Pagrindinis

 

LT     EN     RULaikraščio „Vakaro žinios“ redakcijai

Dėl 2018-04-07 straipsnio „Sąjūdžio 30-mečio minėjimas – tik imitacija“

Vilnius, 2018-04-08

Laikraštyje Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys V. Bubnys aiškina, kad dabartiniame Sąjūdyje vienos partijos - konservatorių – atstovai tvarko savo reikalus ...“.

Daugelis žmonių nuolatos domisi Sąjūdžio veikla ir dažnai tampa bendražygiais sprendžiant kylančias problemas.

2014 02 14 Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariai - prof. V. Vilimas, akad. prof. E. Jovaiša, habil. dr. K. Garšva, mons. A. Svarinskas, R. Kupčinskas, V. Čeginskas, N. Balčiūnienė, S. Veversevičienė, T, Baranauskas, J. Brasiūnaitė, B. Bučelis, K. Mickevičius išplatino pareiškimą „Nepraraskime demokratinės Lietuvos!“, kuriame aiškinama, kad 1992 m. referendumu buvo priimta nuostata, draudžianti parduoti Lietuvos žemę užsieniečiams. Lietuvai gresia didžiulių žemės plotų praradimas, kuris kelia grėsmę Lietuvos piliečių gerovei ir nacionaliniam saugumui. Raginame Seimą kuo greičiau skelbti referendumą, nepriklausomai nuo politinių žaidimų VRK, raginame piliečius ginti savo teises ir demokratinę Lietuvos valstybės ateitį, o artėjančių Lietuvos Prezidento rinkimų kontekste pareiškiame, kad skatinsime remti tik tokį kandidatą į Prezidentus, kuris įsipareigos ginti Lietuvos teritorinį vientisumą ir Tautos teisę į referendumą....“

2014-02-17 Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas V. Landsbergis, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas V. Žilius ir Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas A. Tučkus išplatino dokumentą, kad nepritaria nei referendumui dėl žemės nepardavimo europiečiams, nei referendumų kvotos menkinimui, kuris paskatintų Lietuvoje nuolatinę dviprasmių iniciatyvų įtampą ir politinę sumaištį. Apmaudu, kad šalia partijų, išpažįstančių sovietines vertybes, šliejasi ir dalis Lietuvos Sąjūdžio tarybos narių, kurie, prisidėdami prie antieuropinio referendumo organizavimo, klaidina piliečius, siekdami pakeisti tautos ir visuomenės Vakarų integracijos kryptį, o gal ir pirmiausiai turėdami tikslą sunaikinti Lietuvos Sąjūdį jį suskaldant. Manome, kad tokie kai kurių Lietuvos Sąjūdžio tarybos narių veiksmai prieštarauja Lietuvos Sąjūdžio vertybėms, todėl jiems derėtų sąžiningai pasitraukti iš Lietuvos Sąjūdžio.

2016-02-20 Lietuvos Sąjūdžio XV konferencijoje Lietuvos Sąjūdžio tarybos nariais ir vadovais buvo išrinkti:
Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas V. Žilius, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas A. Tučkus, Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojai G. Žandaravičius, L. Dieninis, D. Valančiauskas. dr. A. Skaistys Tarybos nariai S. Ašmontas, R. Batūra, A. Budriūnas, J. Burokas, L.Dieninis, V. Grigienė, L. Grinius, R. Kaminskas, A. Kulikauskas, B. Launikonis, K. Mickevičius, L. Pranckūnaitė, A. Skaistys, G. Trimakaitė, G. Vaišnorienė, A. Vaitkus,J. Vasiliauskas, S. Veversevičienė, D. Valančiauskas, E. Zingeris,G. Žandaravičius.

Trys paminėtieji Sąjūdžio vadovai 2016-02-20 sugebėjo taip suorganizuoti Lietuvos Sąjūdžio tarybos rinkiminį procesą, kad į Lietuvos Sąjūdžio tarybą nebuvo išrinktas nė vienas aukščiau paminėtas akademikas, profesorius, žymiausi mokslininkai ir sąjūdininkai, NET ŽYMIAUSIAS POLITINIS KALINYS PARTIZANŲ, POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ KAPELIONAS PULKININKAS MONSINJORAS ALFONSAS SVARINSKAS nebuvo pateiktas kandidatu į tarybą. Pažymėtina, kad tada į Lietuvos Sąjūdžio tarybą buvo išrinkti beveik vien konservatoriai. Monsinjoro Alfonso Svarinsko laidojimo dieną nebuvo rekomenduota prie kapo kalbėti nė vienam Lietuvos Sąjūdžio vadovui.

2017-05-17 Lietuvos Mokslų Akademijoje vykęs Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas kreipimesi „2018 metus skelbkime SĄJŪDŽIO METAIS“ rašė: „Prašome Lietuvos Sąjūdžio tarybą įstatų nustatyta tvarka iki 2018-02-20 organizuoti ataskaitinį – rinkiminį Sąjūdžio suvažiavimą ir 2018 metais surengti Sąjūdžio 30-ties metų jubiliejaus paminėjimą“.
Sąjūdininkai džiaugėsi, kad Lietuvos Seimas 2017-11-16 nutarė Paskelbti 2018 metus Sąjūdžio metais.
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Sąjūdžio vadovai ir taryba neįsiklausė į Vilniaus sąjūdininkų susirinkimo prašymą iki 2018-02-20 organizuoti ataskaitinį – rinkiminį Sąjūdžio suvažiavimą ir 2018 metais surengti Sąjūdžio 30-ties metų jubiliejaus paminėjimą. Lietuvos Sąjūdžio tarybos vadovai ir nariai, žinodami įstatus ir išrinkimo į tarybą trukmę, nesiėmė jokių iniciatyvų suorganizuoti sąjūdininkų ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo.
Pagal Lietuvos Sąjūdžio įstatus Lietuvos Sąjūdžio taryba, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas, ir Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas renkami dviems metams. PAŽYMIME, kad Lietuvos Sąjūdžio taryba, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas V. Žilius ir Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas A. Tučkus buvo išrinkti 2016-02-20 dieną. ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad Lietuvos Sąjūdžio taryba nuo 2016-02-20 neorganizavo ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo TODĖL 2016-02-20 IŠRINKTI Lietuvos Sąjūdžio valdymo organai nustojo juridinių galių ir nebeturi teisių vadovauti Lietuvos sąjūdininkams ir Sąjūdžio veiklai.
Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus sąjūdininkai 2018-04-03 Lietuvos Mokslų Akademijoje minėjo Lietuvos Sąjūdžio 30-ties metų jubiliejų. Minėjimą organizavo Vilniaus Sąjūdžio taryba. Minėjimą parėmė - Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas, Vilniaus forumas,Talka kalbai ir tautai.
Vilniaus Sąjūdžio taryboje yra 42 nariai, kurie atstovauja 26 organizacijas. Vilniaus Sąjūdžio taryba kiekvieną mėnesį pirmą ir trečią trečiadienį organizuoja tarybos posėdžius. Taryba pagrindinius dokumentus skelbia savo tinklapyje www.sajudis.com.
Pasidomėkite Lietuvos Sąjūdžio tarybos tinklapyje www.lietsajudis.lt
Paskaičius Lietuvos Sąjūdžio tarybos medžiagą tinklapyje turbūt daugelis sutiks, kad gerbiamas V. Bubnys TEISUS.
Gal gerbiama redakcija atras vieną kitą sakinį spausdinimui.

Pagarbiai,
Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas L. Kerosierius
.
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com


 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com