Pagrindinis

 

LT     EN     RU


Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba
Gudų kultūros draugija Lietuvoje

Slucko rajono pirmininkui Janchevskui Andrejui Vladislavovičiui
Slucko miesto deputatams

           PRAŠYMAS

     Slucko sukilimo 97-osioms metinėms paminėti


Vilnius, 2017-11-22

Šiais metais, lapkričio 27 dieną sukanka 97 metai Slucko sukilimui.
Slucko sukilimas tai bandymas 1920 metais lapkritį ir gruodį koviniais ginklais apginti Baltarusijos nepriklausomybę Slucko srityje. Pagrindinė varomoji jėga Slucko sukilime buvo valstietija, kuri priešinosi bolševikų karo komunizmo politikai ir rėmė Baltarusijos nepriklausomybę, kuri buvo paskelbta 1918 m. kovo 25 d. Vadovavo ginkluotam sukilimui atstovai iš vietinės inteligentijos ir bajorijos.
Pirmasis Baltarusijos Sluchchinnos suvažiavimas, kuriame dalyvavo 107 delegatai, paskelbė: „Sveikinam Baltarusijos Liaudies Respublikos Tarybą ir liudijame, kad visas savo jėgas atiduosim Mūsų Tėvynės atstatymui. Suvažiavimas kategoriškai protestuoja prieš gimtosios žemės okupaciją užsienio atvykėlių, ir prieš apsišaukėliškos Tarybų valdžios, kaip Knoryno vyriausybė ir jai panašios, kurie atsirado Baltarusijoje. Mūsų Tėvynė sugriauta pašaliečių, kurie griauna ją lig šiolei, ir mes, atiduodant visas mūsų jėgas ir gyvenimus mūsų Tėvynės kūrimui, kreipiamės į visą pasaulį ir Tautų Sąjungą dėl pagalbos kuriant mūsų karines pajėgas... Tegul būna laisva, nepriklausoma, demokratiška Baltarusijos Liaudies Respublika jos etnografinėse ribose!“
Lapkričio 26 dieną prasidėjo mūšiai tarp Baltarusijos ir Tarybinių karių. 1920 m. lapkričio 26 27 dienomis atskiri Slucko brigados vienetai susirėmė su Raudonosios armijos daliniais. Slucko brigada padarė keletą sėkmingų atakų kaimų Kapyl, Cimkavičy ir Vyzna regijone. Čia, 100 kilometrų fronte, Slucko brigada išlaisvino keletą kaimų, bolševikams teko trauktis. Baltarusijos daliniai turėjo labai stiprų palaikymą iš vietinių gyventojų, bet jiems truko ginklų ir amunicijos. Jėgos buvo nelygios. Gruodžio pabaigoje tapo aišku, kad daugiau Baltarusijos daliniai negali atsispirti Raudonosios armijos invazijai. Vadovybės pasitarime Baranovičuose buvo nuspręsta nutraukti ginkluotas kovas ir pasitraukti į lenkų kontroliuojamą zoną. 1920 m. gruodžio 28–31 dienomis daugiau kaip 1500 Baltarusijos karių ir pareigūnų perėjo sieną tarp lenkų ir bolševikų Rusijos ir buvo lenkų valdžios nuginkluoti. Visus internirnavo į Balstoges, Daragusko apilynkėse, kur jie buvo laikomi iki 1921 m. gegužės pabaigos.
Grįžuosios sukilimo dalyvius į Slucką per 7–8 mėnesius bolševikai areštavo, teisė ir ištrėmė į Karagandą, Saloukus ir Kolymą, kur jie ir mirė.
Artėjant 100-sioms Slucko sukilimo metinėms (2020 m.) kreipiamės į Jus siūlydami tinkamai pagerbti sukilimo didvyrius, kurie paaukojo savo gyvybes už tai, kad gyvuotų laisva ir nepriklausoma Baltarusijos Respublika. Mes siūlome jubiliejaus proga Slucke pastatyti paminklą, taip pat vienai iš miesto gatvių suteikti sukilėlių garbei pavadinimą. Prašome 2020-osius metus paskelbti Slucko sukilimo Metais.

Lietuvos Sąjųdžio Vilniaus skyriaus Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Gudų kultūros draugijos Lietuvoje ir
Lietuvos Sąjųdžio Vilniaus skyriaus Tarybos narys A. Adamkovich
Lietuvos Sąjųdžio Vilniaus skyriaus Tarybos pirmininko
pimasis pavaduotojas, atsakingas sekretorius A. Budriūnas
Gudų kultūros draugijos Lietuvoje pirmininko pavaduotojas Dz. Karachun
Lietuvos Sąjųdžio Vilniaus skyriaus
Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Gudų kultūros draugijos Lietuvoje Tarybos narys J. Krasockij

www.westki.info/tbk www.sajudis.com
 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com