacijos valdybos pirmininkas, Ž. Fomova – Lauko reklamos asociacijos valdybos pirmininkė, M. Giržadas – Lietuvos reklamos biuro valdybos pirmininkas, S. Galadauskas – Lietuvos aludarių gildijos prezidentas, L. Vilimas – Alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių asociacijos prezidentas, R. Skyrienė – Investuotojų forumo vykdančioji direktorė, V. Sutkus – Verslo konfederacijos ICC Lietuva prezidentas, D. Arlauskas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius, G. Rainys – Lietuvos pramoninkų konfederacijos generalinis direktorius) kreipėsi į Seimo vadovybę ir į Seimo narius prašydami panaikinti 2008 04 18 priimtą alkoholio reklamos draudimus nuo 2012-01-01.
Alkoholio reklamos draudimo Seime svarstymo iniciatoriai:
2011-05-10 Seimo nariai V. Matuzas, K. Kuzminskas, J. Razma, A. Bilotaitė, S. Stoma, V. Mazuronis, P. Luomanas (jis atsisakė), K. Masiulis, E. Tamašauskas, S. Pečeliūnas, A. Butkevičius, A. Melianas, K. Daukšys, V. Bacevičius įregistravo LR Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų projektus, kuriais siekiama atšaukti 2012 metų sausio 1 dieną turintį įsigalioti alkoholinių gėrimų reklamos draudimą.
50 Seimo narių alkoholio reklamos „SKUBIAI“ svarstymo Seime organizatoriai 2011-05-20 pasiekė, kad „SKUBIAI“ į gegužės 24 dienos Seimo posėdžio darbotvarkę būtų įtraukti alkoholio kontrolės įstatymo 18, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir 4 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektai.
Balsavusieji už alkoholio reklamos draudimo panaikinimą atliko blogą darbą. 2011-05-24 Seimas, balsavus 60 Seimo nariams „už“, 23 „prieš“ ir 14 susilaikius, nusprendė patenkinti alkoholizmo industrijos atstovų prašymą – organizuoti alkoholio reklamos draudimo įstatymo naikinimo procedūras.
Alkoholizmo industrijos parankiniai, inicijavę, organizavę SKUBŲ Seimo posėdį ir balsavę už alkoholio reklamos įstatymo draudimo panaikinimo procedūras, pasmerkė Lietuvos žmones ir ypatingai vaikus pražūčiai.
Jie skatino alkoholio vartojimo plėtrą, apgavystes, avarijas, badmirystę, banditizmą, gaisrus, ištvirkavimus, nelaimingus atsitikimus, nusikaltimus, palaidą gyvenimą, plėšikavimus, vagystes, žudynes.
Jie įtraukė valstybę į alkoholio pasekmių likvidavimą, kurios 5 kartus brangesnės negu alkoholio pajamos biudžete.
Jie padėjo susikrauti milžiniškus turtus alkoholio industrijos ir žiniasklaidos atstovams bei alkoholizmą propaguojančioms partijoms, organizacijoms ir jų nariams.
2011-12-15 Valstybės žinios Nr. 153(7207) paskelbė Lietuvos Prezidentės pasirašytą Seimo priimtą naują įstatymą, palankų alkoholizmo industrijai. Alkoholizmo industrijos ir žiniasklaidos parankiniai Seime, paniekinę visuomenės, Katalikų Bažnyčios, mokslininkų, alkoholizmo aukų ir daugybės organizacijų prašymus, sudarė galimybes verslo, politikos grupuotėms ir jų atstovams lobti ir reklamuotis iš žmonių nelaimių, pasmerkė tautą tolimesniam naikinimui, išsigimimui ir degradavimui.
Seimas šį įstatymą priėmė REKORDIŠKAI trumpu laiku, o Prezidentė neįsiklausė į daugybės organizacijų prašymus NEPASIRAŠYTI įstatymo.

