Pagrindinis

 

LT     EN     RUIki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
LR Vyriausybės nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
LIETUVOS ŽMONĖMS
Žiniasklaidai

     Dėl paminklo ir leidinio sušaudytai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Vilnius, 2017-10-18

2005-02-17 laikraštyje „Lietuvos aidas“ buvo atspausdintas Gedimino Adomaičio straipsnis “Sušaudytas ministrų kabinetas” (žiūr.www.sajudis.com 2015-11-04 „Sušaudytas ministrų kabinetas“.
Nuo tada Lietuvos žmonės papildomai sužinojo žiauriausią kompartijos, KGB ir kolaborantų veiklą išžudant ir naikinant žymiausias Lietuvai nusipelniusias asmenybes. Po buvusio Lietuvos Sąjūdžio pirmininko Ryto Kupčinsko ir amžinybėn išėjusio Vyčio kryžiaus ordino kavalierių sąjungos pirmininko monsinjoro Alfonso Svarinsko 2012-08-09 bei kitų pasiūlymų buvo inicijuojama įamžinti šias iškiliausias ir Lietuvai nusipelniusias asmenybes.
Po 2016-07-01 susitikimo su Vilniaus Sąjūdžio tarybos atstovais, 2016-07-05 Vyriausybės kanceliarijai priėmus nutarimą (protokolas Nr. NV-2187) dėl 1940-1945 metais sušaudytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių atminimo įamžinimo ir leidinio apie 1940-1945 metais sušaudytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės narius išleidimą buvo imtasi aktyvių darbų. Paminklą buvo numatyta pastatyti Vinco Kudirkos aikštėje priešais LR Vyriausybės rūmus. Kildavo įvairiausių klausimų ir problemų. Apie tai informavome atsakingus Lietuvos vadovus.
2017-09-02 laikraščio „Ūkininko patarėjas“ korespondentas Arnoldas Aleksandravičius straipsnyje „Gal paprašyti Holivudo surežisuoti Lietuvos šimtmečio jubiliejų?“ iškelė daug problemų ir kritiškai vertino patvirtintos šimtmečio programos įgyvendinimą (laikraščio kopiją pridedame). Didžiulį nerimą sukėlė laikraštyje išsakyta nuomonė: “Praėjusi Algirdo Butkevičiaus Vyriausybė šimtmečio minėjimui buvo numačiusi 200 mln. eurų. Sauliaus Skvernelio ministrų kabinetas nuo šios sumos nubraukė porą nulių, bet kažkiek lėšų liko.”
Nuo 2016 liepos valstybės institucijų ir visuomenės atstovų bendradarbiavimas teikė vilčių, kad iki 2018 vasario bus atlikti svarbūs darbai. Šiandien, iki jubiliejaus likus 4 mėnesiams, daug nežinomybės ir klausimų.
Prašome Jūsų pateikti informaciją apie sušaudytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių atminimo įamžinimą ir leidinio išleidimą ir kokią paramą galėtume suteikti.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius A. Budriūnas
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Pirmininko pavaduotojas H. Martinkėnas
Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas, L. Bukauskienė, N. Butkuvienė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.
Pasiteiravimui: A. Budriūnas tel. 8673 95837, L. Kerosierius tel 8674 38465
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com

 

 

Pasiteiravimui ir informacijai:

Gedimino pr. 1, LT- 01103, Vilnius,  Lietuva.                    
 Tel.:  + 370  673 95 837, +370 5 2318111,  +370 699 37691

e-mail: vilnius@sajudis.com         

www.sajudis.com