Pagrindinis

 

LT     EN     RU


2018 metai – SĄJŪDŽIO METAI
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

     VILNIAUS SAJŪDININKŲ KREIPIMASIS

     DĖL LIETUVIŲ TAUTOS IR JOS VALSTYBĖS


Vilnius, Lietuvos Mokslų akademijos Didžioji salė, 2018-04-03

     Lietuvos Respublikos Konstitucija primena: lietuvių Tauta, prieš tūkstantmetį sukūrusi savo valstybę, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą, dainas ir papročius, įkūnijo prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje. Kiek dar tūkstantmečių pajėgsime išsaugoti savo valstybę, jos Nepriklausomybę, lietuvių dvasią, gimtąją kalbą, raštą, kultūrą, tradicijas, tautinį susipratimą, istorinę atmintį?
Iš aštuonių baltų kalbų liko tik dvi: lietuvių ir latvių. Kodėl kai kurie Seimo nariai, prisiekę būti ištikimi Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą, visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, Lietuvos žmonių gerovei, tautinių mažumų, asmenvardžių rašybos, švietimo įstatymo pakeitimo projektais bando keisti mūsų raštą, įvedinėti kitas valstybines kalbas, siūlo silpninti lituanistinius mokslo institutus ir taip pažeidinėja Seimo nario priesaiką ir tautos teises? Lietuvių kalba ir lituanistika yra tautos kultūros stuburas.
Kodėl lietuviai bėga iš savo Nepriklausomos, demokratinės Tėvynės nutautėti, ar taip mažai dėl jų gali padaryti Lietuvos valstybinės įstaigos ir įstatymų leidėjai? Kada iki galo bus įgyvendinta Tautos teisė visiškai laisvai gyventi ir kurti pietryčių Lietuvoje, kuri buvo 20 metų ilgiau okupuota? Valstybė turi tinkamai pratęsti daugelio kartų tautiečių, kultūros darbuotojų, mokslininkų, knygnešių, savanorių, partizanų pastangas, darbus ir aukas išsaugoti tautą, jos kultūrą, seniausią gyvąją indoeuropiečių kalbą, už valstybės sienų likusius etninių žemių ir pasaulio lietuvius.
Lietuvos Sąjūdžio 30-mečio minėjimo dalyviai yra sunerimę dėl kylančių grėsmių tautai ir Lietuvos valstybei. Vilniaus Sąjūdžio, Vilniaus forumo, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo, Talkos kalbai ir tautai atstovai prašo tuos klausimus aptarti su LR Prezidente, LR Seimo pirmininku bei Ministru pirmininku.
Minėjimo pirmininkai:

Leonas Kerosierius
Regina Jakučiūnienė
Hubertas Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius 8674 38465, R. Jakučiūnienė 8675 94107, H. Martinkėnas 8620 85209
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com