Mūsų manymu, tai vienas iš blogiausių Lietuvos Respublikos Seimų priimtų įstatymų. Šiuo įstatymu Seimas legalizavęs alkoholio reklamą sudarė galimybes globaliai reklamuoti alkoholį. Alkoholio reklamoje svarbiausią nišą užvaldė alaus reklama.
Reklamos išminčiai bando įtikinti, kad alus yra naudingas gėrimas ir dar galima pralobti. Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad visi alkoholiniai gėrimai, tame tarpe ir alus, yra narkotikai ir pasižymi psichikoaktyviomis savybėmis. Alus priskiriamas prie startinių narkotikų, nes per jį vyksta ankstyvas, net iki 7 m. vaikų pripratinimas prie alkoholio.
Pažymime, kad ALUS YRA JAUKAS VARTOTI STIPRESNIUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS.
Pripratintas prie silpnųjų alkoholinių gėrimų jaunuolis tampa etatiniu girtuokliu ir milžiniškų pajamų šaltiniu alkoholizmo industrijai ir jos šalininkams. Juos užvaldo pinigų godulys ir grupuočių interesai – tokie tėvą, mamą, dukrą, sūnų, sesę, brolį, giminaitį ir TĖVYNĘ parduos.
Daugelis žmonių atkreipė dėmesį, kad Lietuvos aukščiausios institucijos, aukščiausieji vadovai, politikai ir valstybės tarnautojai neprieštaravo, kad didžiausius nuostolius valstybei ir visuomenei darančio alkoholizmo verslo kenksmingos pasekmės būtų kompensuojamos iš valstybės biudžeto. Valstybės biudžetas yra Lietuvos aruodas būtiniems valstybės poreikiams tenkinti. Valstybė neturėtų dengti alkoholizmo verslo daromą žalą.

Nėra Lietuvoje kitos valdiškos organizacijos, kuri taip teisiškai totaliai propaguotų smurtines mirtis ir amoraliausią gyvenimą, kaip pasielgė Seimo nariai, 2011-12-06 įteisinę alkoholio reklamą. Alkoholio vartojimo daroma žala pagal užsienio šalių specialistų skaičiavimo patirtį Lietuvoje per metus sudaro apie 430 milijonų eurų.
Valstybinę žmonių EGZEKUCIJĄ paspartino Seimas 2011-12-06. Tada nė viena parlamentinė partija neprotestavo. Tada neprotestavo ir Prezidentė. Yra daug galvojančių, kad partijų veiklai ir rinkimams reikia labai daug pinigų – manoma, kad alkoholizmo industrija atsilygina už paslaugas!!!
Niekas neprisiėmė atsakomybės už padarytą milžinišką žalą valstybei ir neatlygino patirtus nuostolius ir skriaudas?!

PAŽYMIME, kad dabartinės kadencijos Seimas SKUBOS TVARKA uždraudė alkoholio reklamą ir ėmėsi efektyvių Lietuvos blaivinimo priemonių. Alkoholio industrija, kai kurie politikai ir svaigalų mėgėjai PROTESTUOJA, bet greitai išgys!!!

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad pagal Lietuvos specialiųjų tyrimų tarnybos tyrimus 2014 metais tarp labiausiai Lietuvos korumpuotų institucijų LR SEIMAS UŽĖMĖ ANTRĄJĄ VIETĄ. Įdomiausiai yra tai, kad ši prizinė Seimo vieta nuo Lietuvos žmonių buvo slepiama. Manytina, kad Seime veikė ištisos grupuotės politikų ir verslininkų susaistytų korupciniais ryšiais. Matyt todėl Seimas visą praėjusį laikotarpį nesiėmė jokių iniciatyvų ir veiksmų KATASTROFIŠKOMS aplinkybėms išaiškinti ir paskelbti.


2018 metais Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas atliko daug darbų aiškinantis neskaidrius politikų ir verslininkų santykius. NSGK IŠVADAS PATVIRTINO SEIMAS. IŠVADOS turėtų būti paviešintos visuomenei, parengtos priemonės, o KALTININKAI turėtų būti patraukti atsakomybėn ir išieškota žala.
Didžiai gerbiamas Seime, suprasdami ir palankiai vertindami Seimo atliktą darbą dėl neskaidrių politikų ir verslininkų santykių prašome, kad parlamentinės partijos įvertintų savo narių veiklą ir įtaką negatyviems reiškiniams, įsipareigotų patraukti atsakomybėn prasižengėlius ir pareikalauti atlyginti patirtą žalą, kuri siekia apie 1,5 mlrd. eurų.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com