Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

          K R E I P I M A S I S

     Dėl 2019 metų paskelbimo PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS


Vilnius, 2017-11-29

Dėl įstatymo projekto Nr. XIIP-681

2017-01-04 Vilniaus Sąjūdžio taryba kreipėsi į jos Ekscelenciją LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, LR Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį, LR Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkę Dalią Henkę, LR Seimo narius, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo narius, Lietuvos žmones ir Žiniasklaidą prašydami 2019 metus paskelbti PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS ( 2017-01-04 laišką pridedame).

Nuoširdžiai dėkojame LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos nariams 2017-04-28 d. svarsčiusiems ir priėmusiems nutarimą „Dėl 2019 metų paskelbimo LIETUVOS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS“ ir 2017-05-09 įregistravusiems Seime nutarimo projektą Nr. XIIIP-681 bei LR Seimo nariams, LR Švietimo ir mokslo komiteto nariams, LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos nariams pritarusiems Vilniaus Sąjūdžio tarybos iniciatyvai ir atlikusiems daug darbų, kad 2019 metai būtų paskelbti PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS.

Prašome LR Seimo Nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS aiškinamąjį raštą papildyti sakiniu: „Lietuva žemdirbių valstybė iki 1940-06-15 sovietų okupacijos buvo sukaupusi 9,593 t. aukso, kurį laikė užsienio bankuose“.

Tikimės, kad LR Seimas 2019 metus paskelbs PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS.

Prašome į komisijos sudėtį pakviesti buvusį daugkartinį Lietuvos Sąjūdžio Pirmininką Rytą Kupčinską, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotoją Gediminą Adomaitį ir Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininką Leoną Kerosierių.

Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8673 95837, L. Kerosierius 8 674 38465,
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com
PRIEDAS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S

Dėl 2019 metų paskelbimo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos metais
Vilnius, 2017-01-04

2019 m. sukanka 100 metų, kai buvo išrinktas pirmasis po ilgų amžių atkurtos Lietuvos valstybės - Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.
Antanas Smetona visą savo gyvenimą pašventė Lietuvos valstybei: 1905 m.dalyvavo Lietuvių suvažiavime Vilniuje, pirmojo pasaulinio karo metais buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto I vicepirmininkas, pirmininkas, 1917 m. dalyvavo Lietuvių konferencijoje Vilniuje, kur buvo išrinktas Lietuvos Tarybos, vėliau Valstybės Tarybos pirmininku, 1918.02.16 pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą, redagavo įvairius - ,, Viltį“,
,, Vairą“, ,, Lietuvos Aidą“ ir kt. leidinius, Lietuvos universitete dėstė etiką, senovės filosofiją, lietuvių kalbos stilistiką, Lietuvos universitetas docentas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras. Po nevykusio Prezidento K. Griniaus valdymo ir kilusios bolševikinės anarchijos, 1926.12.19 vėl išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu, juo perrenkamas 1931 ir 1938 metais. Prezidentu išbuvo iki sovietinės okupacijos 1940.06.15.
Antano Smetonos veikla Lietuvos valstybei 1917 – 1940 m. buvo išskirtinė.
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba prašo Seimo paskelbti 2019 metus Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos metais, parengti valstybinę programą ir numatyti lėšas programai įgyvendinti.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Sąjūdžio narys R. Kupčinskas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, A. Augulis, V. Augustinas, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, G. Rotomskienė, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius 231 8111, G. Adomaitiss 611 30131, Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com