Pagrindinis

 

LT     EN     RU2018 metai – SĄJŪDŽIO METAI

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

     VILNIAUS SAJŪDININKŲ REZOLIUCIJA

     DĖL SUŠAUDYTOS VYRIAUSYBĖS PANIEKINIMO

Vilnius, Lietuvos Mokslų akademijos Didžioji salė, 2018-04-03


Jau eilę metų Vilniaus miesto Sąjūdžio taryba kelia klausimą dėl 1940 – 1945 m. sušaudytų Lietuvos ministrų atminimo įamžinimo. Tame laikotarpyje sušaudyti: Petras Aravičius, Kazys Bizauskas, Julius Čaplikas, Voldemaras Čarneckis, Pranas Dovydaitis, Antanas Endziulaitis, Balys Giedraitis, Kazimieras Jokantas, Jonas Vasiliūnas, Juozas Papečkys, Vytautas Petrulis, Steponas Rusteika, Kazimieras Skučas, Zigmas Pranas Starkus, Jonas Sutkus, Antanas Tamošaitis. Ministrai mirusieji kalėjimuose ir tremtyje: Jonas Pranas Aleksa, Antanas Merkys, Aleksandras Žilinskas, Julius Indrišiūnas, Juozas Jankevičius, Vladas Mironas, Stanislovas Putvinskis – Pūtvis, Mečislovas Reinys, Jokūbas Stanišauskis, Benediktas Bronius Tomaševičius, Jokūbas Vygodskis ir Augustinas Voldemaras.
Atsisakyta Gedimino stulpų vaizdo paminklo projekto Vinco Kudirkos aikštėje prie Ministrų tarybos pastato.
Neaišku kurioje klausimų derinimo stadijoje, slaptai nuo visuomenės ir Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos nuspręsta vietoj sušaudytų ministrų pagerbimo ir atminties įamžinimo juos pažeminti ir paniekinti – granitines plokštes su žuvusiųjų pavardėmis ir datomis, kaip šaligatvio plyteles įmontuoti į tiltelio, vedančio į Ministrų kabineto rūmus, taką. Graviruoti pavardžių ir datų ženklai gerai pasitarnautų nusivalyti kojas prieš patenkant į garbingus rūmus.
Čia paniekinami jau ne tik ministrai.
Čia paniekinama Lietuva.
Čia, jeigu projektas būtų realizuotas, būtų paniekinta Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis
O gal to ir siekiama?
Sąjūdžio trisdešimties metų iškilmingo minėjimo dalyviai reikalauja:
1 Įvardinti šio provokacinio projekto idėjos autorių.
2 Projekto idėjos autorių atsiprašyti Lietuvos žmonių.
3 Projekto idėjos autorių atsiprašyti Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės.
4 Projekto idėjos autorių atsiprašyti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio.
5 Projekto idėjos autorių atsiprašyti Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio.
6 Prašome Jūsų išsiaiškinti ir paskelbti institucijas rengusias, derinusias ir tvirtinusias šį provokacinį projektą.

Minėjimo pirmininkai:
Leonas Kerosierius
Regina Jakučiūnienė
Hubertas Martinkėnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius 8674 38465, R. Jakučiūnienė 8675 94107, H. Martinkėnas 8620 85209
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com