Pagrindinis

 

LT     EN     RUIki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
LR Vyriausybės nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

          P R O T E S T A S

     Neleiskime ant grindinio niekinti sušaudytų ir represuotų ministrų atminimo


Vilnius, 2017-11-22

2005-02-17 laikraštyje „Lietuvos aidas“ buvo atspausdintas Gedimino Adomaičio straipsnis “Sušaudytas ministrų kabinetas” (žiūr.www.sajudis.com 2015-11-04 „Sušaudytas ministrų kabinetas“.
Nuo tada Lietuvos žmonės papildomai sužinojo žiauriausią kompartijos, KGB ir kolaborantų veiklą išžudant ir naikinant žymiausias Lietuvai nusipelniusias asmenybes. Po buvusio Lietuvos Sąjūdžio pirmininko Ryto Kupčinsko ir amžinybėn išėjusio Vyčio kryžiaus ordino kavalierių sąjungos pirmininko monsinjoro Alfonso Svarinsko 2012-08-09 bei kitų pasiūlymų buvo inicijuojama įamžinti šias iškiliausias ir Lietuvai nusipelniusias asmenybes.
Po 2016-07-01 susitikimo su Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovais, 2016-07-05 Vyriausybės kanceliarijai priėmus nutarimą (protokolas Nr. NV-2187) dėl 1940-1945 metais sušaudytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių atminimo įamžinimo ir leidinio apie 1940-1945 metais sušaudytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius išleidimą buvo imtasi aktyvių darbų. Paminklą buvo numatyta pastatyti Vinco Kudirkos aikštėje priešais LR Vyriausybės rūmus.
2016-09-21 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba laiške LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei prašė: “Memorialo kūrimą patikėti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, o Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba būtų partneriu ir skiria į kūrybinę-darbinę grupę Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininką Leoną Kerosierių, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pirmąjį pavaduotoją Algimantą Budriūną, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoją Gediminą Adomaitį, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoją Reginą Jakučiūnienę, LR Seimo narį Rytą Kupčinską ir sąjūdininką Vytautą Sadauską”. Vilniaus Sąjūdžio taryba pritarė skulptoriaus J. Jagėlos Gedimino stulpų formos paminklo projektui ir siūlė, kad paminklo pagrindas būtų apie 4 metrų ilgio, o centrinė plokštė būtų 2,25 m aukščio. Centrinę plokštę prašėme skirti įvadiniam tekstui, artimiausiose iš kairės ir dešinės plokštės įamžinti sušaudytus 18 Vyriausybės narius, kraštutinėse plokštėse įamžinti 22 represuotus Vyriausybės narius. Mūsų manymu paminklas savo didingumu turėtų išreikšti sušaudytų, nužudytų ir represuotų ministrų tarnystę Lietuvai ir Bažnyčiai bei pagarbą ir padėką JIEMS.
Atkreipiame dėmesį, kad ne vieną kartą prašėme Vyriausybės priimti pokalbiui dėl paminklo statybos. Vyriausybė nereagavo. Nuo 2017-03-29 Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovų į posėdžius nekviečia.
2017-10-18 dėl paminklo statybos ir leidinio kreipėmės į atsakingas institucijas – kol kas jokio atsako.
INFORMUOJAME, kad pagal 2017-05-17 dienos Vilniaus sąjūdininkų susirinkimo prašymą “Dėl 2018 metų paskelbimo Sąjūdžio metais” - 2017-11-16 dieną LR Seimas 2018 metus paskelbė SĄJŪDŽIO METAIS. Dėkojame Seimui, kad įsiklausė į Vilniaus sąjūdininkų prašymą.
Vilniaus Sąjūdžio taryba, kaip monsinjoro A. Svarinsko ir R. Kupčinsko bei daugelio žmonių iniciatyvų puoselėtoja stengsis, kad tinkamai būtų įamžinti Lietuvai nusipelnusių žmonių atminimai.

2017-11-09 ELTA paskelbė:

2017-11-09 14 44:52
Laisvės kovų komisija dalyvavo memorialo projekto pristatyme
2017 m. lapkričio 9 d. pranešimas žiniasklaidai

Laisvės kovų komisija dalyvavo memorialo projekto pristatyme

Lapkričio 8 d. Seimo Laisvės kovų komisija dalyvavo skulptoriaus Jono Jagėlos projektinio siūlymo pristatyme, pagal kurį prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmų, ant grindinio planuojama įamžinti sušaudytų buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimą, t.y. išrašyti žuvusiųjų ministrų pavardes. Taip iki Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo planuojama įamžinti represuotus ir sušaudytus 1918-1940 metų Vyriausybės Ministrų kabineto narius.
Lėšos sumanymo įgyvendinimui yra, tik Vilniaus miesto savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija nėra priėmusi sprendimo dėl vietos skyrimo ir skulptūrinės kompozicijos išraiškos.
Pristatyme dalyvavę Laisvės kovų komisijos nariai, Vilniaus miesto savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai ilgai diskutavo dėl įamžinimo estetinės raiškos, vietos tinkamumo, deramos pagarbos žuvusiesiems. Po susipažinimo su projektiniu maketu ir nuomonių pasikeitimo bus laukiama Vilniaus miesto savivaldybės Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos sprendimo dėl buvusių Lietuvos Respublikos ministrų atminimo įamžinimo vietos ir kompozicijos raiškos.

Komisijų sekretoriato patarėja
Danguolė Stonytė, tel. (8 5) 239 6561, el. p. danguole.stonyte@lrs.lt
. Vilniaus Sąjūdžio taryba:
PAŽYMI, kad ELTA-os pranešimas paryškinome ŠIURPINA – gal žiauriau ir priešams nesugalvos; PRIMENA, kad enkavedistai, kagėbistai, stribai ir kolaborantai suveždavo sušaudytus partizanus į miestų ir miestelių aikštes ir numesdavo ant grindinio;
ATKREIPIA DĖMESĮ, kad pasaulinė architektūros ir skulptūros teorija ir praktika rekomenduoja iškilius asmenis ir įvykius didingai įprasminti. Paminklas turi užvaldyti erdvę ir kviesti žiūrovą.
SUSIDARO NUOMONĖ, kad projektuojant, derinant ir svarstant paminklo projektą prie Vyriausybės rūmų SUŠAUDYTIEMS ir REPRESUOTIEMS MINISTRAMS buvo vadovaujamasi enkavedistų, kagėbistų, stribų ir kolaborantų žmonių niekinimo patirtimi ir principais.
Vilniaus Sąjūdžio taryba PROTESTUOJA dėl tokio projekto ir REIKALAUJA prie Vyriausybės rūmų statyti Gedimino stulpų formos anksčiau su Vilniaus Sąjūdžio taryba suderintą skulptoriaus J. Jagėlos parengtą paminklo projektą.
KVIEČIAME geros valios žmones neleisti ant grindinio niekinti ministrų atminimą.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas

Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel. 8673 95837, L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com